پروانه بهره برداری بلدرچین

دریافت پروانه طرح دامپروری صنعتی

 

با توجه به بالا رفتن هر روزه تقاضای تاسیس طرحهای صنعتی دام و طیور از سوی علاقه مندان، سرمایه گذاران و فارغ التحصیلان قسمت کشاورزی و نداشتن منبع خاصی برای جمع آوری اطلاعات مربوطه جهت اتخاذ تصمیم در نوع و مقدار سرمایه گذاری ، و نوع طرح برگزیده شده اینگونه برآورد می شود که در اختیار گذاشتن مطلبی که اطلاعات بیشتری ازگام های اخذ یک مجوز و نیز عنوان کردن پارامترهای که در برگزیدن زمین مورد نیاز باید به آن توجه شود لازم است.به همین خاطر طبق تجارب شخصی و الزامات قانونی موجود ، در این مطلب به اختصار به مراحل اجرای طرح صنعتی دام و طیور پرداخته ایم.

به نگهداری و پرورش یکی از گونه های دامهای اهلی که با به کارگیری از متدهای رایج و پیشرفته علم دامپروری انجام شود را دامداری صنعتی می گویند و دربرگیرنده واحدهای دامداری ، مرغداری ، کارخانه تهیه و تولید سازمان ها و کارخانه های تهیه و تولید فرآورده ها می باشد .

برگزیدن نوع طرح و ظرفیت آن :

 1. جهت اخذ تصمیم در رابطه با گزینش نوع و ظرفیت طرح طبق یکسری موضوعات اقتصادی و اجتماعی باید دست به کار شد .
 2. امکان واگذاری طرح از طرف دولت
 3. عوامل اقتصادی و اجتماعی
 4. علاقه مندی
 5. سرمایه
 6. نحوه مالکیت یا درخواست مجوز

برگزیدن زمین یا مکان اجرای طرح :

یکی از مهم ترین گاه ها در بنا نمودن یک طرح، برگزیدن مکان تاسیس اجرای طرح می باشد که باید از زوایای گوناگون شرایط لازم را دارا باشد .

امور اراضی : با توجه به اینکه زمین برگزیده شده باید تغییر کاربری داده و از زراعی به صنعتی تبدیل گشته باشد؛ به همین خاطر زمین مورد نظر باید کیفیت پایین داشته باشد و ازنظر زراعی درجه 3 یا 4 داشته باشد تا از دید اداره امور اراضی تایید گردد و مجوز تغییر کاربری صادر شود .

محیط زیست: زمین مورد نظر باید فاصله مناسب و لازمی با مناطق مسکونی داشته باشد و احتمال به وجود آوردن آلودگی برای اراضی ناحیه را به بار نیاورد ، و تا جایی که امکان دارد به نحوی انتخاب شود که برای وزش باد از سمت محل اجرای طرح به سوی مناطق مسکونی نباشد .

مالکیت زمین : مکان مربوطه باید از اسناد معتبر برخوردار باشد و امکان نقل و انتقال به مجری طرح را دارا باشد و می تواند از لحاظ مالکیت مانند یکی از انواع زیر باشد :

 1. زمینهای سند دار
 2. زمینهای استیجاری ( اجاره نامه مجاز غیر قابل فسخ به مدت دست کم 20 سال که برای همین کار تدوین گشته باشد )
 3. زمینهای که از سند برخوردار نیستند ( به شرط احراز مالکیت )
 4. زمینهای مشاع
 5. زمینهای اصلاحات ارضی مفروز الرعیه ( که باید از گواهی لازم منوط به مالکیت یا تصرف زمین و بلامعارض بودن است برخوردار باشد)
 6. زمینهای واگذاری از سوی منابع ملی و موات

راه : محل پیشنهادی باید امکان دسترسی جاده ای را به طور مناسب دارا باشد و در کلیه فصل ها بتوان به آسانی در آن عبور . مرور کرد. و نیز فاصله قانونی از جاده های اصلی و فرعی ، راه آهن را داشته و بیرون از حریم قانونی راهها باشد و هر چه قدر فاصله آن با راههای اصلی و فرعی کمتر باشد مبلغ پرداختی تاسیس راه به محل طرح کمتر خواهد شد.

گاز : زمین مورد نظر باید فاصله قانونی تا خط های لوله انتقال گاز را طبق دستورکار شرکت ملی گاز داشته باشد که هم اکنون 250 متر می باشد .

برق :از فاصله لازم با شبکه های برق فشار قوی برخوردار باشد و در مکان مربوطه خطوط انتقال برق طراحی شده باشد به گونه ای که هر چه فاصله خطوط برق رسانی از زمین کمتر باشد مبلغ پرداختی انتقال برق به محل طرح کمتر خواهد شد .

آب :از فاصله قانونی با حریم انواع چاه ، رودخانه ، دریا را برخوردار باشد و امکان بستر حفر چاه در محل فراهم باشد تا پس از گرفتن پروانه چاه بتوان به حفر چاه و تامین آب مورد نیاز پرداخت .

صنایع : فاصله های قانونی طبق جداول فواصل استاندارد سازمان دامپروری با دیگر طرحهای صنعتی، نیمه صنعتی ، کارخانه ها ، فرودگاهها ، طرحهای مشابه و دیگر عوارض طبیعی ناحیه را داشته باشد .

شهرداری : محل مورد نظر بیرون از محدوده شهرداری باشد و مانعی از سمت این سازمان نباشد .

بخشداری : زمین مورد نظر از لحاظ بخشداری موردی نداشته باشد .

میراث فرهنگی : مکان مورد نظر نباید از نظرتاریخی و میراث فرهنگی موردی داشته باشد

دامپزشکی : با هماهنگی و پس از گذراندن مراحل اداری باید مجوز بهداشتی طرح مربوطه از جانب اداره دامپزشکی محل دریافت گردد .

و درآخر با توجه به توان مادی و روحی خود و نیز ارزیابی پارامترهای اجباری و عوامل تاثیرگذار در گزینش طرح می توان پروژه مورد نظر را تقاضا نمود و با حضور در سازمان مربوطه ، پرونده ایجاد کرده و بعد از گذراندن مراحل قانونی پروانه تاسیس دریافت کرد که در آن کلیه مشخصات مجری طرح و نوع ، ظرفیت ، مقدار زمین و مساحت مسقف درج گردیده است .و بق موافقت صادره علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات نظام دامپروری مطابق نقشه ترسیم و تائید شده ساختمانها و تاسیسات پروژه را بنا نموده و با اخذ پروانه بهره برداری فعالیت تولیدی خود را آغاز نمایید.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.