تمدید پروانه بهره برداری

مراحل انجام تمدید پروانه بهره برداری معدن

 

1- تقاضای تمديد پروانه بهره برداري معدن توسط بهره بردار یا درخواست کننده پس از سال نخست و يک سال پیش از اتمام تاریخ اعتبار پروانه بهره برداري طبق مفاد ماده 26 آئين نامه اجرايي قانون معادن

2- ارائه برنامه تمدید پروانه بهره برداری به منظور دوره مورد نظر از هنگام تمام شدن زمان پروانه

3- یک نسخه عکس پروانه بهره برداری و مدارک شناسایی هویت

4- دادن قرارداد مسئول فنی معدن

5- تعدیل تضمین حقوق دولتی

6- دریافت استعلام به منظور دریافت نکردن بدهی معوق حقوق دولتی

7- فیش پرداخت هزینه تمدید پروانه به حساب اعلام شده از طرف سازمان استان

8- ارائه اصل پروانه به منظور ظهر نویسی

تاریخ بروزرسانی: 98/05/05

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.