مزایای پروانه صنعتی

مزایای دارندگان پروانه صنعتی
در زیر چندی از موارد مزایایی که صاحبان پروانه های صنعتی می تواننید داشته باشند را برمی شماریم.

1- تسهیلات بانکی دولتی(ارزی و ریالی) با نرخ مصوب تولیدی(خرید ماشین‌آلات، سرمایه در گردش) و یارانه تسهیلاتی.
2- استمهال بدهی و بخشودگی جرایم بانکی،و تسهیلات بحران.
3- معافیت ده ساله مالیاتی ماده132 جهت واحدهای جدیدالاحداث.
4- معافیت پنج ساله مالیاتی ماده 138 جهت اجرای طرح‌هاانتقال، توسعه و تکمیل.
5- معافیت کامل حقوق ورودی،سودبازرگانی وارزش افزوده جهت ماشین‌آلات خط تولیدجدید.
6- معافیت ماده 39 جهت تخفیف حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی.
7- مجوز ورودماشین‌آلات مستعمل جهت خط تولیدبرای واحدهای صنعتی.
8- تامین مواد اولیه شیمیایی، پلیمر و پلاستیک به قیمت دولتی از شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه و شرکت پخش فرآوردهای نفتی.
9- استفاده از حامل‌های انرژی (گاز،نفتگازونفتکوره)به قیمت دولتی و انرژی برق با تعرفه صنعتی.
10- معافیت ماده 103 در پرداخت سهم بیمه تأمین اجتماعی جهت پرسنل جدید.
11- استفاده از مواد 9 و 10 قانون نوسازی صنایع جهت بازنشستگی پرسنل بالای 25 سال.
12- دریافت پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت محصولات غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی.
13- شرکت در مناقصه‌های دولتی و خصوصی و پروژه‌های ملی به عنوان تولید کننده و تأمین کننده کالا.
14- عضویت درانجمن‌های تخصصی تولیدکنندگان،صادرکنندگان،خوشه‌های صنعتی و انجمن‌های صنایع همگن.

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.