تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی


از خدمات گروه مشاوران حامی صنعت لجور مشاوره و  تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی برای ارائه دادن به موسسات مالی واعتباری برای گرفتن تسهیلات می باشد. برای تهیه انواع طرح های توجیهی با حامی صنعت لجور می توانید تماس حاصل فرمایید.


تنظیم یک طرح توجیهی اقتصادی تولیدی :


تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی برای احداث کردن واحدهای تولیدی و بررسی تحقیق و محاسبات دقیق در مورد هزینه ها و نیازمندی ها و... از ضروریات اجرای طرح توجیهی اقتصادی تولیدی می باشد همچنین تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی نیازمند یک چارچوب اولیه می باشد که برای گرفتن مجوز آن باید تهیه شود تا بتوان آن را ارائه داد.


برای انجام مطالعات یک طرح توجیهی اقتصادی تولیدی جنبه های ارزیابی بازار، ارزیابی مالی، ارزیابی فنی و ارزیابی اقتصادی آن در نظر گرفته می شود.


در ارزیابی بازار نیاز بازار به محصول و سهم آن در بازار بررسی می شود.
در ارزیابی مالی مقدار سرمایه گذاری و نحوه تامین منابع مالی آن بررسی می شود و مشخص می کند که بازدهی مورد انتظار سرمایه گذار را این طرح دارد یا نه.
در ارزیابی فنی جنبه های تخصصی توليد و مباحث مربوط مانند ظرفیت و محل و شرایط طرح و ... مورد بحث قرار می گیرد.
در ارزیابی اقتصادی به  تجزیه و تحلیل هزینه و سود طرح پرداخته می شود.


تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی برای گرفتن تسهیلات :


طرح های توجیهی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:


طرح ایجاد :


 برای واحد های تولیدی ای است که راه اندازی نشده اند .


طرح توسعه :


برای واحد های تولیدی ای می باشد که دارای پروانه بهره برداری می باشند. و همچنین برای توسعه دادن واحد تولیدی کاربرد دارد.
تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی هرچه دقیق تر باشد برای راحتی تصمیم گیری سرمایه گذار مناسب می باشد که به وسیله آن تصمیم می گیرد که این طرح توجیهی اقتصادی تولیدی می تواند خواسته های آن را برآورده کند یا نه.


بخش هاي مختلف طرح توجیهی اقتصادی تولیدی :


اطلاعات اولیه:


اطلاعات اولیه جهت تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی باید مقدمه ، عنوان طرح ، محل اجراي طرح ، مدیریت طرح ،شرایط جوی و اقلیمی ، نحوه تامین آب و برق ، مجوزهای قانونی، نحوه تامین مواد اولیه، وضعیت حقوقی طرح و .... را شامل شود.


مبانی محاسبات:


مبانی محاسبات برای تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی باید نوع و نرخ تبدیل ارز، محاسبه کیه هزینه ها مانند هزينه برق مصرفي، هزينه تعمير ساليانه ماشين آلات خارجي ، هزينه ساليانه بيمه هر قطعه، نرخ سود تسهیلات ریالی سرمایه گذاری،،نرخ سود دوران مشارکت و .... را شامل شود.


برآورد سرمايه گذاري ثابت :


برآورد سرمايه گذاري ثابت برای تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی باید زمين، ساختمانهاي توليدي و اداري، تاسيسات، ماشين آلات،وسیله ها و ابزار آلات و .... را شامل  شود.


محاسبه هزينه هاي جاری :


محاسبه هزينه هاي جاری جهت تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی باید هزینه های جاری توليد مانند هزینه های پرسنلی ، استهلاک ارتباطات، بيمه، تعميرات ساختمانها، هزینه های پيش بيني نشده و متفرقه را شامل شود.


تولیدات و درآمدها :


این بخش از تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی نوع تولیدات ، میزان و هزینه واحد تولید را بررسی می کند و فروش سالیانه را برآورد می کند.


برآورد های اقتصادی و مالی :


برآورد های اقتصادی و مالی تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی باید  پیش بینی حساب سود و زیان با توجه به پیش بینی های صورت گرفته و نرخ بازدهی داخلی طرح و  پیش بینی ترازنامه به وسیله  پیش بینی برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح و دوره بازگشت سرمایه  را شامل شود.


برای تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی با حامی صنعت لجور تماس بگیریید.


 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.