ثبت برند و علائم تجاری

یکی از خدمات گروه مشاوران حامی صنعت لجور خدمات ثبت برند و علائم تجاری می باشد  که به دو صورت مشاوره در خصوص طراحی و سازمان دهی برندها و علائم تجاری  قدرتمند و یا در صورت  داشتن یک نام مطمئن اخذ حق مالکیت بهره برداری برند می باشد .

هدف از ثبت برند و علائم تجاری:


برند و علائم تجاری از روش بدست آوردن حقوق منحصر به فرد برای شناخته شدن خدمات و کالا و اجاره آن در مقابل پرداخت مبلغ صاحب اثر را محافظت می نماید.که  زمان آن می تواند  مختلف باشد ولی  برند وعلائم تجاری  می تواند به وسیله مبلغ  نا محدود تمدید شود.حفاظت برند و علائم تجاری به وسیله مراجع  قانونی تایید می شود. ثبت برند و علائم تجاری موجب رسمیت بخشیدن به خدمات و کالا ها و سود دهی به صاحبانشان می شود و همجنین ثبت برند و علائم تجاری منجر به جلوگیری از تلاش متقلبین  برای اسستفاده از علامت های مشخص با هدف ارائه خدمات نا مرغوب می شود.


ثبت برند و علائم تجاری چگونه است؟


در آغاز باید درخواست ثبت برند و علائم تجاری در دفتر منطقه و یا دفتر ملی فهرست  یا ثبت شود.در نتیجه ثبت برند و علائم تجاری داخلی پیش نیاز برای ثبت بین المللی آن در کشور هایی که اعضای سیستم مادرید می باشند است.و همچنین اقدام کردن به ثبت برند و علائم تجاری فقط به وسیله اداره مالکیت صنعتی امکان دارد. پرنمودن فرم اظهارنامه علامت تجاری  که شامل جزئیات برند می باشد در اداره مالکیت صنعتی اولین قدم در ثبت برند و علائم تجاری می باشد.


برند و علائم تجاری باید جوری باشد که با دیده شدن آن محصول شناخته شود و نباید موجب گمراه  کردن مصرف کننده شود . و همچنین حقوقی که به برندها و علائم تجاری داده می شود با هم متفاوت می باشد که از طریق بررسی های اداره علائم تجاری تعیین می شود.


مزایای ثبت برند و علائم تجاری :


-    ثبت برند و علائم تجاری  از اجزای ضروری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی می باشند.
-    ثبت برند و علائم تجاری باعث تشویق سرمایه‌گذاری  شرکت‌ها در بهبود کیفیت محصولات و خدمات  می شود.
-    ثبت برند و علائم تجاری باعث تضمین تشخیص محصولات از یکدیگر می شود.و همچنین جدا شدن محصولات از یکدیگر می شود.
-    ثبت برند و علائم تجاری  از ابزارهای بازاریابی و ایجاد وجه و همچنین شهرت شرکت ها می شود و امکان تبدیل به دارائی ارزشمند کسب و کار شوند.

 آیا طراحی مجدد نشان تجاری به صنعت  برند شما کمک می کند یا به آن ضرر می زند؟ (نقش تعهد به صنعت  برند)

طراحی / متدولوژی/ رویکرد : این پژوهش از یک آزمایش زمینه یاب با 632 پاسخ دهنده استفاده کرده و دو صنعت  برند کفش را مورد آزمون قرار می دهد

یافته ها – هرچه درجه رگردی لوگوی قبلی بیشتر باشد، به همان اندازه احتمال بیشتری دارد که مشتریان دارای تعهد بیشتر لوگوی دوباره طراحی شده را منفی تر ارزیابی کنند( البته بر طبق نگرش به صنعت  برند) چنین ارزیابی لوگو به نوبت تأثیر مشترک طراحی مجدد لوگو و تعهد را به نگرش کلی به صنعت  برند تعدیل کند. در مقابل مشتریان با تعهد کمتر به چنین تغییراتی واکنش مثبت نشان میدهند. محدودیتهای تحقیق- ادبیات زیبایی شناسی و نگرش به صنعت  برند با هم ترکیب میشوند تا نشان داده شود که همه مصرف کنندگان تغییرات در عناصر صنعت  برند مثل لوگو را به صورت مشابه مد نظر قرار نمی دهند. مشتریان متعهد چنین تغییراتی را به صورت منفی و مشتریان با تعهد کمتر به صورت مثبت درک می کنند. یک رویکرد پردازش اطلاعات تئوری زیر را برای این نتایج ارائه می دهد. بنابراین، ارزیابی لوگو به صورت جزئی تغییر در نگرش به صنعت  برند را تعدیل می کند، اما آن به طور کامل تغییر در نگرش به صنعت  برند بعد از طراحی مجددا لوگو را توضیح نمی دهد

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.