شرایط پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری در حقیقت سندی رسمی می باشد که باید تابع آن بود و نیز تعیین کننده  مدت بهره برداری از تولیدات کارخانجات و واحدهای تولیدی بر اساس طرح قانونی می باشد.

پروانه بهره برداری از سوی وزارت صنایع و معادن و سازمان های ذیصلاح دیگر مانند جهاد کشاورزی وزارت بهداشت و ... صادر می گردد.این پروانه امکان تمدید ، معامله و یا جابه جایی به اشخاص ثالث را دارد .زمان استفاده از پروانه بهره برداری با توجه به موارد قید شده در این پروانه متفاوت است که با حق اولویت از امکان تمدید برخوردار است. برای گرفتن پروانه بهره برداری در گام نخست بایستی جواز تاسیس یا موافقت اصولی را گرفته و برای موافقت اصولی پر شده پرسشنامه ( کامفار، آمایش و یا پرسشنامه 35 صفحه ای صنایع) ضروری می باشد .

برای گرفتن پروانه بهره برداری چه کار باید بکنیم ؟

از اول لازم است بعد از گرفتن مجوز تولید ( موافقت اصولی ) نسبت به پر کردن پرسشنامه پروانه بهره برداری اقدام نمایید  که بعد از تماس با دپارتمان تخصصی اخذ پروانه بهره برداری مجتمع حامی صنعت شما قادرید از مشاوره حضوری در خصوص شیوه انتخاب و تنظیم پرسشنامه مربوط با نوع فعالیت خود بهره مند گردید.

مراحل پروانه بهره برداری

در قدم اول تنظیم پرسشنامه پروانه بهره برداری صورت می گیرد و بعد از پر شدن به سازمان مربوطه تحویل داده می شود. قدم بعدی کارشناسی تمامی ماشین آلات به وسیله کارشناسان مربوطه و در صورت تایید به وسیله آن اداره پرداخت تمامی هزینه های اخذ پروانه بهره برداری و پیگیری های لازم تا صدور پروانه می باشد.

مدارک پروانه بهره برداری

این مدارک برای گرفتن پروانه بهره برداری الزامی می باشد:

  • مدارک شناسایی ( کپی کارت ملی و شناسنامه) درخواست کننده و یا مدیرعامل اشخاص حقوقی  ارائه کلیه مدارک شخصیت های حقوقی ( ثبت شرکت )
  • سند مالکیت زمینی که می خواهید در آنجا آغاز به فعالیت نمایید  یا اجاره نامه رسمی آن
  • گرفتن موافقت نامه های مرتبط از سازمان های ذی صلاح

زمان پروانه بهره برداری

بایستی آگاه باشید که مدت زمان دریافت پروانه بهره برداری با توجه به مدت زمان طی شده برای اخذ مجوز فعالیت و اعزام بازرسان و اعلام نتیجه کارشناسی آنها ، تعیین می شود. به جهت پر کردن اطلاعات خود در رابطه با اخذ پروانه بهره برداری و زمان صدور آن با کارشناسان مجتمع ثبتی حامی صنعت لجور در تماس باشید.

هزینه پروانه بهره برداری

هزینه اخذ پروانه بهره برداری نظر به  نوع فعالیت ، حجم تولید ،نوع پرسشنامه ( کامفار ، آمایش ، صنایع) و سایر  موارد  تعیین می شود ، به همین علت برای آگاهی بیشتر  در این خصوص می توانید با ما ارتباط برقرار نمایید.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.