اعطای ده هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور تولیدات

اعطای ده هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور  تولیدات

در طی یک خبرگذاری معاون وزیر صنعت اعلام کرد که قصد دارد برای ده هزار واحدتولیدی در روند طرح رونق، ده هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نماید.محسن صالحی نیا  افزوده است که: طبق مصوبه بانک مرکزی  برای ده هزار واحد صنعتی،تولیدی و معدنی در روند طرح رونق ده هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گفته شده است.

 

ایشان این طرح را در ادامه تسهیلات شانزده  هزار میلیاردی توسط دولت به منظور یاری رساندن به واحدهای تولیدی متقاضی می داند. صالحی نیا گفت ؛ در اواخر  هفته پیش رو این طرح عملی خواهد شد.

 

اعطای ده هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور  تولیدات

 طبق  هماهنگی های انجام شده معاونت وزیر صنعت  طی یک بیانیه قول تسهیلات تقریبا سه میلیاردی را  به واحد های تولیدی و  تسهیلات یک میلیاردی را به واحدهای تولیدی کوچک داد.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.