انواع ثبت شرکت های تجاری

ثبت شرکت

 با  گذشت زمان سیاست های اقتصادی در رابطه با برنامه های اقتصادی به سمت  خصوصی سازی بیش  می رود و اشخاص برای استفاده از این فعالیت ها باید به ثبت شرکت های مختلف اقدام نمایندوتصدی گری دولت در امور اقتصادی را با انجام فعالیت های تجاری کاهش دهند و این جزئی از وظایف اداره ثبت شرکت های موسسات غیر تجاری می باشد تا شرکت ها با انجام تمام مراحلل  اداری مربوطه طبق مقررات و ماده های قانونی نیز ثبت شوند.

یک شرکت در مواقعی ایجاد می شود که دو یا چند نفر تصمیم به تشکیل یک شرکت گرفته باشند. دراین صورت قصد ونیت آن ها معیار تشکیل شرکت می باشد اما طبق قوانین وضوابط اداری گذراندن مراحل مربوطه برای تاسیس یک شرکت و یا یک موسسه الزامی است تا این که شرکت روی کاغذ نوشته شود ودر دفاتر اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

 

انواع شرکت های تجاری بر اساس تقصیم بندی ماده 20 قانون تجارت:

 • شرکت های سهامی 
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط سهامی 
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف 

 

ثبت این شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکزی می باشد.

 

 

شرکت های سهامی

شرکتهایی که با سرمایه گذاری مشترک حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکتهای سهامی خاص و 5 شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکتهای سهامی عام جهت اشتغال موضوعی خاص برای کسب سود و منفعت از طریق عملیات بازرگانی و یا تولیدی و یا خدماتی و غیره (پژوهشی ...) تشکیل می شوند را شرکت سهامی می گوید.

بر اساس  ماده 3 قانون تجارت در شرکتهای سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد. و طبق ماده 4 قانون تجارت شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

 

 1. شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایهخود را از  طریق فروش سهام مردم تأمين می کنند و طبق قانون نباید سرمایه آن ها کمتر از پنج میلیون ریال باشد. این گونه شرکتها، شرکتهای سهامی عام نامیده می شوند.
 2. شرکتهایی که تمام سرمایه آنها موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين می گردد و طبق قانون سرمایه آن ها نباید از1،000،000 ریال کمتر باشد، این گونه شرکتها، سهامی خاص نامیده می شوند.

 

 

 

شرکت با مسئولیت محدود

بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در این نوع از شرکت ها دررابطه با بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت نیز می باشد ودر صورتی که شرکت ورشکسته شود وجوابگوی طلبکاران نباشد فقط سرمایه سهامداران از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقیمانده  مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند.در ایران شرکت با مسئولیتت محدود فقط با حداقل دو شریک قابل ثبت است و هر گونه نقل و انتقال سهام آن فقط از طریق دفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است.

 

 

شرکت تضامنی

یک سازمان تجاری است که  دو نفر یا بیشتر از دو نفر  آن را مدیریت و اجرا می‌کنند و هر دو مالک سهمی  برابر وهر دو  شخصاً در قبال  پرداخت بدهی ها و دیون شرکت مسئول هستند.

 

مزایا و معایب شرکت‌های تضامنی

شرکت های تضامنی مشابه با  شرکت‌های انفرادی می باشد. ثبت و تأسیس این نوع شرکت‌ها با یک توافق غیررسمی و با هزینه کمی  انجام می‌شود. برای انتقال مالکیت در این شرکت ها باید شرکت تضامنی قبلی منحل و یک شرکت تضامنی جدید تأسیس شود. در این نوع  شرکت‌ها در صورت فوت و یا خروج یکی از شرکا شرکت منحل می گردد و فعالیت شرکت به پایان می‌رسد. سرمایه‌ایی که  در این نوع شرکت‌ها می‌توان تأمین کرد محدود به سرمایه   شرکانیز می باشد.


معایب:

 • مسئولیت نامحدود مالک در برابر تعهدات شرکت.
 • طول عمر محدود.
 • دشواری انتقال مالکیت
 • عدم توانایی برای رشد به دلیل عدم توانایی در تأمین وجوه موردنیاز برای سرمایه‌گذاری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.