لجور در کیهان لجور در پیام ساختمان مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی پایان کار سوله و کارگاه لکه های صنعتی تیرچه فلزی با جان باز و بدون جوش

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی

شرکت لجور گروپ پیشرو و نوآور اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز، مجوز، پایان کار صنعتی از شهرداری،  اخذ موافقت اصولی تولیدی،  پروانه بهره برداری،جواز تاسیس ،مجوز محیط زیست، استاندارد، جهاد، شهرداری، بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی علامت استاندارد ثبت برند مشاوره صنعتی محیط زیست

پایان کار سوله و کارگاه

اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز، مجوز، پایان کار صنعتی از شهرداری،  اخذ موافقت اصولی تولیدی،  پروانه بهره برداری،جواز تاسیس ،مجوز محیط زیست، استاندارد، جهاد، شهرداری، بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی علامت استاندارد ثبت برند مشاوره صنعتی محیط زیست

لکه های صنعتی

لزوم  ساماندهی و تبدیل نواحی و مناطق صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب نواحی و لکه های صنعتی در استان تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبود

تیرچه فلزی با جان باز و بدون جوش

لزوم  ساماندهی و تبدیل نواحی و مناطق صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب نواحی و لکه های صنعتی در استان تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبوداعطای ده هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور تولیدات

اعطای ده هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور  تولیدات

در طی یک خبرگذاری معاون وزیر صنعت اعلام کرد که قصد دارد برای ده هزار واحدتولیدی در روند طرح رونق، ده هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نماید.محسن صالحی نیا  افزوده است که: طبق مصوبه بانک مرکزی  برای ده هزار واحد صنعتی،تولیدی و معدنی در روند طرح رونق ده هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گفته شده است.

 

ایشان این طرح را در ادامه تسهیلات شانزده  هزار میلیاردی توسط دولت به منظور یاری رساندن به واحدهای تولیدی متقاضی می داند. صالحی نیا گفت ؛ در اواخر  هفته پیش رو این طرح عملی خواهد شد.

 

اعطای ده هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور  تولیدات

 طبق  هماهنگی های انجام شده معاونت وزیر صنعت  طی یک بیانیه قول تسهیلات تقریبا سه میلیاردی را  به واحد های تولیدی و  تسهیلات یک میلیاردی را به واحدهای تولیدی کوچک داد.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.

حامی صنعت لجور