ثبت شرکت

هر شرکت یا گروهی از افراد که بخواهند تصمیم به انجام کارهای تجارتی بکنند باید مجموعه فعالیت های خود را رسمیت بخشند و به ثبت شرکت بپردازند و بعد از ثبت شرکت و اجازه از سازمان مربوطه به فعالیت های خود بپردازد.
ثبت شرکت  موجب ایجاد قوانینی برای طرفین قرارداد در معامله  ها می گردد.


انواع  ثبت شرکت :


ثبت شرکت بر اساس نوع شرکت و فعالیت هایی که قرار است در شرکت انجام گردد متفاوت می باشد.


و همچنین نوع تعامل در بین شرکا موجب ثبت شرکت های مختلف زیر گردد :


-    ثبت شرکت سهامی عام .
-    ثبت شرکت سهامی خاص .
-    ثبت شرکت تضامنی .
-    ثبت شرکت با مسئولیت محدود .
-    ثبت شرکت مختلط سهامی .
-    ثبت شرکت مختلط غیر سهامی .
-    ثبت شرکت نسبی .
-    ثبت شرکت های تعاونی .

مزایای ثبت شرکت :


به وسیله ثبت شرکت تمامی کارها و فعالیت ها به صورت قانونی انجام می گردد و افراد با اطمینان بیشتر به فعالیت های خود می پردازند.
به وسیله ثبت شرکت امکان استفاده کردن از تسهیلات بانکی و همچنین تسهیلات  مالی فراهم می گردد.
با ثبت شرکت کارها قانونی انجام می گیرد و به صورت رسمی می باشد.
با ثبت شرکت تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
با ثبت شرکت در مزایده ها و مناقصات می توانید شرکت کنید.
با ثبت شرکت می توان با کشور های دیگر قرار داد بست .
با ثبت شرکت می توان تبلیغات گسترده  کرد.
به وسیله ثبت شرکت  مسئولیت سهام داران را محدود می کند.
 به وسیله ثبت شرکت  سرمایه های کوچک جمع می گردد و تبدیل به سرمایه بزرگتری می گردد.
 به وسیله ثبت شرکت انتقال دادن سهام راحت می گردد.


معایب ثبت شرکت :


ثبت شرکت علاوه بر مزایایی که دارد دارای معایبی می باشد که می توان به موارد زیر اشاره نمود :
ثبت شرکت موجب رعایت قوانین بیشتر می گردد ( که این خود یکی از مزایای ثبت شرکت می باشد )
ثبت شرکت موجب دادن مالیات از درامد های موجود می گردد.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.