مجوزتاسیس وزارت صنایع

اخذ جواز تاسیس صنایع

جواز تاسیس به مجوزی می گویند که وزارت صنایع برای راه اندازی یک واحد تولیدی صادر می نماید. شرکت ها و افراد در قالب

واحد های حقیقی و حقوقی می توانند این جواز تاسیس را دریافت کنند به شرط آن که قصد تاسیس یک واحد تولیدی مثل

کارخانه داشته باشند. اولین قدم راه اندازی کارخانه یا تولیدی دریافت جواز است.

با عنایت به سند چشم انداز کشور و پشتیبانی  از تولید کنندگان داخلی، دولت مزایای  خاصی را در این راه به تولید کنندگان

اعطا نموده که پرداخت وام های بلند مدت و فاقد سود های بهره ای برای  راه اندازی معادن و کارخانجات توام  با اخذ جواز

تاسیس در شهرک های صنعتی  یکی از این مزایا می باشد.

 

مزایای  اخذ جواز تاسیس

یکی ازخاص ترین مزایا ی مجوز تاسیس که به افراد داده شده ، واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با شرایط

بسیار مناسبی  می باشد که به شکل ٣٠ % نقدی و ٧٠ % وام فاقد بهره میباشد که از سوی  وزارت صنایع پرداخت میشود

طریقه ی  باز پرداخت وام به شکل  اقساط ٣٦ ماهه و در سررسیدهای ٣ ماه یکبار میباشد که همانطور که ذکر شد این وام فاقد

هر نوع سود بانکی و کارمزد است.

اما محدودیتی که دراخذ جواز تاسیس موجود است محدودیتی میباشد که براساس آن  قانون تصویب شده  در رابطه با ممنوعیت

اعطای جواز در  گستره ی  ١٢٠ کیلومتری تهران موجود است بر این مبنا که در این حوالی به جز جواز صنایع کانی سلولزی و

صنایع غذایی برای  دیگر صنایع  جواز تاسیس به صدور نمیرسد . شهرک های صنعتی اشتهارد و فیروزکوه در این قانون جایگاهی

نخواهند داشت.

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.