جهت اخذ جواز تاسیس در کدام سایت ثبت نام کنیم

 

 

 

جواز تاسیس یعنی مجوزی که کلیه افراد چه حقیقی و چه حقوقی برای اینکه  بتوانند فعالیت رسمی و قانونی در تجارت و اقتصاد کشور داشته باشند بایستی آن را اخذ نمایند. جواز تاسیس برای اشخاص حقوقی بسته با نوع فعالیت شرکت انها ارائه می گردد.

اغلب افراد حقیقی و حقوقی هنگامی برای اخذ جواز تاسیس اقدام می کنند که می خواهند  یک واحد تولیدی و یا یک کارگاه صنعتی راه اندازی نمایند. به همین خاطر می توان گفت نخستین و اصلی ترین گام برای راه اندازی یک تولیدی و یک کارگاه جواز تاسیس است. به طور معمول جواز تاسیس برای اشخاص حقیقی هنگامی صادر می شود که یک شخص در پی ایجاد یک کارگاه تولیدی باشد و این جواز تاسیس هنگامی حقوقی صادر می شود که شخصمتقاضی یک شرکت تجاری باشد. غلاوه بر این شخص برای اینکه بتواند در شهرک های صنعتی دست به خرید یک قطعه زمین و راه اندازی کارگاه و یا تولیدی خود در این شهرک بزند احتیاج به این جواز دارد.

جواز تاسیس بعد از تقاضا و در هنگام صدور تا یک سال معتبر می باشد. بعد از اتمام این دوره درخواست کننده بایستی جهت تمدید این جواز چنانچه احتیاج به ادامه فعالیت دارد اقدام نماید و الا جواز باطل می شود و از اعتبار خارج می شود. شرط تمدید جواز تاسیس گس در تاسیس و یا تولید است. در شرایطی نیز در صورتی که صاحب جواز تاسیس خواستار انتقال زمین و یا واحد تولیدی خود باشد قادر است جواز تاسیس را هم به همراه آن به غیر انتقال دهد.

مرجع صدور جواز تاسیس هر یک از وزارت خانه های صنعت و معدن و تجارت، وزارت کار و تعاون و یا وزارت کشاورزی و در برخی از شرایط وزارت بهداشت می باشند.

مراحل ثبت نام برای جواز تاسیس

جواز تاسیس در کدام سایت ثبت نام کنیم؟

  1. برای ثبت نام در سایت و تقاضای جواز تاسیس بایستی به سامانه (http://www.stsm.ir/) رفته ودر آن جا کلمه عبور و نام کاربری برای خود تعریف نمایید.
  2. پر کردن فرم تقاضا
  3. تعیین اولویت موضوع
  4. صدور جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس به وسیله کارشناسان متخصص موسسه حقوقی ثبت شرکت حامی صنعت لجور در کوتاه ترین زمان و با مطلوب ترین کیفیت برای شما انجام خواهد شد. برای مشاوره و دریافت اطلاعات لازم با ما تماس بگیرید. 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.