جواز تاسیس چیست ؟

هر سرمایه گذار صنعتی و تولیدی برای کسب اجازه اولیه برای راه اندازی یک کسب و کار در مقیاس کارگاهی در استان تهران قبل از هر گونه سرمایه گذاری ابتدا بایستی اقدام به اخذ جواز تاسیس اولیه از سازمان صنعت معدن تجارت یا سازمان جهاد کشاورزی( بسته به نوع تولید) اقدام نماید

جواز تاسیس صادره می تواند در یکی از شهرک های صنعتی مصوب داخل یا خارج شعاع 120 کیلومتری تهران منوط به قوانین و مصوبات دولتی می باشد

جواز تاسیس به تولید محصول ،ظرفیت، میزان سرمایه گذاری،مرجع صادرکننده جواز ذکر شده است

لازم به ذکر است نشانی مکاتباتی در پایین جواز تاسیس صادره می تواند آدرس منزل مسکونی متقاضی باشد که به منزله محل احداث طرح نیست و محل اجرای طرح برای صنایع غذایی،دوزندگی،دانش بنیان، در قسمت بالای جواز تاسیس یکی از شهرک های مصوب داخل شعاع تهران وسایر محصولات تولید گروه فلزی،شیمیایی،برق،نساجی،و ...... غیره   در خارج شعاع 120 کیلومتری شامل سه شهرک سالاریه،فیروزکوه،اشتهارد کرج می باشد.

اخذ پروانه بهره برداری صنعتی داخل شعاع

بر اساس مصوبه هیئت وزیران سال 1346 وزارت اقتصاد وقت،  صدور هر گونه پروانه صنعتی شامل (کارت شناسایی کارگاه، گواهی فعالیت صنعتی، پروانه بهره برداری) داخل شعاع ممنوع می باشد لذا برای دور زدن این قانون از خرید امتیاز یکی از مجوزهای ذکر شده داخل شعاع 120 کیلومتری انجام پذیر می باشد 

یادآوری مهم: مجوزهای  مذکوراز سالهای 58 به بعد در حال فعالیت صنعتی می باشند لذا دارای بدهی های مالیاتی،بیمه تامین اجتماعی ،معافیت گمرکی، تسهیلات بانکی ارزی و ریالی و سایر موارد .....  می باشند حتما قبل از هر گونه معامله از  تصفیه حساب آن اطمینان خاطر پیدا کنید یا از مشاورین صنعتی آگاه به امور  کمک بگیرید

با درخواست انتقال و تولید جدید  بروی مجوز خریداری شده  به صنایع  و پیگیری بازدید و سایر استعلام ها  منجمله محیط زیست،استاندارد ،بهداشت ،شهرداری،و سایر ادارت ....   و ثبت ماشین الات و سایر مدارک ...... در سامانه بهین یاب  وزارت صنعت موفق به اخذ پروانه صنعتی جدید خواهید شد .

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.