یک کارگاه غیر مجاز در شهرستان شهریار کشف شد.

یک کارگاه غیر مجاز در شهرستان شهریار کشف شد.

طبق گزارشی که روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در اختیار عموم گذاشت اعلام کرد : یک کارگاه در شهرستان شهریار بسته بندی ادویه، حبوبات و سبزیجات خشک انجام می داد که دارای مجوز نبوده و غیر مجاز کار می کرد با پویایی و تلاش یکی از کارشناس های  شبکه بهداشت و درمان شهریار کشف گردید.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.