چالش اقتصادی خانه و کاشانه در ایران

چالش اقتصادی خانه و کاشانه در ایران در حالی است که شاهد اجاره بها بالایی در سال 96 شاهد هستیم و رکود از سال 91 را شاهد هستیم بنگاه های مالی و بانکی جهت تامین و پرداخت بدهی به سپرده گذاران به ناچار با فروش املاک که بیشتر واحد های تجاری و اپارتمانها با متراژ بالا در نواحی بالای شهر باید جبران و پرداخت بشود.

چالش های دیگری چون ،رشد 30 درصدی جمعیت طی 20 سال اخیر ، افزایش نرخ38 درصد جدایی در زندگی... تک فرزندی خانوارها، ،بی آبی و خشکسالی روند کوچ به شهرهای بزرگ، باعث افزایش تقاضا خانه های کوچک در نواحی میانه و پایین شهر را افزایش میدهد.

چالش اقتصادی خانه و کاشانه در ایران

افزایش25 درصدی بهاء مصالح ساختمانی، اخذ 10 تا 15 درصدی مالیات بر ساخت و فروش ملک، باز هم باریبیشتری بربها تمام شده ملک خواهد داشت. همزمان با سررسید وام مسکن اولی(بانک رهنی) به مردم سپرده گذارو چشم براه با نرخ بهره 9 درصد ، ونیز پرداخت وام 2تا 5 میلیارد تومانی به کارگاه های صنعتی ، و کشاورزی،، آشفتگی و ناپایداری در بنگاه های بانکی و بورس ،انگیزه ای می شود که سرمایه گذاران قسمتی یا تمام پول و سرمایه خود را به سمت ملک که پایداری بیشتری دارد گسیل خواهند کرد .

باز گشت پول های فروش نفت به ایران،در پسا تحریم، دست دولت نسبت به پرداخت بدهی های عقب افتاده به بخش های و پیمانکاران خصوصی دلیل دیگربرای گسیل سرمایه ها به سوی املاک خواهد شد.

سال های 77 ،1380-، 1385، 1389- تاکنون چهار دوره اخیری بوده‌اند که کسادی در مسکن بسیار بوده است. طی همین الگو افزایش بها ملک در نیمه دوم 96پیش بینی میشود با برانگیختن بازار مسکن کمی اشتغال ایجاد شده و تورم هم از مرز 12درصد گذر خواهد کرد.بافت فرسوده مسکونی در شهرهای بزرگ حدود 54 هزار هکتار که دارای ساختار زیر بنایی جاده ،آب و برق و گاز،مدرسه و غیره .... می باشد . که 11 میلیون نفر معادل 35درصد جمعیت حاشیه نشین شهری می باشند.

چالش اقتصادی خانه و کاشانه در ایران

مسکن مهر و مسکن لوکس بالای شهر ،و 1.200 یک میلیون و دویست هزار خانه های خالی هم کماکان در بازار عرضه راکد مانده است 8 درصد درامد ناخالص ملی ،تنزل ارزش پول ملی،رشد نقدینگی فزاینده و رشد8 درصد اقتصادی در کشور هم عوامل دیگر در بازار خانه و کاشانه می باشد .

دست کاری قیمت های زمین گاه و بیگاه شوک به بازار مسکن میدهد و نمودار چرخه رونق و رکود ملک، و نقدیتگی 1.180.000 یک میلیون و صد و هشتاد هزار میلیارد تومان مهار نشده باعث مجدد تخریب و ساخت و ساز جدید شکل میگیرد. بدلیل ثبات و مدیریت در کشورهای اروپایی در شهرهای پاریس ،لندن ،استانبول قدیم هنوز بافت سنتی و قدیم را حفظ کرده اند و سفته بازی در ملک وجود ندارد.

برای دریافت فایل صوتی چالش اقتصادی خانه و کاشانه ایران بر روی کلمه فایل صوتی کلیک کنید. 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.