ریفاینانس (Refinance) چیست؟

به منظور گشایش اعتبارهای سندی برای  واردات کالا ها  خط های اعتباری بین بانکی که کوتاه مدت  بوده و دارای مدت زمان 1 ساله است  مورد استفاده قرار می گیرند که به آن " ریفاینانس  " گفته می شود. این اصطلاح طبق بخشنامه ای از طرف بانک مرکزی به شماره  1113/60 تعیین شده است که در تاریخ 1383/06/31به ثبت رسیده است. 

ریفاینانس (Refinance) چیست؟

تمامی افراد وارد کننده می توانند با به کار گرفتن این خط های اعتباری برای گشایش اعتبارهای خود اقدامات لازم را انجام دهند. ریفاینانس را می توان شکلی از گشایش های اعتبار برای سندها تلقی نمود که فرد فروشنده در هنگام انجام معاملات برای سندها باید با توجه به شرایط مربوط به اعتبار مورد نظر در ابتدا وجه نقد را از بانک مورد نظر گرفته و فرد خریدار با استفاده از قرار دادی که با بانک دارد پرداخت های مربوط به وجه اسناد را انجام می دهد. فرد خریدار بیشترین زمانی که می تواند برای پرداخت کردن وجه اسناد داشته باشد به مدت 1 سال است. کسانی که وارد کننده در ایران می باشند می توانند کالا را به شکل مدت دار بخرند و برای پرداخت آن به شکل اقساطی اقدام کنند. این در شرایطی است که فرد فوشنده مقدار پول برای کالای خود را در همان زمان به شکل کاملا نقد می گیرد. 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.