جواز تاسیس انتشارات

جواز تاسیس انتشارات

چگونگی دریافت مجوز چاپ و نشر

داشتن شرایط زیر الزامی است:

 

 •  داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • نداشتن سوء سابقه
 • محجور نبودن و عدم ورشکستگی
 • داشتن حداقل ۲۵ سال سن و داشتن وضعیت تاهل
 • داشتن کارت پایان خدمت
 • ارائه سند رسمی اعم از اجاره یا مالکیت محل انتشارات
 • ارائه مدرک کارشناسی یا معادل آن به اداره مربوطه
 • داشتن صلاحیت تخصصی و علمی یا تجربه کافی در زمینه نشر کتاب

 

مدارک لازم جهت اخذ مجوز چاپ و نشر

 • تصویر برابر اصل مدارک شناسایی از جمله شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت
 • ارائه تصویر برابر اصل آخرین مدرک تحصیل متقاضی
 • دریافت و تکمیل فرم سوابق فرهنگی
 • نداشتن سوء پیشینه کیفری و ارائه گواهی آن به اداره ثبت شرکت ها
 • ارائه استعلام فرهنگی حراست
 • گواهی ثبت روزنامه رسمی برای افراد حقوقی


نحوه صدور مجوز چاپ و نشر

بعد از ارسال مدارک از جانب متقاضیان (نویسندگان، مولفان و یا شرکت های انتشارات) به اداره ثبت شرکت ها، کارشناسان مدارک را در جلسه هیات بررسی می نمایند. در صورت وجود هرگونه اشکال یا نقص در مدارک، مراتب به متقاضی اعلام می گردد. متقاضی نیز موظف است تا مدارک را کامل و نواقص را رفع سازد. پس از برطرف کردن نقص از مدارک، پروانه نشر برای این شرکت ها صادر می گردد.


شرایط صدور مجوز چاپ و نشر

پس از اینکه مدارک متقاضیان نقص و ایرادی نداشت و مورد تایید واقع شد، یک مجوز نشر برای مدت دو سال برای آنها صادر می گردد. البته صدور این مجوز منوط به شرایط زیر می باشد:

 •  داشتن سربرگ رسمی برای مکاتبات انتشارات
 • داشتن مهر شرکت به همراه سایر مشخصات انتشارات از جمله لوگو آرم
 • نصب تابلو در سر درب شرکت انتشارات با نامی که در مجوز ثبت شده است
 • اعلام محل فعالیت شرکت انتشارات در صورت تغییر مکان
 • دریافت شماره استاندارد بین المللی کتاب (شماره شابک) از جانب موسسه خانه کتاب
 • دریافت فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا)
 • نشر حداقل ۱۰ عنوان کتاب در مدت ۲ سال

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.