چگونگی اخذ جواز و مجوز صنایع

جواز و مجوز صنایع

مجوز صنایع به جوازی گفته می شود  که از جانب وزارت صنایع و معادن به منظور تاسیس یک واحد تولیدی ، مونتاژ یا کارخانه به منظور سرمایه گذاری صادر می شود. اخذ مجوز صنایع با توجه به نوع محصولات از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و یا … انجام می شود. تمام  شخصیتهای حقوقی و حقیقی بدانند قبل از تاسیس واحد تولیدی باید مجوز خود را از وزارت صنایع و معادن و تجارت دریافت کنند. جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسالل اعتبار داشته و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید است و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی، جواز خود به خود از اعتبار خارج گردیده و باطل خواهد شد. همچنین جواز صنایع امکان انتقال به غیر را دارد.بهتر است بدانید تفاوتی بین جواز حقیقی و حقوقی وجود ندارد فقط زمانی که قصد دارید وام بالاتر از 1میلیارد دریافت کنید  اخذ جواز به شکل حقوقی باشد. ،جواز تاسیس به دو نوع الف و ب تقسیم می شود که نوع الف جوازهایی است که به فعالیتهایی که در هر استان اولویت دارند اطلاق می شود و این نوع مجوز از تسهیلات و کمکهای دولتی بیشتری برخوردار استو سایر جوازها از نوع ب می باشد.

 

مراحل اخذ مجوز صنایع

 1. تحقیق و بررسی سرمایه گذار درباره  نوع فعالیت صنعتی برای انتخاب و محل آن.
 2. گرفتن فرم جواز تاسیس به وسیله تقاضا دهنده یا نماینده آن و ارائه در خواست مجوز به همراه طرح توجیهی.
 3. بررسی کردن درخواست تقاضا دهنده جواز تاسیس.
 4. جمع آوری مدارک و ارائه دادن آن به سازمان صنعت و معدن استان.
 5. تحقیق و بررسی طرح توجیهی از طریق کارشناسان مربوطه به مدت یک هفته.
 6. تایيد کردن درخواست مجوز به وسیله رئیس و معاون اداره و فرستادن درخواست جواز تاسیس به مامور مالی.
 7. صادر کردن معرفی نامه برای پرداخت مالیات و دادن فیش های پرداخت شده به امور مالی.
 8. صادر شدن مجوز صنایع از سمت سازمان صنعت و معدن.

صدور جواز صنایع اشخاص حقوقی

 • کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه های تغییرات
 • مدارک مالیاتی شرکت
 • مدارک شناسایی مدیر عامل شرکت
 • طرح توجیهی تنظیم شده
 • فیش مالیاتی واریز ابطال تمبر به اداره دارایی
 • تعهد نامه محضری برای اداره صنعت و معدن و تجارت

صدور مجوز صنایع اشخاص حقیقی

 • مدارک شناسایی شخص متقاضی
 • طرح توجیهی تنظیم شده
 • فیش مالیاتی واریز ابطال تمبر به اداره دارایی
 • تعهد نامه محضری برای اداره صنعت و معدن و تجارت

 

مزیت های اخذ مجوز صنایع 

از مزیتهای اخذ مجوز صنایع تسهیلاتی است که به دارندگان این نوع جوازها داده می شود .بهترین این مزیت ها واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با شرایط مناسب می باشد که بصورت ٣٠ % نقدی و ٧٠ % وام بدون بهره که از طرف وزارت صنایع خواهد بود. باز پرداخت وام بصورت اقساط ٣۶ ماه و در سررسیدهای ٣ ماه یکبار است که همانطور که بیان شد این وام فاقد هر گونه سود بانکی و کارمزد است.

 محدودیت هایی در اخذ مجوز صنایع  وجود دارد.یکی از این محدودیتها  طبق قانون مصوب در محدوده شعاع ١٢٠ کیلومتری تهران وجود دارد که در این محدوده غیر از جواز صنایع کانی سلولزی و صنایع غذایی برای صنایع دیگر در این محدوده صادر نخواهد شد. شهرکهای صنعتی اشتهارد و فیروزکوه شامل این قانون نیستند. البته شهرکهای صنعتی گرمسار و ایوانکی که خارج از تهران به شمار می آید از جمله مکانهای مناسب هستند که علی رغم واقع شدن در شعاع ١٢٠٠ کیلومتری تهران بدلیل اینکه خارج از تهران است شامل این قانون نمی باشدو جزء مکانهای مناسب و در عین حال نزدیک به تهران است.

 

زمان اخذ مجوز صنایع

زمان برای اخذ مجوز صنایع با توجه به نوع طرح ونوع فعالیت شما و سایر شرایط محاسبه می شود. اما برآورد احتمالی کارشناسان ثبتی ما در حدود 45 تا 50 روز کاری خواهد بود.

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.