ثبت شرکت سهامی عام و شرایط آن

ثبت شرکت

 

شرکت سهامی عام به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود. قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم به دست موسسین آن تامین می گردد. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای می باشد که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نام دارند. برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین باید اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام  شرکت در شرف تاسیس  نزد یکی از بانک ها سپرده کرده و بعد اظهارنامه ای به ضمیمهه ی طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده است در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ی ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها نیست به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم خواهد شد و رسیدد  دریافت می شود.

 

با توجه به ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 شرایط اولیه در تاسیس شرکت سهامی عام به شرح زیر است:

 1.  تعهد اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت به صورت نقد یا غیر نقد
 2.  سپرده گذاری لااقل 35% از 20 % تعهد شده در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها
 3.  تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت شرکت ها یا دایره ثبت شرکت ها در شهرستان ها یا دایره ثبت اسناد و املاک

اظهارنامه ثبت شرکت که باید باقید تاریخ  کلیه موسسین آن را امضاء نمایند شامل نکات زیر می باشد:

 • نام شرکت
 • هویت کامل و اقامتگاه موسسین
 • موضوع شرکت
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
 •  تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر قرار بگیرد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
 •  میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده و در مورد آورده غیر نقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل کرد.
 • مرکز اصلی شرکت
 •  مدت شرکت

مرجع ثبت شرکت ها بعد از مطالعه ی اظهارنامه  و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند.لذا با توجه به ماده 10 قانون یاد شده ثبت شرکت ها پس از تسلیم اظهارنامه ، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به اداره ثبت شرکت ها باید اقدامات زیر انجام شود

 1. مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن
 2. تطبیق مندرجات مدارک تسلیم شده با قانون
 3. صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی

اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی شود و سپس در بانکی که تعهد سهام نزد آن انجام می شود در معرض دید علاقه مندان قرارگیرد.

ثبت شرکت

نکات ضروری در ثبت شرکت سهامی عام 

حداقل تعداد سهامداران

حداقل تعداد سهامداران به منظور ثبت شرکت سهامی عام 5 نفر و حداکثر بدون محدودیت است.

حداقل سرمایه سهامی عام

حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال برابر با پانصد هزار تومان است.

حداقل تعداد مدیران و بازرسین

حداقل 5 عضو هیات مدیره و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل دارد.

ساختار مدیریتی شرکت

مجمع عمومی + هیات مدیره + بازرسین 


مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی عام

مرحله اول

 1. دو نسخه طرح اعلاميه پذيره نويسی که باید  کليه موسسان آن را امضاء کرده باشند.
 2. دو نسخه اظهارنامه تکميل شده
 3. دو نسخه طرح اساسنامه تکميل شده
 4. تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين
 5. اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه 
 6. اصل مجوز فعاليت از مراجع مربوط در مواردي که ثبت موضوع  به مجوز نیاز پیدا کند
 7. اصل مجوز اوليه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 8. تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي مربوطه

مرحله دوم 

 1. دو نسخه اساسنامه که مجمع عمومی موسس آن را  تصویب کرده باشد
 2. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
 3. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
 4.  گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت 
 5. اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار 

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.