آیا شهرک های صنعتی در تهران و حومه تهران یافت می شوند؟

شهرک صنعتی چیست؟

 

شهرک صنعتی به منطقه‌ای گفته می شود که برای توسعه صنعتی و متمرکزشدن بر تولیدات صنعتی احداث شده است. هدف از به وجود آمدن شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری می باشد تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به کمترین میزان برسد ، آلایندگی کاهش یابد و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین ایجاد کند.

10 شهرک صنعتی استان تهران آماده واگذاری

حياتی معاون صنايع كوچک شركت شهركهای صنعتی استان تهران اعلام کرد: استان تهران دارای 13 شهرک صنعتی است كه 10 شهرک آن در حال واگذاری می باشد.

بر اساس گفته های او شهركهای صنعتی شمس آباد با 3 هزار هكتار مساحت، نصير آباد رباط كريم با 300 هكتار ، پرند با 300 هكتار، عباس آباد با 3100 هكتار، خوارزمی ، پايتخت، پيشوا، قرچک و بخش صنعتی دهک با 40 هكتار مساحت كه در حال زيرسازی و آماده واگذاری می باشند، از جمله شهركهای صنعتی در محدوده استان تهران محسوب می شوند.

بر اساس بیان مصطفی نيكو اين سازمان آماده انتقال زمين با شرايط خاص به جوانان نخبه و دارای ايده های خاص و ويژه می باشد.

لازم به ذکر است در ادامه رضا براتی رييس گروه مشاوران جوان وزير صنعت ، معدن و تجارت بیان کرد: در سال توليد ملی بکی از اولويتهای ما تعامل سازنده با بخش خصوصی می باشد كه متولی آن خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان می باشد. همچنین براتی اعلام کرد توليد ملی در شهركهای صنعتی ایجاد می شود و بايد شرایط را به منظور صادرات هر چه بيشتر توليدات داخلی مهیا كنيم.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.