معافیت گمرکی ماده 42

صدور مجوز واردات ماشین آلات ماده 42 ( مستعمل )

 

گمرک ایران با ارسال بخشنامه ای خطاب به ستاد نظارت گمرکات استان ها و ادارات کل گمرکات کشور با بیان شرایط معافیت ماشین آلات خط تولید وارداتی واحدهای تولیدی عنوان کرد: ترخیص ماشین آلات خط تولید مستعمل از محل اعتبارات صندوق ذخيره ارزي ممنوع است.

گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به ستاد نظارت گمركات استان ها و ادارات كل گمرگات کشور اعلام کرد: پيرو بخشنامه هاي 3 خردادماه 90 در ارتباط با معافيت ماشين آلات خط توليد وارده واحدهای توليدی، نظر به اينكه برخی اوقات مشاهده مي شود سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها اقدام به صدور مجوز معافيت بند (غ) ماده (119) قانون امور گمركي براي اقلام و كالاهايي به جز ماشين آلات خط توليد مي نمايند، لذا خواهشمند است دستور فرمائيد در زمان پذيرش احكام معافيت هاي صادره نسبت به موارد ذيل دقت لازم معمول نمايند.

1- احكام صادره معافيت مزبور تنها برای ماشين آلات خط توليد قابل پذيرش می باشد و شامل مواردی از قبيل قطعات يدكی، مواد اوليه، مواد مصرفی و ... نمی شود.

2- در زمان پذيرش معافيت، دقت کافی در احراز مالكيت كالا و مطابقت نام واحد توليدی مندرج در اسناد با نام درج شده واحد توليدی در حكم معافيت معمول شود.

3- ترخيص ماشين آلات خط توليد مستعمل از محل اعتبارات صندوق ذخيره ارزي ممنوع است.

4- در صورتي كه كالاي داراي معافيت، مستعمل و از محل اعتبارات صندوق ذخيره ارزي نباشد مي بايست در ثبت سفارش ارائه شده مستعمل بودن كالا ذكر شده باشد و مجوز بند 2 ماده 42 آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات اخذ شده باشد.

5- كاربري ماشين آلات خط توليد وارده و معافيت ارائه شده با جواز تاسيس و پروانه بهره برداري واحد توليدي ارتباط و سنخيت داشته باشد.

6- مطابقت دقيق كالاي وارده ماشين آلات خط توليد با احكام معافيت ارائه شده صورت پذيرد.

7- در مواردی كه كالا ابتدا ترخيص و متعاقبا حكم معافيت ارائه مي شود، ضمن رعايت موارد فوق معافيت ارائه شده صرفا با در نظر گرفتن مهلت مقرر ماده (135) قانون امور گمركي قابل پذيرش بوده و قطع مرور زمان در مواردي كه حكم معافيت صادر نشده وجاهت قانوني ندارد.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.