اخذ جواز تاسیس چقدر زمان می برد؟

 جواز تاسیس چیست ؟

به مجوزی که اشخاص حقوقی یا حقیقی برای آغاز یک کار تولیدی – اقتصادی دریافت می نمایند جواز تاسیس می گویند. جواز تاسیس برای صاحب آن مجوزی را صادر می نماید تا قادر باشد در یکی از شهرک های صنعتی که در جواز تاسیس  او درج شده است شروع به تولید محصولی نماید که در جواز تاسیس آورده شده است. مرجع صدور جواز بر اساس نوع فعالیت متغیر است، مثلا در صورتی که نوع فعالیت تولید محصولات کشاورزی باشد باید از طریق وزارت جهاد کشاورزی اقدام کرده و از همانجا جواز را دریافت نماید.

مراجع صادر کننده جواز تاسیس کدام وزارتخانه یا سازمان ها میباشند ؟

بر اساس نوع فعالیت اقتصادی شخص حقیقی یا حقوقی مرجع صادر کننده جواز تاسیس فرق می کند. برای اکثریت فعالیت های صنعتی مرجع صادر کننده وزارت صنعت معدن تجارت است اما دیگر مراکز و وزارتخانه ها مثل سازمان میراث فرهنگی در زمینه گردشگری و صنایع دستی، وزارت کشور در حیطه NGO ها و احزاب است وزارت جهاد کشاورزی در حیطه تولیدات و صنایع کشاورزی و غذایی و وزارت کار و تعاون در حیطه کارآفرینی و مشاغل خانگی جواز تاسیس را بر اساس قوانین و ضوابط موجود صادر  می کنند.

اخذ جواز تاسیس چقدر زمان می برد؟

معمولا مدت زمان اخذ جوار تاسیس بنا بر سازمان و مرجع صادر کننده متغیر است.مدت تقریبی که برای اخذ  جواز تاسیس از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت می توان در نظر گرفت  بین ۱۴ روز تا ۱ ماه می باشد. مدت تقریبی که برای اخذ مجوز از سوی وزارت جهادکشاورزی می توان برآورد کرد  بین ۲ ماه تا ۴ ماه می باشد. و برای دریافت جواز تاسیس از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم می توان مدتی بین ۲ الی ۳ ماه را تخمین زد.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.