کاهش تعداد کارگاه‌های صنعتی در زمین صنعتی

تحقیقات نشان داده است که تعداد کارگاه های صنعتی بالای100نفرکارکن دارد.در10سال گذشته تعدادگارگاه های صنعتی از

۲۰۱۸ کارگاه به  ۱۹۴۲ کارگاه در سال ۱۳۹۵ رسیده است که این موضوع نشان‌دهنده افت کارگاه‌های بزرگ صنعتی است.این

اتفاق باعث ازبین رفتن ده ها هزار شغل است. آمارنشان داده است که ، اگرچه خوشحال کننده نیست اما تعداد کارگاه‌های

صنعتی که بالای ۱۰ نفر کارکن دارند درکشور، درمدت 5 سال به شدت کاهش پیدا کرده است. تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای

۱۰ نفر کارکن که در سال ۱۳۸۷ بیش از ۱۷ هزار کارگاه بوده است در پایان سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ کارگاه صنعتی

رسید. به منظور دیگر، از سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳، بیشتراز ۲۶۰۰ کارگاه صنعتی از چرخه فعالیت اقتصادی صرف نظرکرده اند

مشکلات موسسات صنعتی خطرناک است و درهمچین شرایطی برای جلوگیری از ورشکستگی موسسات، فقط فکری  که به

ذهن سرپرستان صنعتی کشور می‌رسد و البته به میل موسسات هم هست ، تمدید سیاست‌های حمایتی دولت

از طریق بخشیدن وام های بانکی کم بهاوبدون بهره، رونق موانع تجاری و معرفی گمرکی،جلوگیری از وارد کردن کالاهای

خارجی، فروش گاز و برق و آب کم بها، نبود سخت‌گیری و مراعات استانداردهای اجباری،شایداین راه ها و این گونه حمایت ها

تواند مدتی ازورشکسته شدن و خارج شدن موسسات ناکارامد جلوگیری کند ولی انگیزه برای نوآوری و افزایش استفاده را از

بینخواهد برد و در نهایت منجرب ضعیف شدن  موسسات صنعتی خواهد شد. به منظور دیگر، در یک اقتصاد غیررقابتی و تحت

حمایت، به مرور زمان موسسات صنعتی به مجموعه‌ای از سازمان های مقروض و ناکارآمد و بدون توانایی رقابت تبدیل می‌شوند.

در صنعت فولاد، بعضی سازمان های  تولیدکننده ی فولاد در چین، کره و ژاپن، قادربه تولید بیش از ۴۰ میلیون تن محصول را در

سال رادارد .در حالی  که کل تولید همه کارخانه‌های تولید فولاد در ایران جمعا به حدود ۱۸ میلیون تن می‌ رسدکه بزرگ‌ترین

کارخانه تولیدکننده فولاد ایران حدودا ۵ میلیون تن و بقیه ظرفیتی کمتر از ۳ میلیون تن را دارند. مثال دیگر صنعت خودرو، در ایران

بیشتر از ۷۰ واحد خودروسازی وجوددارد و به ثبت رسیده است اما تنها  حدود ۲/ ۱ میلیون خودرو در سال تولید میکنند . در

حالی که کشورهای آلمان، ژاپن، امریکا و کره با وجود کارخانه های ماشین سازی اندک، تعداد بسیار بیشتری خودرو تولید

می‌کنند. این مساله در صنایع مختلف دیگراز پتروشیمی گرفته تا لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی نیز صدق میکند مقایسه

تولید، ازراههای بی تجربه بودن میتوان ،‌ بر قیمت تمام شده کالاها و توانایی رقابت‌پذیری موسسات گفت که روی آنها تاثیر

می‌گذارد.در اقتصاد ایران، حمایت‌های دولتی از صنایع و دسترسی به بازار انحصاری، شرکت‌ها را از مشکلاتی مانندافت هزینه

تمام‌شده وکوشش برای ابداع بی‌نیاز کرده است. در صنایع مختلف، به خصوص خودروسازی، صنایع الکترونیک، لوازم خانگی و

حوزه انرژی به ندرت یک برند ملی، امکان حضور و رقابت در بازارهای جهانی را دارد.صنایع داخلی بیشتر در برابر قیمت پایین

محصولات چینی و کیفیت بالای محصولات غربی، ژاپنی و کره‌ای، بسیار صدمه پذیر هستند. عاملی که تاکنون بسیاری از

بنگاه‌های صنعتی داخلی را سرپا نگاه داشته است، دسترسی به بازار انحصاری داخلی، برخورداری از انرژی و سوخت ارزان،

نبود نگرانی از بابت رعایت استانداردهای اجباری، انواع رانت‌های دولتی (ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و بادآورده ) و حتی

اقداماتی از قبیل دریافت تسهیلات بانکی ارزان و سرمایه‌گذاری آن در مستغلات بوده است.این‌گونه بقا، محکوم به نابودی می

باشد. دولت ها به جای حمایت‌های غیراصولی لازم است از بنگاه‌های صنعتی ناکارآمد، به وظیفه اصلی خود که برقراری امنیت

سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی است، بپردازد.دولت اقتصاد کشور را به سمت رقابت و شفافیت بیشتر تشویق کنند و زمینه عادی‌

سازی ارتباطات بانکی با نظام مالی بین‌المللی را فراهم کند و نظام بانکی کشور را سامان دهد و نیز باید زمینه توسعه

زیرساخت‌ها را فراهم، قوانین و مقررات متضاد با تولید را اصلاح و از دخالت در قیمت‌گذاری دوری کند. از سوی دیگر دولت باید

به‌تدریج با کاهش فهرست قیمت کالاها و موانع تجاری، فعالان اقتصادی را به سوی تلاش جدی‌تر و ابداع بیشترتشویق کنند.

در چنین محیطی به‌طور طبیعی موسسات اقتصادی در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار خواهند گرفت، ولی به‌تدریج زمینه افزایش

مقایسه تولید از طریق یکی کردن کارگاه‌های متوسط و بزرگ و تشکیل سازمان های بسیار بزرگ صنعتی و افزایش

سرمایه‌گذاری‌ در تحقیق و توسعه از جانب موسسات مهیا خواهد شد. به مرور  موسسه ها از اندیشه هایی مانند

سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی با هدف صادرات استقبال خواهند کرد. همچین شرایطی که موضوع اصلاح روند،

ترقی وتوسعه کیفیت، پیشرفت فناوری در موسسات ارتباط پیدا خواهدکرد.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.