Search

آگهی فروش شهرک صنعتی هشتگرد

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09121182231
آدرس : شهرک صنعتی هشتگرد متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :شهرک صنعتی هشتگرد
سوله بهداشتی 1200متر،اداری 600متر،با کلبه امکانات جهت تولید
09121182231

آگهی فروش

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09122750283 -09123059968
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :زمین فاقد کارت شناسایی کارگاه با متراژ5000متر ،سوله،1400 متر،انشعاب برق 3 فاز با کلیه امکانات 09122750283-09123059968

آگهی فروش شهرک صنعتی صفا دشت

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09398788762
آدرس : شهرک صنعتی صفا دشت متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :شهرک صنعتی صفا دشت
زمین فاقد گواهی فعالیت صنعتی، 5000 متر،سوله اداری 890 متر،آب،انشعاب برق،گاز ،تلفن،سند 6 دانگ09398788762


آگهی فروش شهرک صنعتی دماوند

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09121154999-09126196148
آدرس : شهرک صنعتی دماوند متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :شهرک صنعتی دماوند
زمین 1700متر،کارگاه مواد غذایی،زیربنا 1000متر،با مجوزهای صنعتی و بهداشتی 09121154999-09126196148

آگهی فروش کرج محمد شهر-کارخانه فروشی

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09123870436-
آدرس : کرج محمد شهر-کارخانه فروشی متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :کرج محمد شهر-کارخانه فروشی
زمین 10000 متر ،بنای احداث شده 3000 متر،برق 300 آمپر،چاه عمیق،3 خط تلفن،دارای مجوزهای صنعتی و بهداشتی 09123870436-
88252110

آگهی فروش زرندیه –کیلومتر 70

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09126454110
آدرس : زرندیه –کیلومتر 70 متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :زرندیه –کیلومتر 70
کارخانه صنعتی ،زمین 4800 متر،سوله 1100 متر،ارتفاع 9 متر،برق 20 آمپر،آب،سند منگوله دار،2-زمین صنعتی تا 30 هزار متر 09126454110

آگهی فروش جاده ساوه سه راه آدران

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09121472991
آدرس : جاده ساوه سه راه آدران متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :جاده ساوه سه راه آدران
زمین 4هزار متر،سول 1000متر،سند 6 دانگ،پایان کار ،جرثقیل سقفی09121472991

آگهی فروش شهرک صنعتی شمس آباد بلوارز نارنجستان

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09124283275
آدرس : شهرک صنعتی شمس آباد بلوارز نارنجستان متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :شهرک صنعتی شمس آباد بلوارز نارنجستان
سوله 850 متر ،سوله مجاور 200 متر،محوطه بتن،اداری 250 متر،سند 6 دانگ،آب،انشعاب برق،گاز ،تلفن،جواز تجهیزات پزشکی 88830965-09124283275

آگهی فروش جاجرود منطقه صنعتی خرمدشت

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 76212366
آدرس : جاجرود منطقه صنعتی خرمدشت متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :جاجرود منطقه صنعتی خرمدشت
کارخانه صنعتی دایر ،زمین 750 متر،سوله 360 متر ،اداری و انبار 200 متر ،پایان کار ،جواز،گواهی فعالیت صنعتی 76212366

آگهی فروش ابتدای اتوبان کرج،قزوین روبروی زر ماکارون

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09306152021
آدرس : ابتدای اتوبان کرج،قزوین روبروی زر ماکارون متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :ابتدای اتوبان کرج،قزوین روبروی زر ماکارون
زمین کاربری صنعتی،مجوز صنایع،سند 6 دانگ،با مساحت 1250 متر،دیوار کشی ،مجوز مواد غذایی،چاه عمیق،آب ،فروش یا معاوضه 09306152021

آگهی فروش خادم آباد شهریار

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09121243320
آدرس : خادم آباد شهریار متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :خادم آباد شهریار
سالن تجاری 527 متر،سرایداری 60 متر،پایان کار شهرداری ،جواز تاسیس
09121243320

آگهی فروش شهرک صنعتی شمس آباد

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09120319987
آدرس : شهرک صنعتی شمس آباد متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :شهرک صنعتی شمس آباد
کارخانه صنعتی فعال 13200 متر،دارای 4000 متر سوله،ساختمان اداری 820 متر، پروانه بهره برداری ،پایان کار،سند 6 دانگ تک برگ
09120319987

آگهی فروش کارخانه روغن نباتی

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 4802120 09190274360
آدرس : کارخانه روغن نباتی متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :کارخانه روغن نباتی
دارای جواز تاسیس،پروانه بهره برداری صنایع، با مساحت 1هکتار (امیر حسینی)4802120 09190274360

آگهی فروش شهرک صنعتی شمس آباد

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 66490220-21 0912006316
آدرس : شهرک صنعتی شمس آباد متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :شهرک صنعتی شمس آباد
زمین 2 کله با سند 6 دانگ 4020متر سوله +80 متر اداری،آب ،گاز و برق 50 متر 66490220-21 0912006316

آگهی فروش شهرک صنعتی اشتهارد، خارج شعاع 120 کیلومتری تهران

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09127155760
آدرس : شهرک صنعتی اشتهارد، خارج شعاع 120 کیلومتری تهران متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :شهرک صنعتی اشتهارد، خارج شعاع 120 کیلومتری تهران
پانال بتنی 2600 متر زمین ،700 متر سوله ،پروانه بهره برداری صنایع،950 میلیون تومان،09127155760

آگهی فروش شهرک صنعتی عباس آباد جاده خاوران

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : (صفری)09128383255
آدرس : شهرک صنعتی عباس آباد جاده خاوران متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :شهرک صنعتی عباس آباد جاده خاوران
کارخانه صنعتی زمین 5100 متر،گواهی فعالیت صنعتی ،4بر،زیر بنای 2200 متر،انشعاب برق 400 آمپر، (صفری)09128383255

آگهی فروش جاده قدیم –سعیدآباد شهریار

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09121833485
آدرس : جاده قدیم –سعیدآباد شهریار متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :جاده قدیم –سعیدآباد شهریار
کارگاه تولیدی زمین 6700 متر،فاقد مجوز صنعتی ،سوله مسقف 1500 متر سالن، 1700 متر زمین 400 متر سوله با سند تک برگ و پایان کار،
09121833485

آگهی فروش جاده مخصوص کرج

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 4820225
آدرس : جاده مخصوص کرج متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :جاده مخصوص کرج
زمین کارگاه صنعتی تولیدی 1700 متر،با سوله صنعتی مسقف 700 متر، سند6 دانگ تک برگی مناسب برای سرمایه گذاری تولیدی.غیاثی 09196504921-4820225

آگهی فروش منطقه صنعتی بهارستان، کیلومتر 10 جاده خاوران

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : 09128992841- 09124500025
آدرس : منطقه صنعتی بهارستان، کیلومتر 10 جاده خاوران متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :منطقه صنعتی بهارستان، کیلومتر 10 جاده خاوران
هزار واحد سالن و سوله مسقف تولیدی صنعتی،مناسب برای واحدهای تولیدی و انبار با سند 6 دانگ.دارای آب – برق- گاز و تلفن تهران
:09128992841-
09124500025

آگهی فروش باقرشهر،ورامین

نام: تلفن ثابت: تلفن همراه : املاک رضایی – 55212686 -09127114324
آدرس : باقرشهر،ورامین متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : تصویر:
توضیحات :
باقرشهر،ورامین
زمین کارگاه صنعتی260 متر،فاقد موافقت اصولی وزارت صنایع، با سوله مسقف تولیدی 200متر،بنای اداری 18متر،انشعاب برق 50آمپر، فول امکانات، املاک رضایی – 55212686 -09127114324

صفحه9 از18

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.