معرفی رئیس سازمان صنعت و معدن تهران

 

سازمان بازرگانی و صنعت و معدن و تجارت

 

"بازرگانی"به کلیه فعالیت هایی اطلاق می گردد که اجناس و مواد اولیه مورد احتیاج خانوارها، واحدهای تولیدی و دولت را در زمره عرضه به مراکز تقاضا و استفاده و یا منابع نگهداری و ذخیره سازی انتقال می دهد. برطرف سازی نیازهای داخلی و پایین آوردن فشارهای تورمی توسط تهیه کالا و پخش منصفانه آن و تنظیم بازار کالاهای اساسی، گسترش و بهبود صادرات و حمایت از تولیدکنندگان و اعمال نظارت دولت بر این کارها جایگاه اصلی وظایف بخش بازرگانی را در بر می گیرد.

معرفی رئیس سازمان صنعت و معدن تهران

از سال 1359 سازمان بازرگانی استان تهران به ریاست "نیل فروشان"  از وزارت بازرگانی تفکیک شده و خود به صورت یک سازمان مجزا در خیابان خردمند جنوبی کارش را شروع کرد که دربرگیرنده بخش ستاد بسیج اقتصادی ،بخش لوازم خانگی ،بخش لوازم ساختمانی بود.

در پی پستی و بلندی های اداری این مرکز درسال 1369 به خیابان عبده در خیابان کریمخان منتقل شد و در همین گیر و دار نیز دومین رئیس سازمان یعنی آقای فریدونی به انتصاب این مقام درآمد.

انتقال سازمان بازرگانی استان تهران به جایگاه کنونی در سال 1370 صورت پذیرفت و در مدت این سالها  طاهری و کربلائی و فیض از رئیسان انتصابی این مجموعه بوده اند.

در ادامه و در سال 76 آقای "محمد حسن امر اللهی" به مقام مدیریت کل اداره بازرگانی استان تهران درآمد و در سال 81 با یکی شدن اداره بازرسی و نظارت استان تهران و اداره بازرگانی استان تهران، سازمان بازرگانی استان تهران بنا گردید.

پس از 9 سال "سید حمید صافدل " جایگزین امرالهی شد و در سال 86 هم " قلی زاده " به این مقام نائل شد که در سال 88 بعد از گذشت  15 ماه از ریاست این سازمان "سیدعلی موسوی " به ریاست سازمان بازرگانی استان تهران در آمد و او هم بعد از گذشت 8 ماه ، جایش را به جناب آقای عباس قبادی 28/11/88 داد.

بعد از آن نیز با عنایت  به یکی شدن وزارت خانه های بازرگانی و صنایع و معادن ، ریاست دو اداره بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران با عنوان تازه ای به نام صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 20/6/90 به آقای یداله صادقی درآمد.

درتاریخ 27/10/93 نیز ریاست اداره صنعت، معدن وتجارت با ابلاغ قانونی مقام عالی وزارت به محمد رضا مس فروش محول گردید.

شایان ذکر است این مجموعه با 5 معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت، امور معادن و صنایع معدنی، امور صنایع ، معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری درحال انجام وظیفه می باشد .

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.