لجور در کیهان لجور در پیام ساختمان مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی پایان کار سوله و کارگاه لکه های صنعتی تیرچه فلزی با جان باز و بدون جوش

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی

شرکت لجور گروپ پیشرو و نوآور اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز، مجوز، پایان کار صنعتی از شهرداری،  اخذ موافقت اصولی تولیدی،  پروانه بهره برداری،جواز تاسیس ،مجوز محیط زیست، استاندارد، جهاد، شهرداری، بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی علامت استاندارد ثبت برند مشاوره صنعتی محیط زیست

پایان کار سوله و کارگاه

اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز، مجوز، پایان کار صنعتی از شهرداری،  اخذ موافقت اصولی تولیدی،  پروانه بهره برداری،جواز تاسیس ،مجوز محیط زیست، استاندارد، جهاد، شهرداری، بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی علامت استاندارد ثبت برند مشاوره صنعتی محیط زیست

لکه های صنعتی

لزوم  ساماندهی و تبدیل نواحی و مناطق صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب نواحی و لکه های صنعتی در استان تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبود

تیرچه فلزی با جان باز و بدون جوش

لزوم  ساماندهی و تبدیل نواحی و مناطق صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب نواحی و لکه های صنعتی در استان تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبودتور صنعتی 96

تور صنعتی برای معرفی و شناساندن موارد موثر در موفقیت واحدهای صنعتی  به تمامی شرکت های فنی و کارشناسان این واحدها نیز انجام می گیرد. به همین منظور تعدادی از مدیران صنایع و دیگر افراد متخصص در این زمینه را برای بازدید از چندین واحد صنعتی که در کار خود بسیار موفق بوده اند خواهیم برد؛ تا بتوانند بسیاری از جوانب و عواملی که توانسته در کار آنها بسیار تاثیر گذار باشد، را مد نظر قرار دهند.

تور صنعتی 96

علاوه بر مدیران افراد دیگری هم از جمله مدرسین دانشگاه ها و به خصوص کسانی که در مسائل فنی تخصص دارند می توانند در این تور های بازدید صنعتی شرکت کنند. به همین منظور ما اطلاع رسانی های لازم را قبل از برگزاری این تورها انجام می دهیم.

واحدی صنعتی را می توان موفق خواند که در عرصه های مختلفی از جمله ابداع محصولات نوین، بیشترین کیفیت در تولید، استفاده از فناوری های نوین، گسترش و توسعه بازار های صادراتی و همچنین شیوه های صحیح و به روز مدیریتی به موفقیت های کافی و مناسبی دست یافته باشد.در طی تور صنعتی تبادل نظرهایی  به منظور آموزش انجام می شود که به شما کمک شایانی در گسترده تر کردن کارتان خواهد کرد. صاحبان تمامی صنایع می توانند در تور صنعتی سال 96 ما شرکت نمایند.

علاوه بر مدیران و اساتید افراد دیگری هم می توانند در تورهای بازدید صنعتی شرکت داشته باشند از جمله این افراد عبارتنداز:

  • واحد های صنعتی که در داخل و خارج در حال فعالیت هستند.
  • مراکز فناوری و افرادی که در این مراکز مشغول کار می باشند.
  • واحدهای صنعتی که همگن هستند.
  • فعالان در بازارهای صنعتی منطقه ای هم می توانند در این تورها  شرکت کنند.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.

حامی صنعت لجور