پروانه بهره برداری بتن آماده

کسب پروانه راه اندازی کارگاه یا کارخانه بتن آماده مربوط به وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد.

 پروانه بهره برداری بتن آماده

در ادامه به بیان برخی تعاریف مربوط به این حوزه می پردازیم:

 

فعالیت صنعتی:
فعالیتی اقتصادی که در زیرگروه های بخش صنعت در طبقه بندی آی اس آی سی می باشد که با استفاده از نیروی انسانی، ماشین آلات، عملیات تحقیقات، طراحی و یا مهندسی منجر به تولید کالا، نرم افزار و یا ارائه خدمات پشته و ارزش افزوده ایجاد نماید، بازسازی و نوسازی کالاهای مستعمل با شمارگان انبوه و بازیافت در مقیاس مناسب نیز فعالیت صنعتی تلقی می شود.

سرمایه گذاری صنعتی:
فرآیندی است که در آن شخص حقیقی و یا حقوقی اقدام به سرمایه گذاری در فعالیت صنعتی در چارچوب ضوابط و مقررات موجود می نماید.

واحد صنعتی:
مکان یا مجموعه ای از ماشین آلات، نهاده های تولید، فناوری، نیروی کار، ساختمان ها و تاسیسات به منظور تولید محصول ایجاد گردیده است. واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ بر طبق تعاریف رایج کشور شناسایی می گردد.

ظرفیت تولید:
توانی است که با توجه به ماشین آلات نصب شده و دیگر امکانات تولید جهت فعالیت صنعتی ایجاد گردیده. ظرفیت تولید مطابق ساعات و روزهای کاری سال و با توجه به ماهیت تولید معین و در پروانه های صادره درج می گردد.

روش های تولید:
تولید با انواع روش های کارخانه ای یکپارچه، تولید پیمانی و تولید بدون کارخانه انجام پذیر است. تولید آزمایشی، تولیدی می باشد که برای راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات، ارزیابی ظرفیت و تنظیم کیفیت محصول یا محصولات انجام می گردد. تولید بدون کارخانه فعالیت صنعتی محسوب می شود که تولید کننده با تمرکز بر تحقیق و توسعه، طراحی، بازاریابی و بهره از نام تجاری محصولاتی را با استفاده از امکانات، تجهیزات و ظرفیت های تولید دیگران عرضه می نماید.

جواز تاسیس:
سندی می باشد که مطابق پرسشنامه تکمیل شده به وسیله متقاضی صادر می گردد و بیانگر پیش بینی ظرفیت و نوع تولید برای محصول یا گروهی از محصولات است.

پروانه بهره برداری:
سندی می باشد که مطابق این دستورالعمل صادر می گردد و بیانگر نوع و ظرفیت تولید ایجاد شده برای یک یا گروهی از محصولات در مکانی معین می باشد.

شناسه کسب و کار:
شناسه یکتایی است که ویژه متقاضی می باشد، این شناسه بر روی مجوزهای صادره درج میگردد.

بهین یاب:
پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات وزارت است.

صدور جواز تاسیس:
جواز تاسیس جهت ایجاد ظرفیت های جدید، انتقال، توسعه و تکمیل ظرفیت های موجود صادر می گردد. اطلاعات مندرج در جواز تاسیس حاوی شناسه کسب و کار، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه، شرایط مربوط به جواز، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارنده جواز، فهرست محصولات، پیش بینی سرمایه گذاری، اشتغال، ظرفیت، ارزش ماشین آلات داخلی و خارجی، تعیین مدت اجرای طرح و دوره گزارش پیشرفت پروژه است.

 • اعتبار جواز تاسیس صادر گشته 12 ماه می باشد و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی و تایید آن توسط سازمان برای دوره دیگر قابل تمدید است. تمدیدهای بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت می باشد.

 • صدور جواز تاسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی غیر مجاز است.

 • صدور جواز تاسیس برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی با رعایت ضوابط این دستورالعمل و قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد.

 • لزوم رعایت مقررات زیست محیطی، کاربری زمین و ضوابط ساختمان می بایست در جواز تاسیس مندرج شود.

 • در صورتی که سرمایه گذار پس از فراهم کردن امکانات طرح از جمله زمین، ساختمان و ماشین آلات تولید تقاضای صدور جواز تاسیس نماید و اقدامات انجام پذیرفته بر اساس ضوابط باشد جواز تاسیس صادر می گردد.

 • صدور جواز تاسیس در شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان و صرفا مطابق مصوبات مراجع ذیصلاح مجاز می باشد.

 • صدور جواز توسعه و تکمیل برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری مستقر در محدوده موضوع این ماده در عرصه موجود آنها بلامانع است.

 • تغییر نام دارنده جواز تاسیس مستلزم ارائه روزنامه رسمی جهت شخص حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخص حقیقی می باشد.

 • با رعایت مفاد تبصره ها و ماده ها استقرار طرح ها خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی بلامانع می باشد.

 • صدور جواز تاسیس در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عهده سازمان مسئول منطقه می باشد.


صدور پروانه بهره برداری

 • پس از اتمام مراحل احداث و تولید آزمایشی، بازدید و ظرفیت سنجی به وسیله سازمان انجام می گیرد و در صورت ارائه گواهی های لازم و رعایت شرایط مندرج در جواز تاسیس، پروانه بهره برداری حسب مورد برای شخص حقیقی یا حقوقی صدور می گردد.

 • در صورتی که بخشی از ظرفیت تولید شامل برخی از خطوط یا مراحل تولید آماده بهره برداری باشد پروانه بهره برداری صادر می شود. جواز تاسیس در این موارد ابطال نشده و تابع ضوابط جاری جواز تاسیس خواهد بود.

 • صدور پروانه بهره برداری طبق ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا وابسته به تایید محل استقرار واحد توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

 • طبق ماده 7 قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری های صنعتی چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست طی یک ماه به استعلام های صدور پروانه بهره برداری پاسخ ندهد سازمان ها موظف هستند نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام کنند.

 • صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی که در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله مستقر هستند بلامانع است.

 • قرارداد اجاره می بایست دارای کد رهگیری از سامانه املاک و مستغلات بوده و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گشته باشد.

 • برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام کرده اند پروانه بهره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می گردد.

 • عبارت "این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره... مورخ... گردیده است" باید در پروانه جدید درج شود.

 • صدور پروانه بهره برداری برای واحدهایی که قبل از ابلاغ هر یک از این محدودیت ها ایجاد شدند بلامانع است.

 • برای واحدهای فعال صنعتی فاقد جواز تاسیس در صورت درخواست متقاضی و با رعایت مقررات این دستورالعمل پروانه بهره برداری صادر می شود.

 • احراز سابقه فعالیت واحدهای مزبور منوط به ارائه مستندات پرداخت مالیات یا حق بیمه کارکنان از مراجع مربوطه می باشد.

 • ظرفیت تولید واحد صنعتی طبق توان ماشین آلات نصب شده برای سه شیفت 6 هزار ساعت در سال محاسبه می گردد و در مواردی که به خاطر ماهیت صنعت استمرار تولید ضرورت داشته باشد ظرفیت بر اساس 8 هزار ساعت در سال محاسبه می شود.

 • اصلاح ظرفیت پروانه بهره برداری واحدهای موجود بر اساس ضوابط این دستورالعمل بلامانع است.

 • اطلاعات درج شده در پروانه بهره برداری عبارتند از شناسه کسب و کار، تاریخ صدور و شماره ثبت دبیرخانه، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه، فهرست و ظرفیت محصولات، سرمایه و اشتغال موجود

 • تغییر نام دارنده پروانه بهره برداری بر اساس درخواست متقاضی و ارائه گواهی رسمی بلامانع است.

 • تولید بدون کارخانه با رعایت ضوابط این دستورالعمل و دریافت شناسه کسب و کار رسمیت می یابد.

 • صدور مجوزهای مطرح شده در این دستورالعمل از طریق سامانه بهین یاب انجام پذیر است و هر گونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع می باشد.

 • هزینه صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و تمدید جواز تاسیس کطابق قوانین و مقررات دریافت می گردد.

 • مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بسته به مورد با معاونت برنامه ریزی، معاونت امور صنایع و اقتصادی با معاونت امور معادن و صنایع معدنی خواهد بود و هر گونه تغییر در دستورالعمل با پیشنهاد مشترک معاونان مذکور و تایید وزیر صنعت معدن و تجارت صورت می پذیرد.

 • این دستورالعمل در 21 ماده و 12 تبصره تهیه و به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ جایگزین دستورالعمل و ابلاغیه های مرتبط پیشین می شود.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.