مقالات

جواز تاسیس انتشارات

جواز تاسیس انتشارات

طریقه اخذ جواز چاپ و نشر

برخوردار بودن از شرایط زیر موردنیاز می باشد:

مطالعه بیشتر...

پروانه بهره برداری بلدرچین

دریافت پروانه طرح دامپروری صنعتی

مطالعه بیشتر...

جواز تاسیس آزمایشگاه

افتتاح آزمايشگاه قبل از هر کاری وابسته به دریافت موافقت اصولي و يا جواز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي می باشد. 

اجازه تاسيس آزمايشگاه به افرادی كه شرايط ذيل را دارند داده مي شود:

مطالعه بیشتر...

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.