اخذ پروانه بهره برداری چقدر زمان می برد؟

پروانه بهره برداری چیست؟

 پروانه بهره برداری  در اصل یک سند رسمی می باشد که لازم الاجرا است و تعیین کننده  مدت زمان بهره برداری از تولیدات کارخانجات و واحدهای تولیدی بر اساس طرح قبولی می باشد و صدور آن ازسوی وزارت صنایع و معادن می باشد. کسانی که دارای پروانه بهره برداری هستند بایستی بدانند که این سند هم قابل تمدید می باشد ، و هم می توانند پروانه بهره برداری شان را معامله کرده و  به شخص دیگری انتقال دهند. زمان بهره برداری از این پروانه با عنایت به موارد درج شده در آن  حداکثر ۲۵ سال می باشد که با حق اولویت امکان تمدید آن وجود دارد. چنانچه شخصی میخواهد نسبت به اخذ پروانه بهره برداری اقدام نماید بایستی  نسبت به دریافت و پر کردن  پرسشنامه اقدام نماید. لازم به ذکر است که پروانه بهره برداری برای راه اندازی واحدهای صنعتی در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان صادر نمی گردد.

اخذ پروانه بهره برداری چقدر زمان می برد؟

گفتنی است که زمان اخذ پروانه بهره برداری با عنایت به مدت زمان سپری شده جهت دریافت مجوز فعالیت و بازدید کارشناسان و اعلام نتیجه کارشناسی آنها ، معلوم می شود.

هزینه پروانه بهره برداری چه قدر است؟

هزینه اخذ پروانه بهره برداری با توجه به نوع فعالیت ، میزان تولید ،نوع پرسشنامه ( کامفار ، آمایش ، صنایع) و سایر موارد تعیین می گردد.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.