شهرک های صنعتی استان تهران

ایجاد شهرک صنعتی چه هدفی داشت

 

شهرک صنعتی به منطقه‌ای گفته می شود که برای توسعه صنعتی و متمرکزشدن بر تولیدات صنعتی احداث شده است. هدف از به وجود آمدن شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری می باشد تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به کمترین میزان برسد ، آلایندگی کاهش یابد و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین ایجاد کند. 

شهرک های صنعتی مصوب که بیشتر برای جلوگیری از پراکندگی واحد های صنعتی در محدوده شهری و متمرکز کردن واحد های نیمه الوده و آلوده که در رده زیست محیطی 3 و رده4 که دارای پسماند و پسآب، و غبار صنعتی ومحیطی دارند بوجود آمد که بر اساس مصوبه هئیت وزیران سال1346 هیأت وزیران(گزارش شماره 628/م مورخ 18/2/1346 وزارت اقتصاد وقت) تصويب نمود:

علل سرمایه گذاری در استان تهران

 1. مرکزيت اداري ـ سياسي کشور: از زماني که تهران به پايتختي انتخاب شد، نظام اداري ـ سياسي کشور به شکل متمرکز درآمد. در این نظام، تصميمات کليدي در مورد امور عمومي، توسط ارگان‌های دولتی مرکزي کشور گرفته و اجرا مي شود.
 2. نزديکي به بازار مصرف: استان تهران بيشترين جمعيت شهرنشين را دارد و سطح درآمد خانوارها بالاتر است.
 3. دسترسي به نيروي انساني: بخش وسيعي از جمعيت جوان و فعال، نيروي متخصص و کارگر ماهر در استان تهران ساکن هستند.
 4. دسترسي به شبکه حمل و نقل: استان تهران همواره مرکز تلاقي خطوط راه آهن، جاده‌اي و هوايي و بيشترين امکانات حمل و نقل بوده است.
 5. سکونت صاحبان سرمايه: یکی بودن دفاتر مرکزی شرکتها و محل سکونت مدیران صنایع در تهران امکان کنترل و اداره آسانتر واحدهاي صنعتي را فراهم آورده است.
 6. تمرکز مؤسسات مالي و بانکي: و پرداخت بیشترین میزان تسهیلات در استان تهران.
 7. دسترسي به امکانت زیربنایی: تسهيل و تسریع در دسترسی به آب، برق، گاز و تلفن؛ 
 8. صادرات و واردات: وجود گمرکات متعدد و مستقل در استان تهران؛
 9. برخورداري از برخي معافيت هاي مالياتي؛

10. پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي حق بهره برداري ( انتفاع )  از تاسيسات؛

11. عدم نياز به كسب مجوز از ادارات و سازمانهاي دولتی متعدد: از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب، برق و امور اراضي، ميراث فرهنگي،

 خاك‌شناسي، ثبت‌، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي؛

12. مستثني بودن از قانون شهرداريها؛

13. ارائه خدمات رايگان در زمينه صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار واحدهاي صنعتي؛

14. كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده توسط شهركهاي صنعتي از جمله تصفيه خانه فاضلاب؛

15. واگذاري اداره شهركها و نواحي صنعتي به هيات امناي منتخب صاحبان صنايع؛

16. برخورداري از برخي معافيت هاي مالياتي؛

17. پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي حق بهره برداري ( انتفاع )  از تاسيسات؛

18. عدم نياز به كسب مجوز از ادارات و سازمانهاي دولتی متعدد: از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب، برق و امور اراضي،

 ميراث فرهنگي،خاك‌شناسي، ثبت‌، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي؛

19. مستثني بودن از قانون شهرداريها؛

20. ارائه خدمات رايگان در زمينه صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار واحدهاي صنعتي؛

21. كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده توسط شهركهاي صنعتي از جمله تصفيه خانه فاضلاب؛

22. واگذاري اداره شهركها و نواحي صنعتي به هيات امناي منتخب صاحبان صنايع؛

مزایای برخورداری در شهرک صنعتی مصوب

 1. استقرار در زون صنعتی مطابق با استاندارد هاي فني؛
 2. بهره مندي از تاسيسات زير بنايي(آب، برق،گاز، تلفن، تصفيه خانه فاضلاب و...) طراحي شده براي صنايع؛
 3. صدور رايگان پروانه احداث بنا در اسرع وقت؛
 4. امکان تبدیل کاربری محل فعلی استقرار به کاربری مسکونی یا تجاری جهت واحدهای انتقالی؛درون شهری
 5. فعالیت قانونی مجاز صنعتی در شهرک و رهایی از فعالیت غیر مجاز تولیدی؛
 6. جدا بودن محیط صنعتی از شهر و رهایی از مشکلات ارگان‌های دولتی و ترافیک؛
 7. امکان بهره‌مندی از طرح‌های حمایتی دولتی بدلیل تمرکز تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در شهرک؛
 8. امکان بهره‌مندی از صندوق ضمانت صنایع کوچک؛
 9. استقرار در زون صنعتی مطابق با استاندارد هاي فني؛
 10. بهره مندي از تاسيسات زير بنايي(آب، برق،گاز، تلفن، تصفيه خانه فاضلاب و...) طراحي شده براي صنايع؛
 11. صدور رايگان پروانه احداث بنا در اسرع وقت؛
 12. امکان تبدیل کاربری محل فعلی استقرار به کاربری مسکونی یا تجاری جهت واحدهای انتقالی؛
 13. فعالیت قانونی مجاز صنعتی در شهرک و رهایی از فعالیت غیر مجاز تولیدی؛
 14. جدا بودن محیط صنعتی از شهر و رهایی از مشکلات ارگان‌های دولتی و ترافیک؛
 15. امکان بهره‌مندی از طرح‌های حمایتی دولتی بدلیل تمرکز تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در شهرک؛
 16. امکان بهره‌مندی از صندوق ضمانت صنایع کوچک؛

 شهرک صنعتی مصوب دولتی عباس اباد

نوع صنايع تولیدی مجاز جهت استقرار در شهرک صنعتی مصوب عباس آباد:
فلزي و ريخته گري- كاني غير فلزي -غذايي -برق الكترونيك -نساجي و پوشاك -شيميايي سلولزي
(كيلومتر 45 بزرگراه امام رضا(ع)  محور تهران- گرمسار بعد از پاسگاه شريف آباد باند شمالي جاده در فاصله 45 كيلومتري شهر تهران

شهرک صنعتی مصوب شمس اباد

 • نوع صنايع تولیدی مجاز جهت استقرار در شهرک صنعتی مصوب شمس  آباد:
 • فلزي و ريخته گري- كاني غير فلزي -غذايي -برق الكترونيك -نساجي و پوشاك -شيميايي سلولزي
 • (كيلومتر 40 اتوبان تهران - قم )  واقع در اتوبان تهران –قم مجاور شهر حسـن آباد در فاصله 40 كيلومتري شهر تهران مي باشد.
   مدير شهرك:  مهندس ........... 

                

شهرک صنعتی مصوب چرمشهر وسالاریه

 • نوع صنايع تولیدی مجاز جهت استقرار در شهرک صنعتی مصوب چرمشهر و سالاریه:
 • فلزي بدون ريخته گري- -غذايي ---شيميايي ( صنابع وایسته به چرم )

(كيلومتر 85 تهران - جنوب ورامين )  محور تهران- ورامين ؛ جاده آب باريك 35 كيلومتري شهر ورامين و در فاصله 85كيلومتري شهر تهران مي باشد.

 شهرک صنعتی مصوب خوارزمی

 • نوع صنايع تولیدی مجاز جهت استقرار در شهرک صنعتی مصوب خوارزمی:
 • موقعيت اين شهرك بين دو شهرك عباس آباد و ايوانکي سمنان در محور جاده خاوران مي باشد.( كيلومتر 45 بزرگراه امام رضا (ع)
 • صنايع مجاز عبارتند از :فلزي -  غذايي - برق الكترونيك  - نساجي و پوشاك  - شيميايي -  سلولزي

 

شهرک صنعتی مصوب دولتی نصیر آباد

 • نوع صنايع تولیدی مجاز جهت استقرار در شهرک صنعتی مصوب نصیر آباد:
 • فلزي و ريخته گري- -غذايي -برق الكترونيك -نساجي و پوشاك -شيميايي سلولزي      تبصره : در حال حاضر فاقد واگذاری می باشد

كيلومتر 30 جاده قديم تهران – ساوه واقع در محور تهران- رباط كريم ؛2 كيلومتر مانده به شهر رباط كريم باند جنوبي جاده در فاصله 25 كيلومتري شهر تهران ميباشد.

 •         شهرک صنعتی مصوب دولتی پیشوا

 • نوع صنايع تولیدی مجاز جهت استقرار در شهرک صنعتی مصوب پیشوا
 • فلزي بدون ريخته گري- -غذايي -برق الكترونيك -نساجي و پوشاك - سلولزي

موقعيت اين شهرك جاده خاوران بعد از دو راهي شريف آباد به سمت پيشوا مي باشد.
  (كيلومتر 45 بزرگراه امام رضا (ع) ، كيلومتر 9 محور شريف آباد - پيشوا)

 

شهرک صنعتی مصوب دولتی پرند

 • نوع صنايع تولیدی مجاز جهت استقرار در شهرک صنعتی مصوب پرند :
 • قطعه سازي خودرو   برق و الكترونيك   صنايع فلزي بجز ريخته گری

 (كيلومتر 35 اتوبان تهران - ساوه ) واقع در محور تهران- رباط كريم؛ 10كيلومتر بعد از شهر رباط كريم باند جنوبي جاده در فاصله 35 كيلومتري شهر تهران مي باشد

 

شهرک صنعتی فن اوری اطلاعات  

نشانی: تهران، انتهای بزرگراه شهید همت غرب، جنب دانشگاه علوم انتظامی

 شهرک صنعتی چاپ: که رسما راه اندازی شد و صنایع پوشاک دوزندگی و نساجی در آن فعالیت خواهند کرد

شهرک صنعتی مصوب قرچک ورامین:   كمربندي جنوبي بعد از كارخانه آجر ثبات

صنايع مجاز براي استقرار:صنايع فلزي،غيرفلزي، سلولزي، نساجي،شيميايي، برق و غذايي

 

شهرک صنعتی مصوب خصوصی شن زار پاکدشت

 

تعدادي از واحدهاي مستقر در شهرك

در حال حاضر و با شروع واگذاري زمين در شهرك و توافق سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي با اتحاديه صنوف در كشور

مجوز استقرار صنف آجيل فروشان و خشكبار در اين شهرك صادر شده است و در حال حاضر اين امر در حال اجرا مي باشد.

ناحیه صنعتی(جهادی) آئينه ورزان: جاده دماوند کیلومتر80 به سمت فیروزکوه که در جنوب جاده قرار دارد و در قسمت بالای جاده منطقه

ویلایی و صنعتی آیئنه ورزان می باشد ابتدا این شهرک با مجوز جهادی جهت صنایع غذایی و بسته بندی تاسیس و بعدا واحد های تولیدی موزائیک و جدول و بلوک سیمانی با اخذ جواز تاسیس از صنعت ومعدن به بهره برداری و تغییر کاربری داده اند و با رشد و ترقی زمین و املاک  به صنایع دیگر تبدیل شدند

منطقه صنعتی شهید زواره ای: تقاطع جاده آدران بعد از اتوبان ساوه درفاصله 36 کیلومتری تا تهران می باشد

منطقه صنعتی ده حسن: تقاطع جاده آدران بعد از اتوبان ساوه  درفاصله 36 کیلومتری تا تهران می باشد

منطقه صنعتی قلعه میر: تقاطع جاده قدیم ساوه و آدران، جاده شهرستانک  درفاصله 42 کیلومتری تا تهران می باشد

شهرک صنعتی بهاریه(ریه): تقاطع جاده قدیم ساوه و آدران، جاده شهرستانک  درفاصله 42 کیلومتری تا تهران می باشد

شهرک صنعتی زاگرس شهر قدس: جاده قدیم کرج کبلومتر 19 به سمت جاده اندیشه به سمت شهر قدس در فاصله 30 کیلومتری تهران می باشد

شهرک صنعتی مصوب خصوصی صفادشت: که به خاطر قدمت واحد های قبلی از شهرک صنعتی جدا شده جاده اشتهارد بعد از چهار راه ملارددر فاصله 60 کیلومتری تهران می باشد   

شهرک صنعتی اسماعیل اباد(قدس): جاده قدیم کرج کیلومتر 19 به سمت جاده اندیشه به سمت شهر قدس در فاصله 30 کیلومتری تهران می باشد

ناحیه صنعتی (جهادی)دهك: شهريار جاده اشتهارد بعد از چهار راه ملارد در فاصله 65 کیلومتری تهران می باشد

 

منطقه صنعتی شهيد ملا آقايي – ورامين:

منطقه صنعتی بيجين شهرستان ری:     

منطقه صنعتی كتالان-فيروزكوه:

منطقه صنعتی کاظم اباد:تقاطع آزادگان،و ایت ا.... سعیدی

منطقه صنعتی مصوب گلبرگ: جاده قدیم کرج کبلومتر 19 به سمت جاده اندیشه به سمت شهر قدس در فاصله 30 کیلومتری تهران می باشد

منطقه صنعتی جاده مخصوص و قدیم

منطقه صنعتی گلگون شهریار:

 منطقه صنعتی اندیشه :هفت جوی و کوی روشن صنعت:

منطقه صنعتی سعید اباد شهریار:

منطقه صنعتی فیروز بهرام

منطقه صنعتی چهار دانگه:

منطقه صنعتی شور آباد

منطقه صنعتی شهرسنگ و باقرشهر:

منطقه صنعتی خیرآباد ورامین:

منطقه صنعتی کار اتوبان ورامین

منطقه معدنی پاکدشت:

منطقه صنعتی جاده خاوران اتوبان امام رضا از گردن تنباکویی ، کمربندی بسیج،مجتمع چوبستانه،خودرو ثامن الحجج،اتحادیه کابینت یخچال،

توتک،فن اوران،قیام دشت،فِرون آباد،جمال آباد،کانال آباد،شریف اباد،

منطقه صنعتی خرمدشت،سیاه سنگ:اتوبان پردیس

نگارش شرکت حامی صنعت لَجوَر  سعید باقری    88923040

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.