معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید


یکی از خدمات گروه حامی صنعت لجور ارائه دادن مشاوره های لازم درباره اخذ معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید می باشد.زیاد دیده می شود که صاحبان صنایع به دلیل آشنایی نداشتن  با قوانین و مقررات موضوعه، نسبت به واردات ماشین آلات خط تولید اقدام کرده اند ولی به دلایل متفاوت مثل مستعمل بودن ماشین آلات وارداتی، واردات به صورت قطعات مجزا و … و در یک کلام و خلاصه  به دلیل استفاده نکردن از مشاوره های صحیح از این معافیت ها بهره مند نشده اند.


گروه حامی صنعت لجور آمادگی دارد با ارائه مشاوره های لازم در این خصوص به صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی جهت بهره بردن از حداکثر معافیت های مقرر در قانون کمک نماید.


دستور العمل صدور مجوز معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید:


ماشين آلات توليدي ای كه با موافقت وزارت صنعت و معدن به وسیله واحدهاي توليدي صنعتي و معدني دارنده ي پروانه از وزارت صنايع وارد مي شود به تشخيص وزارت صنايع و معادن از پرداخت حقوق ورودي معاف می باشند . و زمانیکه ماشین آلات به مصرف های دیگرغیر از مصارف تعیین شده سازمان صنعت و معدن  برسند خلاف مقررات بوده و قاچاق می باشند.


تحقیق و بررسي درخواست هاي واصله درباره استفاده از معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید به غير از قطعات يدكي مي باشد.


ماشين آلات خط تولید و دست دوم شامل  استفاده از معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید نمی شوند.


ماشین آلات خط تولید و همچنین تجهیزات آنها شامل استفاده از معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید نمی شوند و تجاری حساب می شوند.


واحد هاي توليدي ای که  كارت شناسايي براي ماشين آلات وارداتي خود دارند برای جايگزين کردن به شرط بالا نبردن ظرفيت و یا منتقل کردن به شهرك صنعتي مصوب شامل اين فعاليت می شوند .


واحد هاي تولیدی ای که گواهي فعاليت صنعتي  دارند فقط بعد از منتقل کردن  به شهرك های صنعتي مصوب شامل اين فعاليت ها می شوند .


مدارك موردنياز برای صدور معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید:


-    تصوير جواز صنعتي
-     تصویر اعلاميه فروش ارز
-     تصوير ثبت سفارش یا همان پروفرماي اوليه که سیاهه اولیه می باشد.
-     تصوير بارنامه
-     تصوير قبض انبار گمرک
-    تصوير فاكتور خريد یا همان  اينويس
-    گرفتن وارائه کردن تعهد محضري
-    كاتالوگ ماشين آلات


حامی صنعت ارائه کننده مشاوره  اخذ معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید.

 

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.