آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی شمس آباد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه بسته بندی موادغذایی 1200متر سوله در زمینی با2040مترهمراه با پایانکار و پروانه بهره برداری صنایع و پروانه بهره برداری و ساخت بهداشت مواد غذایی، برق 100آمپر آب گاز تلفن و 250متر بنای اداری کف سنگ و سرامسک آماده جهت کار تولیدی
تلفن : 09123301665

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی خاوران تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سالن صنعتی 150متر و زیربنای اداری 50متر و برق 25آمپر و دارای جوازهای صنعتی و پایانکار، آماده برای کارتولیدی میباشد
تلفن : 09384316487

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی چرمشهر تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله صنعتی 300متر و زیربنای اداری 60متر در زمینی با5250متر و دیوارکشی کامل دارای پایانکار و پروانه بهره برداری صنایع
تلفن : 09121225628

آگهی فروش

نام: ملارد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی با موقعیت عالی و 2500متر سالن ساختمان اداری نمایشگاه سرایداری و نگهبانی و برق صنعتی و چاه آب مجوزدار در 4000متر زمین
تلفن : 09352223742

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی صفادشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه با 4625متر زیربنا و دارای مجوز های صنعتی و آب و برق و گاز و سند شش دانگ میباشدبه همراه پایانکار وپروانه بهره برداری صنایع میباشد
تلفن : 09121216565

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی فیروزکوه تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی در زمینی با6000متر و زیربنای اداری و سوله صنعتی 2000متر و دارای پایانکار و پروانه بهره برداری صنایع و انشعابات و محوطه سازی کامل و دارای معافیت مالیاتی میباشد
تلفن : 09123953254

آگهی فروش

نام: شهریار تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله صنعتی 750متر در زمینی با 1600مترو زیربنای اداری 150متر و آب و برق و گاز صنعتی و مجوز های صنعتی و پایانکار میباشد
تلفن :09123932355

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی هضشتگرد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین صنعتی 3000متر و 300متربنای اداری و دارای برق وگاز فشار قوی و دارای پروانه صنایع
تلفن :09121044952

آگهی فروش

نام: جاده آبعلی خرمدشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :2500متر سوله صنعتی و200امپر برق و سند شش دانگ و پایانکار صنعتی و دارای چاه آب و گاز آماده برای واگزاری می باشدفاقد پروانه های بهرهبرداری و ساخت بهداشت مواد غذایی میباشد
تلفن :09127602127

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی صفادشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی 8600متر زمین با کلیه امکانات و سوله و بنای دفتری و دیوارکشی کامل و دارای پروانه بهره برداری صنایع آماده کار برای تولیدی است
تلفن : 09121071333

آگهی فروش

نام: پاکدشت –خاتون آباد تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارگاه صنعتی 8000متر و بنای اداری و سالن ودفتری4500متر ، برق 200آمپرگاز صنعتی وآب ، به همراه پروانه بهره برداری صنایع ، پایانکار و سند شش دانگ آماده برای واگزاری میباشد
تلفن : 09193910028

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی نسیم شهر تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سوله صنعتی 180متر ، واحد اداری آب برق گاز پایانکارصنعتی سند شش دانگ و دارای پروانه بهره برداری صنایع
تلفن : 09121862296

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی فیروزکوه تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :2000متر سوله صنعتی و بنای اداری در زمینی به مساحت 6000متر و دارای انشعابات و محوطه سازی کامل ، پایانکار ، معافیات مالیاتی و پروانه بهره برداری صنایع می باشد
تلفن : 09123953254

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی صفادشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی با 4625متر مربع و سند شش دانگ فول امکانات دارای مجوز های صنعتی و پایانکار؛ آماده کار برای تولیدی
تلفن : 09121216565

آگهی فروش

نام: کرج- جاده مخصوص تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین صنعتی به مساحت 4000متر و زیربنای اداری 1000متر و 2000متر سوله فاقد پروانه بهره برداری صنایع می باشد
تلفن : 09122826300-09376929629-4820162

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی صفادشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارخانه صنعتی به مساحت 5000متر و بنا2500متر به همراه مجوزهای صنعتی و پایانکار جهت تولیدی
تلفن :09035170504

آگهی فروش

نام: شهرک صنعتی صفادشت تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :کارگاهی با 8600متر زمین صنعتی باکلیه امکانات به همراه دفتر اداری ، سوله صنعتی و ، دیوارکشی و دارای پروانه بهره برداری پایانکار صنعتی آماده کار برای تولیدی.
تلفن : 09121071333

آگهی فروش

نام: کمالشهر –کرج تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :سالن صنعتی 1100متر وبنای دفتری 850مترو دارای جواز صنایع و مجوزهای بهداشتی صنایع غذایی
تلفن : 09121210469

آگهی فروش

نام: کرج –جاده آتشگاه تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمینی دارای کاربری صنعتی و آب و برق صنعتی و2800مترسوله آماده واگذاری جهت کار تولیدی
تلفن : 09366188809-02632558625

آگهی فروش

نام: کیلومتر17جاده مخصوص کرج تلفن ثابت: تلفن همراه :
آدرس : متراژ زمین ، سوله ، دفتری و نوع ساخت: نوع سند ملک ، کاربری،پایان کار و جواز ساخت :
نوع مجوز های صادر شده دولتی و صنعتی : امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن :
توضیحات :زمین صنعتی 15000متر و 2سوله هرکدام 3000متر و بنای اداری و نگهبانی 300متر فاقد پروانه بهره برداری میباشد
تلفن : 44983300-09121191770

صفحه5 از18

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.