خصوصیات و مزایای شهرک صنعتی

            شهرک صنعتی زمین صنعتی

شهرک صنعتی به منطقه‌ای گفته می شود  که از آن به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی استفاده می شود. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری می باشد تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به کم تر کند، آلایندگی را کاهش دهد و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.شهرک صنعتی  حداقل ۲۰ کیلومتر از شهر اصلی فاصله دارد  که فقط شامل تعدادی کارخانه و کارگاه تولیدی می‌شود. مانند: شهرک صنعتی اراک، قم، سمنان.

تخصیص زمین صنعتی در شهرکهای صنعتی

1- مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان و دریافت اطلاعات مربوط به شهرکهای صنعتی استان در زمین صنعتی از واحد برنامه ریزی و امور تولیدی

2- ارائه جواز تاسیس صادره از وزارت صنایع و معادن و یا یکی از سازمانهای ذیربط و همچنین ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت پایان خدمت برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی، کپی اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آگهی ثبت شرکت و کپی شناسنامه اعضای هئیت مدیره شرکت

3- تکمیل فرم درخواست زمین توسط متقاضی

4- بررسی استقرار و مسائل زیست محیطی

5- انتخاب شهرک صنعتی و انتخاب قطعه

6- انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسیسات

7- تحویل زمین به مجری طرح یا نماینده ایشان

8- ارائه نقشه های ساختمانی توسط مجری طرح به شرکت شهرکهای صنعتی استان

9- دریافت پروانه ساختمان از شرکت شهرکهای صنعتی استان

10- شروع عملیات اجرائی ساخت و ساز واحد صنعتی

11-دریافت پایان کار  از شرکت شهرکهای صنعتی استان

مدارک مورد نیاز

 • اشخاص حقیقی: اصل و کپی شناسنامه صاحبان جواز تأسیس به همراه جواز تأسیس
 • اشخاص حقوقی: اصل و کپی شناسنامه صاحبان جواز تأسیس و مدارک شرکت، شامل اظهارنامه، شرکت نامه، تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

 مدت زمان انجام فرآیند: دو هفته

اجرای طرح در خارج از شهرکهای صنعتی

 • انتخاب زمین با رعایت مقررات صنعتی از جمله ممنوعیت 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان و ... مقررات زیست محیطی و ...
 • معرفی محل زمین به دستگاههای اجرائی مربوطه از جمله محیط زیست و در صورت لزوم اداره کل نظارت بر مواد غذائی، داروئی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور
 • تایید نقشه ساختمانی توسط واحد مرتبط در وزارت کار و امور اجتماعی
 • اخذ پروانه ساخمانی از شهرداری و یا فرمانداری منطقه محل اجرای طرح
 • پیگیری مراحل تامین آب، برق، تلفن، گاز، تصفیه خانه فاضلاب و ...

مزایای استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی 

 1. تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح های صنعتی با توجه به مکانیابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش‌های شهرک سازی
 2. عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهای مختلف از قبیل محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، آب، برق و امور اراضی، میراث فرهنگی، خاک‌شناسی، ثبت‌، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و ...
 3.  از قانون شهرداریها مستثنی می باشد.
 4. ایجاد شرایط لازم به منظور هم افزایی صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
 5. فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکه‌ها و خوشه‌های مرتبط به یک صنعت در محدوده شهرکها و نواحی صنعتی
 6. دسترسی آسان و سریع به امکاناتی از قبیل راه، آب، برق، گاز، فاضلاب صنعتی، مخابرات، اینترنت و ...
 7. استفاده از خدمات نرم‌ افزاری مراکز خدمات فناوری و کسب و کار
 8. ارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار واحدهای صنعتی
 9. کاهش هزینه های سرمایه گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک ساماندهی شده
 10. امکان اجاره و خرید کارگاههای کوچک آماده و پیش ساخته بمنظور تسریع در بهره برداری و اشتغال‌زایی
 11. واگذاری اداره شرکت ها و نواحی صنعتی به هیات امنای منتخب صاحبان صنایع
 12. پرداخت نقد و اقساط هزینه های حق بهره برداری از تاسیسات 

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.