تور صنعتی 96

تور صنعتی برای معرفی و شناساندن موارد موثر در موفقیت واحدهای صنعتی  به تمامی شرکت های فنی و کارشناسان این واحدها نیز انجام می گیرد. به همین منظور تعدادی از مدیران صنایع و دیگر افراد متخصص در این زمینه را برای بازدید از چندین واحد صنعتی که در کار خود بسیار موفق بوده اند خواهیم برد؛ تا بتوانند بسیاری از جوانب و عواملی که توانسته در کار آنها بسیار تاثیر گذار باشد، را مد نظر قرار دهند.

تور صنعتی 96

علاوه بر مدیران افراد دیگری هم از جمله مدرسین دانشگاه ها و به خصوص کسانی که در مسائل فنی تخصص دارند می توانند در این تور های بازدید صنعتی شرکت کنند. به همین منظور ما اطلاع رسانی های لازم را قبل از برگزاری این تورها انجام می دهیم.

واحدی صنعتی را می توان موفق خواند که در عرصه های مختلفی از جمله ابداع محصولات نوین، بیشترین کیفیت در تولید، استفاده از فناوری های نوین، گسترش و توسعه بازار های صادراتی و همچنین شیوه های صحیح و به روز مدیریتی به موفقیت های کافی و مناسبی دست یافته باشد.در طی تور صنعتی تبادل نظرهایی  به منظور آموزش انجام می شود که به شما کمک شایانی در گسترده تر کردن کارتان خواهد کرد. صاحبان تمامی صنایع می توانند در تور صنعتی سال 96 ما شرکت نمایند.

علاوه بر مدیران و اساتید افراد دیگری هم می توانند در تورهای بازدید صنعتی شرکت داشته باشند از جمله این افراد عبارتنداز:

  • واحد های صنعتی که در داخل و خارج در حال فعالیت هستند.
  • مراکز فناوری و افرادی که در این مراکز مشغول کار می باشند.
  • واحدهای صنعتی که همگن هستند.
  • فعالان در بازارهای صنعتی منطقه ای هم می توانند در این تورها  شرکت کنند.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.