آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی نصیر آباد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین صنعتی 1750متر و سوله 1000متری بنای اداری 200متر به همراه مجوز،جواز صنایع و پایانکار صنعتی
تلفن : 09203720543

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی فیروزکوه تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی 6000متر ، بنای اداری و انشعابات ، محوطه سازی کامل 2000متر سوله دارای پروانه بهره برداری صنایع و پایانکار وسندشش دانگ
تلفن : 09123953254

آگهی فروش

نام: شهر قدس تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :450متر سوله صنعتی در 1000متر زمین دارای سند شش دانگ ، پایانکار فاقد جواز و مجوز صنعتی،
تلفن : 09122659130-46826182

آگهی فروش

نام: احمد آباد موستوفی –فیروز بهرام تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمینی به مساحت 10هزار مترمربع و سند شش دانگ ، دیوارکشی ، سالن 1400متری همراه با چاه عمیق و برق سه فازدر بهترین موقعیت صنعتی فاقد پروانه بهره برداری صنعتی،
تلفن : 09335204046

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی بهارستان تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله صنعتی،با پروانه بهره برداری صنایع، به مساحت 147متر ، به همراه پایانکار و جواز صنعتی ، آب ، گاز و برق 50آمپر می باشد
تلفن : 22546823-09121398734

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی فیروزکوه تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :2000متر سوله صنعتی و بنای اداری جوازتاسیس،مجوز صنعتی و پایانکار دارای انشعابات و محوطه کامل و پایانکار در زمینی به مساحت 6000متر می باشد
تلفن : 09123953254

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی صفادشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :4625متر کارخانه صنعتی با کلیه امکانات و سند شش دانگ ومجوز صنایع و پایانکار آماده کار برای تولیدی
تلفن : 09121216565

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی اشتهارد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله صنعتی به مساحت 1200متر با کلیه امکانات در زمینی به مساحت2400متر به همراه جواز صنایع و پایانکار و سند شش دانگ
تلفن : 65612416-09126184926

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی اشتهارد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین صنعتی به مساحت 1600متر و سوله 1000متری دارای جوازتاسیس و پروانه بهره برداری صنایع و پایانکار
تلفن : 09901894469-09354167578

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی پرند تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :1800متر سوله صنعتی درزمین 4200متری و دارای جوازتاسیس،مجوز صنایع سند شش دانگ وپایانکار می باشد
تلفن : 09121752953

آگهی فروش

نام: رباط کریم تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله 500متری درکارخانه صنعتی به متراژ 4160متر سند شش دانگ 300متر بنای اداری و برق 100آمپر و دارای پایانکار و پروانه بهره برداری صنایع
تلفن : 09193291801

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی بهارستان تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله فلزی صنعتی 788متر 126متر نیم طبقه در زمینی به مساحت 1800متر وسند شش دانگ آماده کار برای تولیدی ،دارای مجوز و گواهی فعالیت صنعتی،
تلفن : 09128090030

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی اشتهارد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :1387متر کارخانه صنعتی با کلیه امکانات و سند رسمی،جوازتاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پایانکار و برق سه فاز آماده کار برای واحد تولیدی
تلفن : 09122680629-09121045914

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی نصیر آباد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین صنعتی 1750متر و سوله 1000متری بنای اداری 200متر به همراه مجوز،جواز صنایع و پایانکار صنعتی
تلفن : 09203720543

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی فیروزکوه تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی 6000متر ، بنای اداری و انشعابات ، محوطه سازی کامل 2000متر سوله دارای پروانه بهره برداری صنایع و پایانکار وسندشش دانگ
تلفن : 09123953254

آگهی فروش

نام: شهر قدس تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :450متر سوله صنعتی در 1000متر زمین دارای سند شش دانگ ، پایانکار فاقد جواز و مجوز صنعتی،
تلفن : 09122659130-46826182

آگهی فروش

نام: احمد آباد موستوفی –فیروز بهرام تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمینی به مساحت 10هزار مترمربع و سند شش دانگ ، دیوارکشی ، سالن 1400متری همراه با چاه عمیق و برق سه فازدر بهترین موقعیت صنعتی فاقد پروانه بهره برداری صنعتی،
تلفن : 09335204046

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی بهارستان تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله صنعتی،با پروانه بهره برداری صنایع، به مساحت 147متر ، به همراه پایانکار و جواز صنعتی ، آب ، گاز و برق 50آمپر می باشد
تلفن : 22546823-09121398734

آگهی فروش

نام: محسن قاسمی تلفن ثابت: تلفن همراه : 09390267477
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت:48000 نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت : زمین صنعتی
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :واقع در شهرک صنعتی پرند

آگهی فروش

نام: محمد رضا یراتی تلفن ثابت: 88611488 تلفن همراه : 09123729253
آدرس : خ شیخ بهایی جنوبی , برجهای ASP , طبقه تجاری متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت:2000 زمین , 1444 متر سوله 2 طبقه , سالن بهداشتی نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت : دفترچه شهرک صنعتی
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی :قطعه و بسته بندی گوشت قرمز, گوشت مرغ و نخم مرغ امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن : آب لوله کشی شهرک , برق سه فازصنعتی ,
توضیحات :فروش کارخانه بسته بندی گوشت مرغ و تخم مرغ .
فروش استثنایی کارخانه بسته بندی گوشت مرغ و تخم مرغ در شهرک صنعتی شکوهیه قم کیلومتر 100 اتوبان تهران قم .
فرصت فوق العاده و منحصر بفرد جهت سرمایه گذاری در املاک صنعتی و صنایع غذایی .
 زمین 2000 متر .
 سه باب سوله و سالن دو طبقه به مساحت جمعا 1470 متر .
 ساختمان اداری 80 متر .
 دارای سردخانه زیر صفر و تونل انجماد .
 برق سه فاز صنعتی , آب لوله کشی شهرک صنعتی و گاز صنعتی .
 دارای سند تک برگ , پایان کار صنعتی , آماده انتفال به خریدار .
 دارای وام تقسیط شده به میزان حدودا 000/000/400/1 تومان .
فروشنده واقعی .
تماس و هماهنگی : براتی 09123729253
اتحاد نخبگان بازاریابی و فروش املاک در ایران .
• اولین شبکه مهندسی فروش املاک و مستغلات در بازار املاک ایران .
• بورس انواع هتل ، هتل آپارتمان ، انواع ویلا و شهرکهای ساحلی ، زمین های هکتاری ، جایگاههای پمپ بنزین و CNG و مجتمع های خدمات رفاهی ، مجتمع های مسکونی ، اداری و تجاری ، پروژه های انبوه سازی و کارخانجات مختلف در سراسر کشور ، فروش ، مشارکت ، معاوضه و اجاره .
• فروش و اجاره انواع مجتمع های اداری و موقعیت اداری با بنای مفید 300 متر به بالا ..
• فروش و اجاره انواع شهرکهای ساحلی و ویلاهای لوکس در سراسر کشور .
• خريدوفروش انواع معادن در سراسر كشور
• فروش انواع کارخانجات صنعتی در گروه های مختلف با شرایط مختلف ، در حال کار ، نوساز ، نیمه کاره ، در مرحله مجوز و موافقت اصولی.
• اولین مرکز تخصصی کارگزاری انواع پروژه های رفاهی و خدماتی ,گردشگری , تجاری , کشاورزی و صنعتی در سراسر ایران .
• قدرتمندترین سیستم برنامه ریزی و بازارسازی برای فروش یک پروژه در سراسر ایران
• دفتر مرکزی – تهران میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی جنوبی برجهای ASPطبقه تجاری واحد 65 شماره تماس : براتی 09123729253 و 88611488-021
• وب سایت www.prozhehgroup.com ایمیل : mh.barati.gp1393@gmail.com
تلگرام : @Mohammadreza_barati

صفحه4 از18

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.