شرایط گرفتن مجوز تاسیس درمانگاه

تعریف درمانگاه

 

درمانگـاه در اصل مکانیست که افرادی که دچار بیماری می شوند آن ها را برای درمان  سرپایی می پذیرد و در مورد بیماران اورژانسی حداکثر 24 ساعت می توانند بیمار را نگاه دارند و بعد از انجام کمک های اولیه باید اقدامات انتقال بیمـار برای بستری در بیمارستان را انجام دهند.

اماکنی که تا به حال تحت عنوان کلینیک یا پلی کلینیک ایجاد شده اند از حالا به بعد تحت عنوان درمانگاه نامیده می شوند.

مجوز تأسیس درمانگاه به تمامی افراد حقیقی و حقوقی داده می شود و چنانچه گروه های پزشکی یا مؤسسات خیریه تمایل به تأسیس درمانگاه داشته باشند بایستی یک نفر پزشک عضو هیئت امنا باشد.

شرایط گرفتن مجوز تاسیس درمانگاه

http://kmu.ac.ir/Images/UserFiles/2880/file/Tasis%20Darmangah1.pdf

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.