جدا کردن بازرگانی از قسمت صنعت وابسته به کارشناسی ریاست جمهوری می باشد

جدا کردن بازرگانی از قسمت صنعت وابسته به کارشناسی ریاست جمهوری می باشد

 

با  توجه به گزارش شاتا از ایرنا، محمد رضا نعمت زاده روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت و در حضور بسیاری از خبرنگاران گفته است: زمانی که یک دولت عوض می گردد، در صورتی که برای تغییر ساختار آن ها اتفاق هایی پیش آید شاید بتواند وضعیت را بهتر کند؛ اما باور ما بر این است که صنعت، معدن و تجارت باید یکپارچه گردد ولی هر چیزی که مجلس و دولت تصمیم گیری نمایند، نهایی می باشد.

 

ایشان در رابطه با برنامه های این وزارتخانه جهت ایجاد تحول در بخش صنعت در آینده افزوده است: پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه به تهیه چشم انداز 10 ساله صنعت پرداخته وآن را منتشر نموده است و هم اکنون در این راستا عمل خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت تصور من این نیست که تغییری در این سیاست ها با تغییر دولت انجام شود و امید داریم تا تسهیلاتی به وجود آید که قادر به پیشرفت این سیاست ها  با سرعت باشیم. نعمت زادهمی گوید: طبق آماری که برای 12 ماه گذشته اعلام گردید رشد صنعت مناسب می باشد و در سال قبل رشد صنعت بیشتر از 6 درصد بود و امید ما بر این است تا همین روند در سال جاری حفظ گردد و حتی شاید بهتر خواهد شد.

ایشان می گوید: در بخش رونق تولیدات به صنایع کوچک و متوسط در سال قبل توجه بسیاری شده است و امسال نیز با تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی قرار است این موضوع تجدید گردد. وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه صحبت های خود گفت؛ طی تمام جلسه هایی با بانک مرکزی  قرار بر این شده است تا واحدهایی که در اندازه واحدهای کوچک و متوسط می باشند به منظور رفع مشکل کمبود نقدینگی آنها با استفاده از سیستم بانکی همکاری لازم انجام شود.

نعمت زاده اظهار داشته که به آینده صنعت خوشبین می باشد و همچنین در این راستا می گوید؛ دررابطه با پیش بینی صادرات نیز به گونه ای می باشد که 20 یا 25 درصد رشد ازنظر مقدار بر اساس برنامه های ششم خواهیم داشت.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.