تهیه زمین در شهرک های صنعتی


از خدمات شرکت حامی صنعت لجور، تهیه زمین در شهرک های صنعتی را می توان نام برد. طراحی کردن شهرک های صنعتی باید به گونه ای باشد که علاوه بر رعایت قوانین  محیط زیست در اکثر رشته های صنعتی از قابلیت سرمایه گذاری هم برخوردار باشد.


مرحله های تهیه زمین در شهرک های صنعتی:


1.    متقاضیان با رفتن به شرکت شهرک های صنعتی استان مورد نظر و مراجعه به روابط عمومی آن مشاوره مورد نیاز درباره طرح مورد نظر را دریافت می کنند.
2.    متقاضی بعد از گرفتن مشاوره های اولیه در رابطه با تهیه زمین در شهرک های صنعتی ، با ارائه جواز تاسیس ، کپی شناسنامه ، کپی کارت پايان خدمت ، كپي اساسنامه شركت ، آگهي ثبت شركت، آگهي تاسيس شركت در خواست تهیه زمین در شهرک های صنعتی را بدهد.
3.    تکمیل فرم درخواست زمین در بخش واگذاری به وسیله متقاضی.
4.    تکمیل کردن پرونده و امضاها .
5.    تحقیق و بررسی توسط شرکت شهرک های صنعتی در رابطه با مسائل محیط زیست .
6.    انتخاب کردن شهرك صنعتي و همچنین قطعه آن.
7.    تحويل دادن زمين به مجری و تحویل نقشه آن توسط مجری به شرکت شهرک های صنعتی.
8.    دريافت کردن پروانه ساختمان از شركت شهركهاي صنعتي ا.
9.    شروع ساختن واحد صنعتی.
10.  گرفتن رايگان پايان كار از شركت شهرك هاي صنعتي .


برخی از مزیت های تهیه زمین در شهرک های صنعتی:


-    مستثنی بودن زمین در شهرک های صنعتی از قانون شهرداری ها.
-    مجوز ساخت و ساز و پایان کار به صورت رایگان و در اسرع وقت صادر می گردد.
-    پرداخت کردن هزينه هاي تاسيسات به صورت نقد و اقساط .
-    امكان اجاره سالنهاي آماده براي افزایش بهره برداري واحد توليدي.


مشوق هاي قانوني تهیه زمین در شهرک های صنعتی:

مشوق هاي مالياتي تهیه زمین در شهرک های صنعتی:


بنا بر قانون مالياتی واحدهاي صنعتي در مناطقی که كمتر توسعه پیدا کرده اند 10 سال و به مقدار 100 درصد و ما بقی نقاط كشور 4 سال و به ميزان 80 درصد از مالیات معاف می باشند و زمین هایی که در شهرک های صنعتی نزدیک شهر های بزرگ می باشند شامل معافیت از مالیات نمی باشند.


مشوق مالی تهیه زمین در شهرک های صنعتی :


هزينه حق انتفاع از تاسيسات در شهرك هاي صنعتي بصورت 30 درصد نقدي و 70 درصد طي 30 قسط دريافت می شود و اگر این واحد ها کمتر از 30 ماه بهره برداری شوند بنا بر موافقت هئيت مديره ما بقی اقساط بخشیده می شوند.


ساير مشوق های تهیه زمین در شهرک های صنعتی :


هزينه انشعاب برق واحدهاي مستقر  در شهرك هاي صنعتي طي 5 سال و بدون بهره دريافت می شوند.


جهت تهیه زمین در شهرک های صنعتی با حامی صنعت لجور تماس بگیرید.


مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.