آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی فیروزکوه خارج شعاع 120 کیلومتری تهران تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :6000متر زمین به همراه 2000متر سوله صنعتی و بنای اداری و با انشعابات و محوطه سازی کامل پایانکار وجواز صنایع آماده برای کار تولیدی می باشد.
تلفن : 09123953254

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی عباس آباد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله صنعتی با 500متر زیربنا و980متر فوندانسیون و380متر زیرزمین ،دیوارکشی در زمین2150متری قابل توسعه و پروانه بهره برداری صنایع و پایانکار می باشد.
تلفن : 22791376-09121068072

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی عباس آباد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی با 1100متر سوله 200متر بنای اداری در زمینی به مساحت2000متر و داری جواز صنعتی و پایانکار می باشد
تلفن : 09121182040-09123858316

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی اشتهارد کرج تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین صنعتی به مساحت 800متر مربع و 360متر زیربنای اداری ودارای مجوز صنایع و پایان کار آماده کار برای تولیدی می باشد.
تلفن : 09128591986

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی بهارستان کرج تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله 1800متری در زمین صنعتی به مساحت 2400متر به همراه آب ، برق ، گاز ، تلفن ،و پروانه بهره برداری صنایع و پایانکار آماده واگذاری می باشد
تلفن : 09124059534

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی بهارستان کرج تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله 1800متری در زمین صنعتی به مساحت 2400متر به همراه آب ، برق ، گاز ، تلفن ،و پروانه بهره برداری صنایع و پایانکار آماده واگذاری می باشد
تلفن : 09124059534

آگهی فروش

نام: عليرضا طاهر تلفن ثابت: ٠٢١-٢٢١٣٠٠٦٣ تلفن همراه : ٠٩١٢٢٩٠٠٢٣٤
آدرس : شهرك صنعتي پرند فاز٢ متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت:٥٠٠٠ متر زمين-٢٢٠٠متر بنا نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت : سند تك برگ
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی :پروانه بهره برداي فلزي امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : ٢٥٠ امپر برق-گازG100
توضیحات :

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی فیروزکوه تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :2000متر سوله صنعتی و بنای اداری جوازتاسیس،مجوز صنعتی و پایانکار دارای انشعابات و محوطه کامل و پایانکار در زمینی به مساحت 6000متر می باشد
تلفن : 09123953254

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی صفادشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :4625متر کارخانه صنعتی با کلیه امکانات و سند شش دانگ ومجوز صنایع و پایانکار آماده کار برای تولیدی
تلفن : 09121216565

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی اشتهارد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله صنعتی به مساحت 1200متر با کلیه امکانات در زمینی به مساحت2400متر به همراه جواز صنایع و پایانکار و سند شش دانگ
تلفن : 65612416-09126184926

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی اشتهارد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین صنعتی به مساحت 1600متر و سوله 1000متری دارای جوازتاسیس و پروانه بهره برداری صنایع و پایانکار
تلفن : 09901894469-09354167578

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی پرند تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :1800متر سوله صنعتی درزمین 4200متری و دارای جوازتاسیس،مجوز صنایع سند شش دانگ وپایانکار می باشد
تلفن : 09121752953

آگهی فروش

نام: رباط کریم تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله 500متری درکارخانه صنعتی به متراژ 4160متر سند شش دانگ 300متر بنای اداری و برق 100آمپر و دارای پایانکار و پروانه بهره برداری صنایع
تلفن : 09193291801

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی بهارستان تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله فلزی صنعتی 788متر 126متر نیم طبقه در زمینی به مساحت 1800متر وسند شش دانگ آماده کار برای تولیدی ،دارای مجوز و گواهی فعالیت صنعتی،
تلفن : 09128090030

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی اشتهارد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :1387متر کارخانه صنعتی با کلیه امکانات و سند رسمی،جوازتاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پایانکار و برق سه فاز آماده کار برای واحد تولیدی
تلفن : 09122680629-09121045914

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی نصیر آباد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین صنعتی 1750متر و سوله 1000متری بنای اداری 200متر به همراه مجوز،جواز صنایع و پایانکار صنعتی
تلفن : 09203720543

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی فیروزکوه تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی 6000متر ، بنای اداری و انشعابات ، محوطه سازی کامل 2000متر سوله دارای پروانه بهره برداری صنایع و پایانکار وسندشش دانگ
تلفن : 09123953254

آگهی فروش

نام: شهر قدس تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :450متر سوله صنعتی در 1000متر زمین دارای سند شش دانگ ، پایانکار فاقد جواز و مجوز صنعتی،
تلفن : 09122659130-46826182

آگهی فروش

نام: احمد آباد موستوفی –فیروز بهرام تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمینی به مساحت 10هزار مترمربع و سند شش دانگ ، دیوارکشی ، سالن 1400متری همراه با چاه عمیق و برق سه فازدر بهترین موقعیت صنعتی فاقد پروانه بهره برداری صنعتی،
تلفن : 09335204046

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی بهارستان تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله صنعتی،با پروانه بهره برداری صنایع، به مساحت 147متر ، به همراه پایانکار و جواز صنعتی ، آب ، گاز و برق 50آمپر می باشد
تلفن : 22546823-09121398734

صفحه3 از18

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.