ثبت برند و برند سازی چه ارتباطی با هم دارند؟

مفهوم برند: برند نوعی طراحی خاص، نشانه، نماد، کلمات، و یا ترکیبی از اینها درایجاد یک تصویر که برای شناسایی یک محصول از دیگر محصولات و جدا کردن آن از دیگر رقبا نیز استفاده می شود.در ذهن مصرف کننده این تصویر با سطحی از کیفیت،اعتبار، و رضایت در ارتباط است.ازاین رو ثبت برند ها در بازار شلوغ و پیچیده امروز، به کمک مصرف کنندگان می آید و برای دوام منافع و ارزش های خاصی عمل می کند.برای یک برند تجاری نام قانونی آن علامت تجاری می باشد و زمان به کار گیری آن  برای نشان دادن و متمایز کردن یک شرکت نام تجاری نیز نامیده میی  شود.

 

ثبت برند و برند سازی چه ارتباطی با هم دارند؟

برند سازی در ایجاد یک نام منحصر به فرد و تصویری در ذهن مصرف کنندگان می باشد و در اغلب موارد با استفاده از کمپین های تبلیغاتی ایجاد میشود. هدف برند سازی ایجاد حضور قابل توجه و متنوع در بازار است و دیگر هدف آن جذب و حفظ مشتری می باشد که خود از ثبت برند نیز شروع میشود.

 

چه علائمی قابلیت ثبت شدن دارند؟

علامت های تجاری یا همان برند ها می توانند می باید ترکیبی از یک یا چند کلمه، حرف،یا عدد باشند آن ها می توانند شامل نقاشی ها،نقش های سه بعدی مثل شکل و بسته بندی کالاها، علائم سمعی مثل موسیقی یا اصوات، رایحه ها و یا رنگ هایی برای معرفی ویژگی ها هستند.

 

علامت تجاری چگونه ثبت می‌شود؟

در ابتدا باید درخواست ثبت برند در دفتر ملی یا منظقه ای فهرست شود که باید شامل:

  • بازسازی واضح از آرم، با تمام رنگ ها، طرح ها 
  • درج نقش های سه بعدی آن برای ثبت 
  • فهرستی از كالاها و خدمات در برگزیدة آن علامت باشد.

علامت تجاری یا برند برای محافظت تحت عنوان آرم یا هر علامت دیگری دارای شرایط خاص باشد.علامت تجاری باید طوری طراحی شود که مصرف کننده بتواند آن را از دیگر محصولات تشخیص دهدو اینکه حقوق داده شده به یک برند نباید مشابه با حقوق اعطاء شده به صاحب علامت دیگری باشد.برای اطمینان از مشابه نبودن حقوق اعطاء شده با آزمایش توسط دفتر ملی یا مخالفتت ثالثی که ادعای حقوق مساوی دارد می توان از این بابت مطمئن شد.

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.