اخذ پروانه بهره برداری چقدر زمان می برد؟

پروانه بهره برداری چیست؟

 

در حقیقت پروانه بهره برداری یک سند رسمی است که به منظور اجرا و انجام فعالیت نیاز می باشد و مشخص کننده مدت زمان بهره برداری از تولیدات کارخانجات و واحدهای تولیدی طبق طرح قبولی اس. همچنین پروانه بهره برداری از سمت وزارت صنایع و معادن صادر می شود. افرادی که پروانه بهره برداری دارند باید مطلع باشند که این سند قابل تمدید است. همچنین می توانند پروانه بهره برداری خود را معامله کنند و به شخص دیگری منتقل کنند. مدت زمان بهره برداری از این پروانه با توجه به موارد ذکر شده در آن، حداکثر ۲۵ سال است که بر اساس حق اولویت تمدید آن امکان پذیر می باشد. در صورتی که فردی بخواهد برای دریافت پروانه بهره برداری اقدام کند، نیاز است نسبت به گرفتن و پر کردن پرسشنامه اقدام کند. همچنین پروانه بهره برداری به منظور افتتاح واحدهای صنعتی در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان صادر نمی شود.

زمان لازم برای دریافت پروانه بهره برداری

لازم به ذکر است که مدت زمان کسب پروانه بهره برداری با توجه به مدت زمان سپری شده به منظور اخذ مجوز فعالیت و بازدید کارشناسان و اعلام نتیجه کارشناسی آنها ، مشخص می گردد.

هزینه پروانه بهره برداری چه مقدار است؟

هزینه دریافت پروانه بهره برداری بر اساس نوع فعالیت، مقدار تولید، نوع پرسشنامه ( کامفار ، آمایش ، صنایع) و بقیه موارد مشخص می شود.

تاریخ به روز رسانی:98/01/24

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.