فراخوان

در راستای ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه تولید، در نظر است  از واحدهای صنعتی و معدنی استان تهران تقدیر بعمل آید.


تمامی بنگاههای صنعتی و معدنی نمونه متقاضی می تواند جهت دریافت پرسشنامه و ارائه فرمهای تکمیل شده تا  3/ 4/ 96 به سایت های ذیل  به آدرس:
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران www.teh.mimt.gov.ir
خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران www.tehranhim.com   
مراجعه نمایند.
ضمناً معاونت امورصنایع سازمان واقع درضلع شمال غربی میدان ولیعصرساختمان شهید اسد اله زاده ( سازمان صنعت ، معدن  و تجارت استان تهران طبقه 6 )و شماره تماس تلفن83211613 آماده پاسخگویی به سوالات می باشد.

روابط عمومی سازمان معدن صنعت تجارت استان تهران

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.