لجور در کیهان لجور در پیام ساختمان مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی پایان کار سوله و کارگاه لکه های صنعتی تیرچه فلزی با جان باز و بدون جوش

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی

شرکت لجور گروپ پیشرو و نوآور اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز، مجوز، پایان کار صنعتی از شهرداری،  اخذ موافقت اصولی تولیدی،  پروانه بهره برداری،جواز تاسیس ،مجوز محیط زیست، استاندارد، جهاد، شهرداری، بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی علامت استاندارد ثبت برند مشاوره صنعتی محیط زیست

پایان کار سوله و کارگاه

اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز، مجوز، پایان کار صنعتی از شهرداری،  اخذ موافقت اصولی تولیدی،  پروانه بهره برداری،جواز تاسیس ،مجوز محیط زیست، استاندارد، جهاد، شهرداری، بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی علامت استاندارد ثبت برند مشاوره صنعتی محیط زیست

لکه های صنعتی

لزوم  ساماندهی و تبدیل نواحی و مناطق صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب نواحی و لکه های صنعتی در استان تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبود

تیرچه فلزی با جان باز و بدون جوش

لزوم  ساماندهی و تبدیل نواحی و مناطق صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب نواحی و لکه های صنعتی در استان تهران به مرور زمان و طی بی نظمی های اداری خصوصا شهرداری و فرمانداری و نبودپروانه بهداشت، مجوز بهداشت

روانه بهداشت، مجوز بهداشت، پروانه مسئول فنی،پروانه بهره برداری و پروانه ساخت،پروانه تاسیس،مجوز ورود، ترخیص و صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی، بصورت کلی مجوز بهداشت گفته میشود و نیازمند تمامی مدارک می باشد.

 

پروانه مسئول فنی:

مسئول فنی به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید، در کارگاههای تولیدی صنعتی، با مدارک تحصیلی حداقل، کارشناسی مرتبط  باشد.موسسات مشمول قانون در زمان اخذ پروانه ساخت، بایستی دارای مسئول فنی تائید شده و پروانه مسئولیت فنی را اخذ کرده باشند که پس از بررسی و تطبیق مدارک تحصیلی با چارت تصویب شده و با توجه به رای بخشنامه مورخ 6/6/79 و 17/7/79 کمیته فنی، که به مدیر کل اداره نظارت برمواد غذایی و بهداشتی تفویض اختیارشده، صادر میشود و در موارد خاص، در کمیته فنی مطرح و درصورت تائید صادر می گردد

مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی (مدارک تحویلی توسط موسسه)

 1. ارائه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از نظام وظیفه
 2. تصویر کلیه صفحات شناسنامه، یک نسخه
 3. تصویر مدارک تحصیلی ( ارائه درسی و واحدهای گذرانده شده در دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در صورت نیاز)
 4. پنج قطعه عکس x6

مشمولین طرح نیروی انسانی، بایستی معافیت از طرح یا گواهی مبنی برگذراندن طرح مذکور را از اداره کل تامین نیروی انسانی، ارائه نمایند. ( فارغ التحصیلان از سال 58 به بعد مشمول طرح می باشند. )

ارائه تاییدیه ارزش تحصیلی صادره توسط دانشگاه مربوطه، در مورد فارغ التحصیلان خارج از کشور، تاییدیه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، در مورد دانش آموختگان دانشگاه آزاد، تاییدیه از سازمان مرکزی دانشگاه واقع در خیابان پاسداران، نیستان نهم ضروریست

برای فارغ التحصیلان رشته های دبیری، در صورت کسب موافقت قبلی این اداره کل یا ارائه حکم قطعی بازنشستگی الزامیست

ارائه اصل پروانه مسئول فنی قبلی و استعفای قطعی ایشان، درخصوص موسساتی که مسئول فنی آنها، تغییر می کند الزامیست

ارائه گواهی طی دوره کارآموزی در صنعت مربوطه توسط مسئول فنی الزامی میباشد

مدارک فوق بانضمام نامه کتبی می بایست از طرف موسسه مربوطه، به اداره نظارت بر مواد غذایی مربوطه ارسال و طی آن، مسئول فنی را معرفی نمایند

تبصره – در مورد بند 8، چنانچه فرد واجد شرایط، قبلا مسئول فنی بوده و طی مدت یک ماه استعفا داده و از سوی موسسه دیگری معرفی می شود، گواهی عدم سوء پیشینه ارسال تاییدیه ارزش تحصیلی و ریز نمرات ضروری نمی باشد

ب -  مدارکی که توسط ادارات تابعه، در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، پس از تائید و مطابقت با چارت مسئولین فنی، تکمیل خواهد شد

1- اخذ کلیه مدارکی که در بند الف، اشاره شد.. 2- تحویل فرمهای مربوط به مسئولین فنی

برگ سوگند نامه مسئول فنی و موسسه و سرمایه گذار ( دارای تائیدیه امضاء توسط دفتر خانه اسناد رسمی )‌ 

قرارداد استخدامی بین کارخانه و مسئول فنی و برگ پرسشنامه مسئول فنی  تبصره- کلیه مدارک فوق، باید توسط مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی تائید شده و ممهور به مهر دانشگاه مربوط باشد

مجوز ترخیص کالا: مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور و پس از تائید قابلیت مصرف و طی مراحل قانونی، برابر مقررات مربوطه، صادر می شود

پروانه تاسیس:

پروانه تاسیس اولیه براساس دارا بودن پروانه های بهره برداری واحد های صنعتی تولیدی که از طرف وزارت صنعت،معدن،تجارت و یا جهاد کشاورزی صادر شده و تصویر برابر اصل شده آن همراه با سایرمدارک، به این با توجه به رای کمیته فنی، مورخ 6/6/79 که به معاونت غذا ودارو دانشگاه تفویض اختیار گردیده، صادر می شود و در مواد خاص، در کمیته فنی مطرح و پس از تایید کمیته،پروانه تاسیس اولیه صادر می گردد.

پروانه بهره برداری:‌

پس از صدور پروانه تاسیس،پس از احراز ضوابط مرو مقررات استقرارمربوطه از حیث نصب ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وآزمایشگاه،و سایر امکانات زیر بنایی وامکان تولید آزمایشی محصول تولیدی جدید و ارسال فرم بهره برداری و نیز تائید شرایط فنی و بهداشتی موسسه، در معاونت غذا و دارو دانشگاه صادر میشود.

مدارک لازم جهت صدور پروانه تاسیس و بهره برداری

درخواست کتبی متقاضی به  اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مربوطه

ارائه تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت معدن تجارت ، وزارت جهاد، از دفاتر اسناد رسمی

تکمیل و ارائه فرم تاسیس اداره نظارت که پس از تکمیل، باید به تایید مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی رسیده و ممهور به مهر دانشگاه مربوطه باشد.

 نشانی کامل محل کارگاه تولیدی ( با رسم کروکی نقشه)

آساسنامه شرکت، ارائه مدارک ثبت شرکت شامل روزنامه رسمی،آگهی تاسیس،آگهی تغییرات،

ارائه تصویر پاسخ استعلام مثبت و دائم سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق،نواحی،و لکه صنعتی ( بغیر از شهرهای صنعتی مصوب )داخل شعاع 120 کیلومتری استان تهران

ارائه تاییدیه بهداشتی در مورد سیستم آب و فاضلاب و سایر موارد مربوطه با توجه به نوع و میزان محصول تولیدی

بغیر از شهرک های صنعتی مصوب که دفترشهرک نیزپاسخ مثبت و موافقت خود را اعلام کرده باشد.

تطبیق موسسه با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی مربوط به هر نوع محصول تولیدی

پروانه ساخت:پروانه ساخت موسسات مشمول قانون، پس از اخذ پروانه ها تاسیس، بهره برداری و مسئول فنی صادر میگردد. برای صدور پروانه ساخت موسسه بایستی از نظر فنی و بهداشتی، مورد تایید بوه و پس از مطابقت فرمول ساخت با استانداردها و ضوابط مربوط، پروانه ساخت صادر و از اولین سری تولید، نمونه برداری شده و پس از تایید آزمایشگاه، اجازه توزیع داده می شود در حال حاضر 5 سال از تاریخ صدوردارای اعتبار می باشد. در پروانه ساخت، نام محصول، مشخصات بسته بندی، وزن خالص، مواد متشکله، نام و مشخصات تولید کننده و …. قید می گردد

مدارک لازم جهت صدور و تمدید پروانه ساخت

دارا بودن پروانه تاسیس و بهره برداری و پروانه مسئول فنی

 1. تکمیل وارائه فرم درخواست صدور پروانه ساخت ( تکمیل و امضاء شده توسط مسئول فنی )
 2. ارائه فرم برچسب با مطالب مندرج بر روی آن
 3. ارائه تصدیق ثبت نام نهایی محصول
 4. ارائه فیش بانکی، جهت صدور پروانه، مطابق تصویب نامه هیات وزیران که برحسب مورد اعلام می شود
 5.  درخصوص تمدید پروانه های ساخت ارائه اصل پروانه های ساخت، قبلی و رعایت مفاد بند 1 و 2 و 3 و 4 الزامی است

تغییر اوزان و تغییر نام محصول: متقاضیانی که قصد تغییر در اوزان یک محصول را دارند، بایستی مراتب را به اداره کل نظارت یا ادارات نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استانها، اعلام و مجوز دریافت نمایند. برای تغییر نام محصول، ارائه تصدیق ثبت نام جدید، اصل پروانه ساخت قبلی و فیش بانکی، برابر تصویب نامه هیات وزیران، الزامی است.

 

مدارک لازم، جهت صدور مجوز واردات مواد اولیه غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

جهت ورود کالاهای مشمول ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که برطبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، ورود آنها بلامانع می باشد. ابتدا متقاضی مدارک ذیل را تکمیل و ارائه می نماید

سه نسخه پیش فاکتور(پروفروما)‌ اصل، بانضمام دو برگ تصویر آن

  اصل اوراق ثبت سفارش تکمیل شده بانظمام یک برگ تصویر صفحه اول آن

آنالیز معتبر مرتبط با پروفرم کالا شامل مشخصات کامل فیزیکی، شیمیائی و در صورت لزوم، مشخصات میکروبی

پیش نمونه درصورت لزوم

درصورت داشتن سابقه ورود کالا با همان مشخصات قبلی ( تولید کننده و آنالیز کالا )‌، تصویر پیش فاکتور سابقه، ضمیمه میگردد ( در حال حاضر سابقه 2 سال قابل قبول است )‌چنانچه کالا (‌اسانس، رنگ، مواد افزودنی و نگهدارنده ) در یک واحد تولیدی خاص مورد مصرف دارد می بایستی تصویر پروانه ساخت، که نام کالای فوق در آن درج گردیده باشد، نیز ارائه گردد

پس از بررسی آنالیز و مطابقت آن با استانداردهای ملی یا منابع معتبر خارجی از قبیل WHO و BP.USP و غیره، مجوز ورود، صادر خواهد شد.

مدارک لازم، جهت صدور مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

جهت صدور مجوز ترخیص، متقاضی می بایست، مدارک زیر را تکمیل و به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات نظارت تابعه ارائه نماید

فاکتور کالا ( بانضمام یک برگ تصویر آن )‌

اصل نسخه دوم متقاضی (‌ نسخه دوم پروفرم تایید شده در مرحله ورود )‌

اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف مرتبط با فاکتور، که به تایید مقامات ذیصلاح بهداشتی کشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد

اصل برگ آنالیز، بانضمام یک برگ تصویر آن پس از بررسی مدارک و کنترل کلیه مشخصات، از گمرک ورودی اقدام به نموئه برداری گردیده و به همراه برگ آنالیز تایید شده، به آزمایشگاهای کنترل غذا و دارو، ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آنالیز مربوطه، مجوز مصرف صادر شود

مجوز ورود کالا: مجوز است که بر طبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی و در صورت تکمیل مدارک مربوطه، توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات تابعه، برحسب مورد، پس از طی مراحل قانونی و بررسی های لازم، صادر می شود و در واقع موافقت اولیه برای ورود کالای مورد نظر، به کشورمی باشد

مدارم مورد نیاز ضوابط ورود کالاهای فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

الف – ارائه اوراق ثبت سفارش ب – ارائه اصل فرمولاسیون، با آنالیزکالا،به مهر و امضای تولید کننده، دارای مطالب زیرباشد

          با تاریخ جدید صادر شده و حاوی کلیه اطلاعات علمی مورد نیاز باشد

درج نوع و شماره استاندارد بکار رفته در تولید کالا

ب- ارائه اصل پروفرم با امضای تولید کننده  د- ارائه اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف در کشور مبداء، با تائید سفارت جمهوری اسلامی، در هنگام ترخیص با مشخصات ذیل

شماره و تاریخ فاکتور 2- نام و مشخصات کامل کالا به همراه شماره سری ساخت

ج- هر واحد از کالاهای واردات، دارای مشخصات زیر به فارسی باشد

 تاریخ تولید و انقضاء، سری ساخت، فرمولاسیون، کشور تولید کننده و درصورت لزوم، دستور مصرف

تبصره:‌ در صورتیکه کالاهای وارداتی، درایران دارای استاندارد ملی باشد، باید فرمولاسیون کالا، حداقل منطبق با استاندارد ملی بوده و چنانچه در موارد خاص، برای کالای وارداتی، استاندارد ملی تدوین نشده باشد، لازم است اطلاعات کامل و دقیق، توسط وارد کننده، ارائه و موضوع در کمیته علمی مربوطه، بررسی و تصمیم گیری شود

......................................................................................................................................

نحوه صدورمجوز چاپ برچسب برای محصولات مشمول قانون، که دارای پروانه ساخت معتبر بوده و از نظر فنی و بهداشتی نیز مورد تائید باشند، صادر می گردد. برابر ماده 11 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ، بایستی دارای مشخصات زیر،به زبان فارسی و خوانا باشند‌

نام و آدرس موسسه سازنده، نام محصول مواد متشکله، شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت

سری ساخت، جمله ساخت ایران روی برچسب، درج شده باشد،  تاریخ ساخت و تاریخ انقضاء مصرف

  وزن خالص  بدیهی است، در مواردی که مجوز برچسب صادراتی داده می شود این مطلب می تواند به زبان غیر فارسی نیز روی محصول، درج شود، مشروط به آن که، منحصرا برای صادرات باشد

نحوه صدور گواهی بهداشت، برای صادرات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، به دو صورت زیر، اقدام می گردد

موسساتی که دارای پروانه های ساخت بهداشتی، بالاخص پروانه ساخت معتبر باشند، باستناد پروانه ساخت، گواهی بهداشت، صادر می شود. گاهی بنا به تشخیص کارشناسی و در صورت لزوم، از محموله صادراتی نمونه برداری و پس از تائید آزمایشگاه، اقدام به صدور گواهی بهداشت می شود.

در مورد موسساتی که به صورت سنتی، مشغول به کار هستند و دارای کد بهداشتی بوده و فاقد پروانه های بهداشتی می باشند، پس از بازدید از محموله صادراتی و درصورت لزوم نمونه برداری و پس از تایید آزمایشگاه، گواهی بهداشت صادر خواهد شد.

به کار گیری شرایط مناسب فنی و بهداشتی هنگام تولید کلیه فرآورده های غذایی، در اجرای مواد 7 و 8 و9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی مصوب 22/04/1346 وهمچنین مفاد مواد 31 و 34 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت تولید کنندگان ظروف مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی موظف به اخذ پروانه های بهداشتی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشند.

‌‌ ‌ماده 1 - مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد

 • 1 - عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر
 • 2 - مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده
 • 3 - عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و
 • همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد
 • 4 - فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد
 • 5 - به کار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان

‌ماده 2 - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج و آثار حاصل از آن به شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود
1 - در صورتی که موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس تأدیبی است.
2 - در صورتی که موجب نقص یکی از اعضاء مصرف‌کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال با اعمال شاقه است.
3 - در صورتی که در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت‌یک سال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.
4 - در صورتی که موجب مرگ مصرف‌کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است. در مورد بندهای 1 و 2 و 3‌این ماده مجازات شروع به جرم حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده است.
‌تبصره - در مورد این ماده دادگاه باید مرتکب را علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به‌کسب و یا کار مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک سال تا سه سال محکوم نماید.
‌ماده 3 - هر کس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذکور منجر به مرگ مصرف‌کننده شود مجازات او‌اعدام است.
‌ماده 4 - در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد به‌حداکثر مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم خواهد نمود.
‌ماده 5 - رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده 244 قانون کیفر عمومی خواهد بود.
‌ماده 6 - هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‌کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه‌کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد‌خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که
معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات‌اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر‌مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.
‌ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه‌از وزارت بهداری و در مورد کارخانه‌ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز
کار و تولید و بهره‌برداری و اداره مؤسسات‌مزبور در آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید.
‌تبصره - مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی - آشامیدنی - آرایشی و بهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی - داروسازی -‌دامپزشکی - رشته‌های تغذیه - شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشته‌های مربوط (‌مواد‌خوردنی. آشامیدنی. آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصص و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق‌الذکر که به موجب‌آیین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.
‌ماده 8 - وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه می‌شود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه‌ساخت هر نوع فرآورده‌هایی که در کارگاه‌های مشمول این قانون تهیه می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً به مصرف تأسیس و‌توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های مواد غذایی خواهد رسید.

‌تبصره 1 - کارگاه‌هایی که فرآورده‌های خود را با علامت و بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می‌کنند مشمول این قانون خواهند بود.
‌تبصره 2 - هر یک از آزمایشگاه‌های ذیصلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا‌محصولات خود را می‌نماید به موجب تعرفه‌ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید حق‌آزمایش دریافت نمایند. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه‌داری کل متمرکز شده و در هر یک از مؤسسات به مصرف توسعه و‌تکمیل همان مؤسسه خواهد رسید.
‌تبصره 3 - فهرست کارخانجات و کارگاه‌های مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین آگهی‌خواهد شد.
‌ماده 9 - تهیه‌کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع مؤسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید‌خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مشغول به کار هستند مکلفند ظرف
شش ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه‌بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند به تقاضاهای رسیده در کمیسیون فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و‌ظرف شش ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد.
هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای‌صاحب مؤسسه را رد نماید به دستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان به دادگاه شهرستان‌شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و رأی می‌دهد رأی مزبور قطعی است.
‌تبصره - آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 8 و 9 به وسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد‌شد.
‌ماده 10 - رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات
ماده 7 مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن‌بنماید.
‌ماده 11 - در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت‌بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردی که فرمول‌محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را‌روی بسته‌بندی ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.

‌ماده 12 - وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و‌همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید. افزودن موادی که‌در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین به کار بردن مواد سمی‌به صورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ‌آمیزی ظروف غذایی یا پوشش و بسته‌بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و‌آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه‌کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس‌تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

‌ماده 13 - مقررات بهداشتی طبق آیین‌نامه‌ای از طرف وزارت بهداری تعیین و برای اطلاع عموم به وسائل مقتضی آگهی می‌شود. تخلف از مقررات‌بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد. مأمورینی که از‌طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات‌بهداشتی
را با ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش مأمور نظارت‌متخلف را به دادگاه خلاف معرفی نموده و به مدیر مؤسسه نیز کتباً اخطار می‌نماید که در موعد مقرر که مدت آن در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به رفع‌نواقص بهداشتی اقدام نماید. در صورتی که پس از انقضاء مهلت مقرر نقائص مذکور رفع نشده باشد مأمور نظارت مکلف است مراتب را به مسئول‌بهداشت محل مجدداً گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تأیید گزارش مأمور نظارت محل تعیین شده را با دستور کتبی موقتاً تعطیل می‌کند.‌ادامه کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول مؤسسه مسئول بهداشت محل را از اجرای مقررات مطمئن سازد.
‌ماده 14 - کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد
بلافاصله پس از کشف توقیف می‌شود هرگاه وزارت بهداری یا‌مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان‌ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع
صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان به فروش می‌رسد و وجوه حاصل تا ختم‌دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود
که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا‌صنعتی ندارد فوراً به دستور
دادستان معدوم می‌شود. در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات
جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون‌مجازات عمومی تعیین تکلیف می‌نماید و اگر قبلاً به
فروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد. درآمد حاصل
از‌اجرای این ماده به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های تحقیق و کنترل
مواد غذایی خواهد رسید.
‌ماده 15 - کسانی که مواد مذکور در ماده 14 را خریداری می‌نمایند باید منحصراً برای
مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر‌تعیین گردیده معامله نمایند
یا به کار برند والا بر حسب مورد به مجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند
شد.
‌ماده 16 - از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از
گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با‌رعایت مقررات عمومی
علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبداء مستلزم تحصیل
پروانه ورود از وزارت بهداری است و‌واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه
مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت
بهداری تسلیم‌نماید.
‌ماده 17 - کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است.
‌ماده 18 - دولت مأمور اجرای این قانون است. قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش
تبصره که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه 1346 به‌تصویب مجلس سنا رسیده بود در
جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب
مجلس شورای‌ملی قرار گرفت.
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

 

همچنین مواد اولیه مصرفی در تولید ظروف مذکورو محصول تولیدی نهایی،باید دارای تأییدیه های بهداشتی از این وزارتخانه باشد.

      خود پلیمر ها به تنهایی خطر مسمومیت ندارد و به دلیل وزن مولکولی بالا عموماً خنثی بوده و قابل حل نمی باشند

( درمواد غذایی ) ولی در فرآیند ساخت و تولید پلیمر مواد جانبی دیگری نظیر کاتالیزور ها وجود دارند که ممکن است ذرات آنها به همراه پلیمر وجود داشته باشد یا در صورت عدم تکمیل پلیمریزاسیون مونومرهای اولیه با پلیمر ساخته شده وارد محیط مصرف شود. بنابراین مسأله درجه خلوص پلیمرها به عنوان مسأله مهمی باید مورد توجه قرار گیرد.

انواع پلی مرهای مصنوعی مورد مصرف در ظروف یکبار مصرف عبارتند از  

پلی اتیلن(PE) ،پلی پروپیلن PP) ،) ،پلی استیرن( PS) ،پلی اتیلن ترفتالات PET) )  کار بری مناسب هر یک از این پلیمرها برای انواع مختلف فراور ده های غذایی با توجه به منابع موجود بیان گردید.

      مواد افزودنی

      این ماد شامل نرم کننده ها ، پایدار کننده ها ، روان کننده ها ، ضد اکسنده ها و رنگدانه ها که به منظور بهبود خواص پلیمر به آن افزوده شده و البته با درصد ها دوزهای معینی افزوده می شوند . این مواد ممکن است به همان صورت اولیه یا به فرم شیمیایی تغییر شکل یافته به داخل مواد غذایی نفوذ کند . بدین ترتیب باید لیستی به عنوان لیست حد مجاز مصرف برای پلیمرها و افزودنی ها در نظر گرفته شود که در آن نوع پلیمر و مشخصات آن که برای استفاده در صنعت بسته بندی مجاز است همچنین نوع و میزان افزودنی ها مجاز لیست شده باشد در تهیه لیست فرض بر این است که درجه حرارت مواد غذایی در تماس با مواد پلاستیکی از درجه انجماد تا درجه مناطق حاره قابل تغییر است و نوع ماده غذایی از نظر جامد خشک بودن همچنین آبکی بودن و چرب بودن و الکلی بودن مشخص می باشد

  در مورد پلاستیکها که در تماس با مواد غذایی هستند این حقیقت وجود دارد که مقادیری از عناصر تشکیل دهنده آنها ( مونومرهای پلیمره نشده ، کاتالیزور و رنگدانه ها و افزودنی ها ) به مواد غذایی مهاجرت کنند که برای سلامتی انسان خطرناک می باشد . در بررسی مضرات پلاستیکی باید اولاً بررسی شود کدام نوع از این عناصر سمی بوده و برای سلامت انسان خطرناک هستند ثانیاً عناصری که امکان نفوذ آنها به داخل مواد غذایی وجود دارد تا چه حد قادر به نفوذ هستند و نفوذ آنها تا چه حد برای سلامتی انسان خطرناک است

این ماد شامل نرم کننده ها ، پایدار کننده ها ، روان کننده ها ، ضد اکسنده ها و رنگدانه ها که به منظور بهبود خواص پلیمر به آن افزوده شده و البته با درصد ها دوزهای معینی افزوده می شوند . این مواد ممکن است به همان صورت اولیه یا به فرم شیمیایی تغییر شکل یافته به داخل مواد غذایی نفوذ کند . بدین ترتیب باید لیستی به عنوان لیست حد مجاز مصرف برای پلیمرها و افزودنی ها در نظر گرفته شود که در آن نوع پلیمر و مشخصات آن که برای استفاده در صنعت بسته بندی مجاز است همچنین نوع و میزان افزودنی ها مجاز لیست شده باشد در تهیه لیست فرض بر این است که درجه حرارت مواد غذایی در تماس با مواد پلاستیکی از درجه انجماد تا درجه مناطق حاره قابل تغییر است و نوع ماده غذایی از نظر جامد خشک بودن همچنین آبکی بودن و چرب بودن و الکلی بودن مشخص می باشد

 

قابل توجه مصرف کنندگان 

      مصرف کنندگان ظروف یکبار مصرف باید به علامات اختصاری که در کف ظروف  حک شده است توجه کنند مانند PP یا PS و ... این علائم نشان دهند این است که اولاً تولید کننده ظروف بد ینوسیله سعی در اطلاع رسانی به مصرف کننده از نظر نوع کاربرد ظروف داشته است و ثانیاً هر یک از این علائم نشانگر نوع مصرف و کاربرد ظروف یکبار مصرف است

روند صدور مجوزهای بهداشتی جهت تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف در معاونت غذا و دارو ازفقط 3 پروانه تاسیس درسال 82 به  به ترتیب تعداد 31واحد دارای پروانه تاسیس 16واحد دارای پروانه بهره برداری و صدور 12پروانه ساخت از وزارت بهداشت در سال86 می باشنددر این تحقیق به بررسی فعل و انفعالاتی که ممکن است بین محصول و ماده بسته بندی صورت بگیرد که این فعل و انفعالاتی می تواند در سه بخش عمده : مهاجرت ،جذب و نفوذ طبقه بندی کرد.

مزایای استفاده از پلاستیکها

. در برابر تعداد زیادی از کالاهای بسته بندی شده که خاصیت اسیدی یا قلیایی دارند مقاوم می باشند

پلاستیکها به انرژی کمتری در تولید و شکل دهی نسبت به قوطی فلزی و بطری شیشه ای نیاز دارند

. دارای وزن مخصوص کم 9/0-5/1گرم برسانتیمتر مکعب و قیمت نسبتا پایین هستند.

.پلاستیکها از قابلیت شکل پذیری بالایی در دستگاههای اتوماتیک بسته بندی برخوردار هستند

. با افزودن موادی تحت عنوان مکمل میتوان خصوصیات پلاستیک ها را بهبود بخشید

. پلاستیکها رنج وسیعی از خواص فیزیکی و ممانعت کنندگی مخصوص مواد غذایی را دارا هستند

. پلاستیکها نسبت به سایر مواد اولیه طرح پذیرتر میباشند

معایب پلاستیکها

  مسئله بازیافت پلاستیکها

در شرایط خاص که با مواد غذایی در تماس هستند امکان دارد به مواد غذایی انتقال یابند

 انواع پلی مرهای مصنوعی مورد مصرف در ظروف یکبار مصرف

    پلی اتیلن با وزن مخصوص بالا HDPE

   پلی اتیلن با وزن مخصوص کم خطی LLDPE

   پلی پروپیلن PP

   پلی استیرن PS

      پلی اتیلن ترفتالات PET

   پلی کربنات PC

     پلی آمید PA

آزمایش مقدماتی تشخیص پلاستیکها

    با حرارت دادن پلاستیکها زیر شعله می توان تا حدودی با ماهیت آنها پی برد در جدول زیر رفتار پلاستیکها در اثر احتراق نشان داده شده است

انحلال پذیری پلاستیکها

  یک روش ساده برای تشخیص پلاستیکها ، انحلال پذیری آن است.با بررسی انحلال پذیری ماده در حلال های مختلف احتمالاً می توان آن را با یک گروه از پلاستیکها تخصیص داد و طبیعتاً برای تشخیص کامل نمونه آزمایشات بیشتری مثلاً تعیین عناصر موجود آن لازم است . در جدول زیر انحلال پذیری و نامحلولی در بعضی حلال ها ذکر شده است

عناصر تشکیل دهند مصنوعات پلیمری دو گروه هستند

پلیمر ها

   خود پلیمر ها به تنهایی خطر مسمومیت ندارد و به دلیل وزن مولکولی بالا عموماً خنثی بوده و قابل حل نمی باشند . ( درمواد غذایی ) ولی در فرآیند ساخت و تولید پلیمر مواد جانبی دیگری نظیر کاتالیزور ها وجود دارند که ممکن است ذرات آنها به همراه پلیمر وجود داشته باشد یا در صورت عدم تکمیل پلیمریزاسیون مونومرهای اولیه با پلیمر ساخته شده وارد محیط مصرف شود . بنابراین مسأله درجه خلوص پلیمرها به عنوان مسأله مهمی باید مورد توجه قرار گیرد .

قابل توجه مصرف کنندگان

      مصرف کنندگان ظروف یکبار مصرف باید به علامات اختصاری که در کف ظروف  حک شده است توجه کنند مانند PP یا PS و ... این علائم نشان دهند این است که اولاً تولید کننده ظروف بدینوسیله سعی در اطلاع رسانی به مصرف کننده از نظر نوع کاربرد ظروف داشته است و ثانیاً هر یک از این علائم نشانگر نوع مصرف و کاربرد ظروف یکبار مصرف است

   هشدارهای بهداشتی برای مصرف کنندگان

بلعیدن و خوردن مواد پلی استایرنی با علائم خاصی  در اثر حادثه خورده شدن که این ماده مشاهده نشده است . استفاده از پلی استایرن کریستال برای تولید لیوان و ظروف یکبار مصرف فقط برای مواد غذایی در دمای معمولی توصیه می شود . در دمای بالا منواستایرن باقی مانده درآن از آنها بیرون می زند که در دراز مدت بر روی سیستم اعصاب مرکزی و گلبول قرمز تأثیر سقی میگذارد . استفاده از این پلاستیک برای تولید قطعات پزشکی در در تماس با اعضاء و مایعات داخلی بدن قرار خواهند گرفت به هیچ وجه توصیه نمی شود . از گرم کردن مواد غذایی در ظروف پلی استایرن در مایکروفر خودداری شود

پلاستیکهای بسته بندی در صنعت،معدن،تجارت غذایی

پلاستیکها از جمله پلیمرهای مصنوعی به حساب می آیند، تحت دما و فشار پایین قابل ذوب و شکل پذیرهستند، مقاومت در برابر خوردگی ،عایق بودن، وزن کم و قیمت مناسب در دسترس قرار می گیرند، بنابراین آنها را به عنوان جزء لاینفک زندگی بشر قرار داده است

در طی چند دهه گذشته پیشرفت و تکامل بسته بندی با پلاستیکهای گرمانرم برای غذاهای آماده ،غذاهای منجمد، لبنیات ،نوشابه ها ،نان و شکلات اهمیت و ضرورت بیشتری پیداکرده است. فیلم های سلولزی اولین کاربرد پلاستیکها در صنعت بسته بندی بودند. بتدریج فیلم های پلاستیکی دیگر نظیر پلی اتیلن مورد استفاده قرار گرفتند و بزودی مشخص گردید که فیلم های پلاستیکی ساده ، همیشه قادر به برآورده کردن  تقاضای رو به افزایش حفاظت بهتر و در نهایت دوام بیشتر مواد غذایی نیستند. به همین دلیل تکنولوژی فیلم های مرکب اهمیت و تکامل بیشتری پیدا کرد

 

انواع فیلم های پلاستیکی

فیلم های سلوفان

فیلم های پلی اولفین

پلی وینیل کلراید

پلی وینیلیدین کلراید

پلی آمید(نایلون)

پلی اتیلن ترفتالات

اتیلن وینیل الکل

فیلم های پوشش داده شده با لایه آلومینیوم

فیلم های مرکب اکسترود شده همزمان

فعل و انفعال مواد پلاستیکی بسته بندی

مهاجرت: انتقال ترکیبات از سطح بسته بندی به محصول بسته بندی شده به واسطه واکنش فیزیکی یا شیمیایی (پدیده دو طرفه)

ترکیباتی که امکان مهاجرت دارند

1- بقایای فرآیند پلیمریزاسیون مثل مونومرها ،الیگومرها و حلالها

2- ناخالصی های همراه ماده بسته بندی

3- کلیه ترکیبات مشتق شده از پلیمر و افزودنی های عمدی بکار رفته در فرآیند تولید به جهت بهبود خواص پلیمرنظیر پلاستی سایزرها،آنتی اکسیدانها،روان کننده، ترکیبات رنگ دهنده و ضد اشعه ماوراءبنفش.

انواع مهاجرت از لحاظ میزان مواد مهاجرت کننده (کلی یا ویژه)

4- جذب: جذب ترکیبات ماده غذایی یا محیط اطراف توسط ماده بسته بندی مخصوصا بواسطه جذب مواد طعمی از غذا و افت کیفیت

5- کنترل شدت جذب

6- عوامل مرتبط با پلیمر :ویژگیهای یک پلاستیک شاخص ترین فاکتورهای کنترل کننده فرآیند جذب توسط آن می باشد این ویژگیها شامل طبیعت شیمیایی ،شکل شناسی فرمولاسیون،فرآوری و حتی شرایط نگهداری و مصرف پلیمر می باشند.

7- عوامل مرتبط با ترکیب جذب شونده :غلظت، قطبیت، حضور سایر ترکیبات جذب کننده، اندازه و ساختار مولکولی ترکیب.

8- عوامل خارجی: ساختار ماده غذایی، حرارت و رطوبت نسبی

9- نفوذ: (حل شدن و انتشار) ترکیبات دارای وزن مولکولی کم در مواد پلیمری از اهمیت بالایی مخصوصا در مورد کاربرد گسترده آنها در بسته بندی مواد غذایی برخوردار است

آزمون های مورد نیاز بسته بندی پلاستیکی

1-             استخراج با حلال

2-             تعیین میزان جذب آب

3-             آزمون تیتراسیون

4-             خواص مکانیکی(شامل آزمونهای :کشش، مدول،ازدیاد طول ،فشار، مقاومت در برابر ضربه ،مقاومت در برابر پارگی، ضریب اصطکاک)

5-       خواص فیزیکی (شامل آزمونهای :اندازه گیری دانسیته ،تعیین ویسکوزیته، اندازه گیری نقطه ذوب، تعیین نفوذ پذیری نسبت به گازها، تعیین نفوذ پذیری نسبت به بخار آب،اندازه گیری قابلیت اشتعال)

6-       خواص حرارتی (شامل آزمونهای :اندازه گیری دمای ذوب ،دمای بلورینگی،دمای شیشه،گرمای نهان ذوب،درصد بلورینگی با روش DSC،نقطه نرمی)

7-             خواص رئولوژیکی(شامل آزمونهای :اندازه گیری شاخص جریان مذاب،ویسکوزیته به روش رئومتری)

8-             روشهای کروماتوگرافی مایع(برای شناسایی و تعیین جرم مولکولی پلیمرها)

9-             روشهای کروماتوگرافی گازی (برای شناسایی واندازه گیری میزان مواد فرار،مونومرها،الیگومرها،باقیمانده حلال)

10-         روشهای اسپکتروسکوپی مولکولی(برای شناسایی پلیمرها،لایه های فیلم ها،افزودنی های آلی و معدنی، رنگدانه ها)

11-         روشهای اسپکتروسکوپی اتمی (برای اندازه گیری افزودنی های معدنی، فیلرها،فلزات سنگین)

روشهای استخراج

استخراج به وسیله حلال

استخراج به وسیله سوکسله

استخراج به وسیله تقطیر

روشهای آزمون

ماکزیمم جزءقابل استخراج در هگزان نرمال برای نمونه پلی پروپیلن

ماکزیمم جزءقابل حل در زایلن برای نمونه پلی پروپیلن

ماکزیمم جزءقابل استخراج در هگزان نرمال برای نمونه پلی اتیلن

ماکزیمم جزءقابل حل در زایلن نرمال برای نمونه پلی اتیلن

ماکزیمم جزءقابل استخراج درحلالهای آب و الکل 95% و اتیل استات برای نمونه پلی آمید

ماکزیمم جزءقابل استخراج در متانول برای نمونه پلی وینیل کلراید

تذکرات بهداشتی درخصوص ظروف یکبار مصرف

n ظروف پلی اتیلنی ((PE سفید رنگ جهت بسته بندی و نگهداری روغن ، سرکه و محصولات لبنی ( شیر،‌ دوغ و ماست) و مواد غذایی با حرارت بالا و مرطوب مناسب می باشد

n استفاده از ظروف پلی پروپیلنی(PP) سفید رنگ برای بسته بندی محصولات لبنی ( ماست ، خامه ، پنیر ) و همچنین زیتون و مواد غذایی با حرارت بالا و مرطوب بلامانع بوده و اخیراً در جهان به جای لیوان های یکبار مصرف شفاف از لیوان های پلی پروپیلنی استفاده می شود

n ظروف پلی استایرنی شفاف که به نام(GPPS)  نیز معروف است. برای تولید لیوان و ظروف یکبار مصرف فقط برای مواد غذایی در دمای معمولی توصیه می شود. ولی نمی توان از آن برای نوشیدنی های داغ (چای ، شیرکاکائو و قهوه ) و مواد غذائی با حرارت بالا استفاده نمود

n  از گرم کردن مواد غذایی در ظروف پلی استایرن در مایکروفر خودداری شود.

n استفاده از پلی استایرن کریستال استفاده از انواع پلی استایرن برای بسته بندی روغنهای خوراکی ، مارگارین و کلیه محصولاتی که لایه خارجی آنها چربی بوده و در تماس با بسته بندی می باشد ممنوع اعلام می گردد.

n ظروف با جنس انواع پلی استایرن نبایستی برای بسته بندی آندسته از مواد غذایی (خوراکی و آشامیدنی ) که در زمان پرشدن –نگهداری یا مصرف دما بالاتر از 65 درجه سانتی گراد دارند استفاده شود.

n  در خصوص تاثیر شرایط استفاده از انواع پلی استایرن بر سلامت مصرف کنندگان نتایج حاصله مؤید آن است که:

الف) چنانچه محتوای درون ظرف دمایی بیش از 65 درجه سانتیگراد داشته باشد

ب) با افزایش درصد چربی (چنانچه چربی فاز پیوسته باشد)

میزان مهاجرت شیمیایی افزایش قابل توجهی در ظروف پلی استایرن دارد.

کلیه کارخانه های تولید کننده ظروف و اقلام بسته بندی با کاربرد غذایی و آشامیدنی می بایست برای اقلام مذکور پروانه ساخت دریافت نمایند.

جهت ردیابی و اطلاع مصرف کنندگان می بایست شماره پروانه ساخت ،شماره سری ساخت، علایم اختصاری شرایط مصرف بر روی ظروف حک شود.

کلیه کارخانه هایی که ظروف و اقلام بسته بندی (پلیمری، قوطی، حلب و.....)برای مصارف داخلی خود تولید می کنند باید برای ظروف مذکور پروانه مذکور پروانه ساخت و مسئول فنی جداگانه داشته باشند.

باید رنگدانه های مصرف در  تهیه ظروف پلیمری از نوع مناسب جهت کاربرد در بسته بندی مواد خوراکی و آشامیدنی food grade)    ( (تهیه شده از مراکز تولید داخلی دارای پروانه ساخت یا دارای مجوز ورود اداره کل)باشند.

 

اداره غذا

1) فرم درخواست صدور/ تمدید/ اصلاح پروانه بهره برداری

2) تعهد رعایت حداقل ضوابط در زمان ارائه نقشه و بهره برداری

1) فرم درخواست صدور/ تمدید/ اصلاح پروانه مسئول فنی

2) سوگند نامه مؤسس و سوگند نامه مسؤول فنی

3) فرم قرارداد استخدامی مسؤولین فنی کارگاهها و کارخانجات غذایی ، آرایشی و بهداشتی(ممهور به مهر جامعه صنفی مسئولین فنی)

4) فرم تعهد مسئول فنی و جانشین مسئول فنی

1) فرم درخواست صدور پروانه ساخت و بسته بندی (اطلاعیه مهم)

2) فرم درخواست اصلاح/اصلاح و تمدید پروانه ساخت و بسته بندی

3) فرم درخواست تمدید پروانه ساخت و بسته بندی

4) فرم سه برگی ساخت

5) تعهد نامه محضری رعایت ماده 11

6) فرم تعهد ارائه نتایج پایداری و نگهداری محصول

7) فرم تعهد ارائه تاییدیه مواد اولیه مصرفی

8) فرم تعهد رعایت ماده 11 و ارائه طرح اتیکت

9) پیش نویس پروانه ساخت

1) فرم درخواست صدور-اصلاح- تمدید پروانه بهداشتی کارگاهی

2) معرفی مسئول فنی -شناسه نظارت کارگاهی

1) فرم درخواست صدور/ تمدید/ اصلاح شناسه نظارت (مشاغل خانگی)

2) مدارک مربوط به معرفی مسئول فنی و بهداشتی شناسه نظارت

1) درخواست کتبی تغییر اوزان / تغییر بسته بندی

1) در خواست کتبی تولید با استفاده از ظرفیت خالی

2) فرم تعهد نامه محضری پروانه بهداشتی ساخت (ظرفیت خالی)

3) فرم تعهد رعایت ماده 11 و ارائه طرح اتیکت

جهت مشاهده ضوابط جدید به صفحه ضوابط و دستورالعملها (استفاده از ظرفیت خالی)مراجعه گردد.

1) در خواست کتبی استفاده از نام تجاری

2) فرم تعهد رعایت ماده 11 و ارائه طرح اتیکت

1) درخواست گواهی صادرات کالا

2) فرم گواهی بهداشت مواد غذایی وآشامیدنی

3) فرم گواهی بهداشت محصولات آرایشی و بهداشتی

مجوزهای بهداشتی مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی و نحوه صدور آنها و مدارک مورد نیاز

1-مشخصات كارخانه /كارگاه

الف- نام ذكر شده در پروانه صادره از سازمان صنايع و معادن/جهادكشاورزي

ب -  نشاني و شماره تلفن

پ – تاريخ و شماره پروانه بهره برداري از سازمان صنايع و معادن / جهادكشاورزي

ت-محصولات مندرج درپروانه بهره برداري از سازمان صنايع و معادن/جهادكشاورزي

ج- نام و نام خانوادگي پرسنل آزمايشگاه كنترل ، درجه تحصيلي ،مسئوليت

     2 بازديد محل واحد توليدي

رديف   اخذ ضوابط فني و بهداشتي خوب قابل قبول غير قابل قبول        ملاحظات

1          محل اجراي طرح                                            

2          محوطه كارخانه شرايط فني و بهداشتي امكانات  ساختماني                                           

3          ورودي به سالن توليد و بسته بندي انبارها                                             

4          ديوار  – درها  - پنجره – كف – سقف                                                

5          كانال و سيستم فاضلاب                                                

6          بخش سرويس دهنده و تأسيسات                                                

7          آب – سيستم روشنايي                                      

8          سيستم نصب لوله ها و كابلها                                        

9          سيستم تهويه – تأسيسات بخار و هواي فشرده                                       

10       لوازم ايمني و كمك هاي اوليه                                       

11       فضاي مورد نياز سالن توليد و بسته بندي                                              

12       سطح زير بنا و فضاي مورد نياز انبار محصول – مواد اوليه – قرنطينه                                               

13       بخش توزين                                         

14       آشپزخانه و امكانات آن                                     

15       كارت بهداشتي و بهداشت فردي                                               

16       امكانات مربوط به كارگران                                         

17       سرويس هاي بهداشتي                                      

18       فضا و امكانات آزمايشگاهها                                         

19       حداقل لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي بخش ميكروبي                                        

20       حداقل لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي بخش فيزيكو شيميايي                                          

21       حداقل لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي بخش اختصاصي                                     

22       تجهيزات و امكانات توليد و بسته بندي                                     

23       بخش تحويل و ارسال                                       

24       سردخانه – گرمخانه                                        

25       رعايت بهداشت محيطي                                               

26       تعميرگاه                                              

27       سيستم تخليه ضايعات و زباله                                       

تطبيق با ضابطه تصويبي و مقررات مربوط :  در حد خوب                  قابل قبول               غير قابل قبول

 

3- تجهيزات و ماشين آلات موجود در مؤسسه در زمان  بازديد با توجه به ضوابط مربوطه

رديف   تجهيزات و ماشين آلات            تعداد     رديف   تجهيزات و ماشين آلات            تعداد

 

4- وضع آزمايشگاه

داراي آزمايشگاه با امكانات :

الف : كافي                   ب : حد قابل قبول                        ج : غير قابل قبول

د : قرار داد با آزمايشگاه مورد تأييد در مورد آ‍زمايشات تخصصي دارد             ندارد

رديف   لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي  تعداد     رديف   لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي  تعداد

5- نظريه كارشناسان بازديد كننده به تفكيك هر محصول و با در نظر گرفتن ضوابط و رأي و پروانه صادره از سازمان صنايع و معادن/جهادكشاورزي:

 بر اساس بازدید مورخ                   از شرکت                              

تولید کننده             

 واقع در

در خصوص پروانه بهره برداری کلیه ماشین آلات و تجهیزات جهت تولید و بسته بندی محصولات یاد شده کنترل گردید و صدور پروانه بهره برداری بلامانع است

6- نظر كميسيون تخصصي

مدير/رييس اداره نظارت      كارشناس تخصصي اداره          كارشناسان بازديدكننده              مسئول آزمايشگاه

مدیر محترم نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی/رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان ...................

با سلام

بدینوسیله مدارک مشروحه زیر مربوط به واحد تولیدی ................................... آدرس کامل پستی .......................................................................

......................................  کد پستی .............................................جهت بررسی نقشه جانمایی در کمیته فنی آن مدیریت ارائه می گردد .

متقاضی اخذ پروانه بهره برداری بهداشتی

          اصل نقشه جانمایی و CD مربوطه

          تصویر جواز تأسیس از جهاد یا صنعت،معدن،تجارت یک برگ به شماره .......................... مورخ ........................

          تصویر پاسخ استعلام احداث به شماره .......................... مورخ ................... از مدیریت نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 

متقاضی طرح توسعه

          اصل نقشه جانمایی و CD مربوطه

          تصویر آخرین پروانه بهره برداری بهداشتی

          تصویر پروانه بهره برداری اصلاح شده صنعت،معدن،تجارت / جهاد یا نامه و طرح توسعه از صنعت،معدن،تجارت / جهاد به شماره ................. مورخ ...............

 

متقاضی شناسه نظارت کارگاهی

          اصل نقشه جانمایی و CD مربوطه

          تصویر جواز تأسیس از جهاد / صنعت،معدن،تجارت یا معرفی نامه از صنف مربوطه یا پروانه کسب معتبر به شماره ...................... مورخ .............

          تصویر پاسخ استعلام احداث به شماره .......................... مورخ ................... از مدیریت نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

توجه :

ساعت تحویل نقشه ازروز شنبه الی روز چهارشنبه هر هقته ساعت 8-10 می باشد .

در صورت عدم تأیید نقشه در مرحله اول جهت طرح نقشه در مراحل بعدی می بایست مبلغ 1500000 ریال جهت پروانه و 500000 ریال جهت شناسه نظارت به حساب 1359789872 با شناسه پرداخت  241098022161  نزد بانک ملت پرداخت گردد .

محصولات مورد تقاضا

ردیف   نام محصول      ردیف   نام محصول

 

آقای / خانم ............................................... سمت ................................................... شماره همراه ................................          امضاء

 

 

مدارک تکمیل است                                                  مدارک ناقص است                        تاریخ و امضاء کارشناس تحویل مدارک

 

کارشناس محترم واحد فنی و نظارت آقا/ خانم ...................................

با توجه به ضوابط فنی و بهداشتی نسبت به بررسی نقشه ارائه شده در گروه تخصصی اقدام و سپس جهت طرح در کمیته فنی ارائه گردد .

ضمناً نواقص مطرح شده در پیش کمیته تخصصی در پشت صفحه درج گردد .

تاریخ و امضاء مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

مدارک مورد نیاز جهت طرح نقشه در کمیته فنی

متقاضی اخذ پروانه بهره برداری بهداشتی

1-تصویر جواز تأسیس از جهاد یا صنعت،معدن،تجارت

2-تصویر پاسخ استعلام از مدیریت نظارت بر مواد غذایی مبنی بر بلامانع بودن احداث واحد تولیدی

3- تکمیل فرم شماره FF036-02

4- CD نقشه جانمایی با فرمت Autocad 2010 حجم کمتر از  MB1 با فونت Arial  ،B mitraیاB nazanin  باشد .

5-نقشه با مقیاس مناسب به همراه راهنمای دقیق نقشه که مساحت تمامی قسمت ها در آن درج شده باشد .

تبصره 1 : مقیاس نقشه بایستی 1 به 100 یا 1 به 200 باشد .

تبصره 2: سطح زیربنا – متراژ کل زمین – محدوده کارخانه – نام شرکت و مالک آن به طور کامل بر روی نقشه درج شود

تبصره 3: پروژه ساخته شده حتماً گزارش بازدید کارشناسان این مدیریت را همراه داشته باشد

تبصره 4: پلان کلیه طبقات و قسمت ها صرفاً بر روی یک برگ (یک صفحه) مشخص گردد

تبصره 5: ابعاد (طول ، عرض و ارتفاع )هر قسمت مشخص گردد

6- پوشه

متقاضی طرح توسعه یا اصلاح پروانه بهره برداری بهداشتی 

1-تصویر آخرین پروانه بهره برداری بهداشتی 

2-تصویر پروانه بهره برداری اصلاح شده صنعت،معدن،تجارت / جهاد یا نامه ی طرح توسعه از صنعت،معدن،تجارت / جهاد

3- تکمیل فرم شماره FF036-02

4- CD نقشه جانمایی با فرمت Autocad 2010 حجم کمتر از  MB1 با فونت Arial  ،B mitraیاB nazanin  باشد .

5-نقشه با مقیاس مناسب به همراه راهنمای دقیق نقشه که مساحت تمامی قسمت ها در آن درج شده باشد .

تبصره 1 : مقیاس نقشه 1 به 100 یا 1 به 200 باشد .

تبصره 2: سطح زیربنا – متراژ کل زمین – محدوده کارخانه – نام شرکت و مالک آن به طور کامل بر روی نقشه درج شود .

تبصره 3: پروژه ساخته شده حتماً بایستی گزارش بازدید کارشناسان این مدیریت را همراه داشته باشد .

تبصره 4: پلان کلیه طبقات و قسمت ها صرفاً بر روی یک برگ (یک صفحه) مشخص گردد .

تبصره 5: ابعاد (طول ، عرض و ارتفاع )هر قسمت مشخص گردد .

6- پوشه

متقاضی شناسه نظارت کارگاهی

1-تصویر جواز تأسیس از جهاد یا صنعت،معدن،تجارت یا معرفی نامه از صنف مربوطه یا پروانه کسب معتبر

2- تصویر پاسخ استعلام از مدیریت نظارت بر مواد غذایی مبنی بر بلامانع بودن احداث واحد تولیدی

3- تکمیل فرم شماره FF036-02

4- CD نقشه ساختمانی با فرمت Autocad 2010 حجم کمتر از  MB1 با فونت Arial  ،B mitraیاB nazanin  باشد .

5-نقشه با مقیاس مناسب به همراه راهنمای دقیق نقشه که مساحت تمامی قسمت ها در آن درج شده باشد .

تبصره 1 : مقیاس نقشه 1 به 100 یا 1 به 200 باشد .

تبصره 2: سطح زیربنا – متراژ کل زمین – محدوده کارخانه – نام شرکت و مالک آن به طور کامل بر روی نقشه درج شود .

تبصره 3: پروژه ساخته شده حتماً بایستی گزارش بازدید کارشناسان این مدیریت را همراه داشته باشد .

تبصره 4: پلان کلیه طبقات و قسمت ها صرفاً بر روی یک برگ (یک صفحه) مشخص گردد .

تبصره 5: ابعاد (طول ، عرض و ارتفاع )هر قسمت مشخص گردد .

6- پوشه

متقاضی مشاغل خانگی

1-نامه معرفی نامه از جهاد کشاورزی  

2- تکمیل فرم شماره FF036-02

3- CD نقشه جانمایی با فرمت Autocad 2010 حجم کمتر از  MB1 با فونت Arial  ،B mitraیاB nazanin  باشد .

4-نقشه با مقیاس مناسب به همراه راهنمای دقیق نقشه که مساحت تمامی قسمت ها در آن درج شده باشد .

تبصره 1 : مقیاس نقشه 1 به 100 یا 1 به 200 باشد .

تبصره 2: سطح زیربنا – متراژ کل زمین – محدوده کارخانه – نام شرکت و مالک آن به طور کامل بر روی نقشه درج شود .

تبصره 3: پروژه ساخته شده حتماً بایستی گزارش بازدید کارشناسان مربوطه را همراه داشته باشد .

تبصره 4: پلان کلیه طبقات و قسمت ها صرفاً بر روی یک برگ (یک صفحه) مشخص گردد .

تبصره 5: ابعاد (طول ، عرض و ارتفاع )هر قسمت مشخص گردد .

6- پوشه

بسمه تعالي

تعهد نامه

 مدير عامل شرآت /آارگاه / آارخانه

..…………………………………………………

اينجانبان :

.................................................................. مسئول فني آارخانه / آارگاه :

متعهد مي گرديم آه آليه نكات مندرج بر روي اتيكت محصولات توليدي

واحد خود را مطابق با ويژگيهاي پروانه هاي تأسيس و بهره برداري

و ساخت و ضوابط و مقررات ماده ١١ قانون مواد خوراآي ،

آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي به زبان فارسي و خوانا به شرح زير

رعايت نمائيم .

١-درج نام و آدرس مؤسسه سازنده

٢-قيد نام محصول

٣-قيد شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش

پزشكي در آادر بندي با حروف درشت در محل قابل رؤيت .

٤-درج وزن يا حجم

٥-درج شماره سري ساخت

٦-درج مواد تشكيل دهنده فرآورده ( نام و ميزان مواد

نگهدارنده )

٧-درج تاريخ توليد و انقضاء در محل مناسب با زمينه روشن

بنحويكه به راحتي قابل تشخيص باشد .

٨-شرايط نگهداري

٩-درج جمله ساخت ايران

١٠-هرگونه ادعاي تغذيه اي ياجدول ارزش تغذيه اي ويا ادعاي

خاص در خصوص مواد آرايشي و بهداشتي ، محصولات تحت ليسانس شرآتهاي

خارجي يا مواردي از اين قبيل بر روي اتيكت منوط به تأييد

قبلي اداره آل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي مي باشد .

١١-توصيه هاي بهداشتي آه از طرف اداره آل نظارت بر مواد غذايي و

بهداشتي اعلام گرديده و بعضاً در پروانه هاي ساخت صادره درج

گرديده است لازم الاجرا مي باشد .

١٢-از درج مطالب و تصاوير گمراه آننده و فريبنده خودداري

نمائيم .

١٣-ضمناً ضرر و زيان ناشي از عدم رعايت موارد فوق بعهده

اينجانبان مي باشد .

نام و نام خانوادگي مدير عامل

امضاء

نام و نام خانوادگي مسئول فني

امضاء

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس

مديريت محترم غذا و دارو

 

اينجانب ................................................... مدير عامل / مؤسس شركت ................................... به استناد

ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 7 از قانون مواد خوردني و آشاميدني ، آرايشي و بهداشـتي مصـوب سـال 46

سركار خانم / جناب آقاي ............................................. فرزند ............................. بـه شـماره شناسـنامه

................ صادره از ........................ را بعنوان مسئول فني ساعات .................. تا ................ خط / خطوط

....................................... معرفي مي نمايم و شرايط لازم براي اجراي شـرح وظـايف تعيـين شـده بـراي

نامبرده طي دستورالعمل ها و ضوابط وزارت بهداشت را فراهم خواهم نمود .

 

گواهي امضاء : توسط دفتر اسناد رسمي :

 

اينجانب ..................................................... داراي مشخصات فوق الذكر با اطلاع از مواد 3 و 4 و 8 و 9 آيين

نامه مذكور و شرح وظايف مسئول فني و ضوابط دستورالعمل هاي صادره از سوي اداره كل نظـارت و مـاده 7

قـــانون كـــار و تبصـــره هـــاي آن مســـئوليت فنـــي ســـاعات ........ تـــا .......... خـــط / خطـــوط

.............................................. شركت .................................................. را مي پذيرم .

 

 

نام و نام خانوادگي

مهر و امضاء

تاريخ

 

گواهي امضاء : توسط دفتر اسناد رسمي :

 

راهنماي تكميل فرم سه برگي پروانه ساخت

 

1- مشخصات كارخانه بصورت كامل همراه با آدرس و شماره تلفن مطابق پروانه بهره برداري از

بهداشت قيد گردد .

2- در بند شماره 3 مشخصات كامل پروانه هاي بهداشتي شامل شماره و تاريخ صدور پروانه قيد

گردد . در اين بخش يك شماره تلفن جهت تماس هاي ضروري قيد گردد

3- در قسمت مشخصات بسته بندي فرآورده جنس ظروف بسته بندي به تفكيك اوزان درخواستي

نوشته شود .

4- در قسمت فرمولاسيون :

1- ترتيب مواد از بزرگ به كوچك نوشته باشد .

2- آب در آخر فرمولاسيون قيد گردد .

3- منظور از نام تجاري خواسته شده در اين بخش نام تجاري ماده اوليه مصرفي مي باشد .

4- روش فرآوري بصورت فلودياگرام با ذكر مشخصات زمان و دماهاي فرآيند نقاط كنترل

ضروري قيد گردد .

5- در قسمت ويژگيهاي ميكروبي ،فيزيكي و شيميايي :

 1- تمامي ويژگيهاي شيمايي ،ميكروبي و فيزيكي بطور كامل مطابق برشور استاندارد مربوطه قيد

گردد .

2- چنانچه واحد توليدي قادر به انجام بعضي از آزمون هاي محصول مطابق برشور استاندارد

نباشد واحد توليدي مي بايست با آزمايشگاه مورد تأييد اين مديريت قرارداد انجام آزمون

مربوطه منعقد سازد .

 3- از ذكر نتايج آزمونها بصورت رنجي خودداري گردد .

 4- جهت نتايج ميكروبي و شيميايي ها واحدهاي اندازه گيري مشخص گردد .

6- از ذكر نام بروشورهاي استاندارد غير مرتبط خودداري گردد .

7- از ارائه فرم سه برگي قبل از تأييد توسط كارشناس صدور پروانه به آزمايشگاه جهت امضاء خودداري

گردد.

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

اداره كل نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

فرم درخواست صدور / تمديد پروانه ساخت و بسته بندي

 

1-نام و نشاني واحد توليدي

كارخانه / كارگاه

واقع در :

شماره تلفن :                                                        شماره پست تصويري :

 

2-مشخصات واحد توليدي

نوع واحد توليد ي يا بسته بندي 

                                                خوردني ، آشاميدني                                  آرايشي ، بهداشتي

نوع فعاليت       توليد و بسته بندي                                             فعاليت هاي ديگر

فقط بسته بندي

 

3- پروانه ها

شماره پروانه بهره برداري از وزات صنايع يا جهادسازندگي :

شماره پروانه بهره برداري از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي :

پروانه مسئول فني :

نام و نام خانوادگي مسئول فني :                                                       مدارج تحصيلي :

نشاني :                                                                                           تلفن :

 

4- مشخصات فرآورده

نام فرآورده :                                         مورد مصرف :

مشخصات ظروف بسته بندي :

وزن يا حجم فرآورده :

 

5- فرمول مواد تشكيل دهنده جهت فرآوري محصول

رديف   نام        نام تجاري         نام شيميايي به لاتين      درصد

 

6- روش فرآوري

روش فرآوري به اختصار شرح داده شود .

 

7- ويژگيهاي فيزيكي ، ميكروبي ، شيميايي فرآورده نهائي

رديف   آزمايشهاي انجام شده     نتيجه آزمون

                       

 

8- نام و مشخصات منابع ، مآخذ و استانداردهاي مورد استفاده در فرمول ساخت و تعيين ويژگيهاي فرآورده نهائي *

 

اظهار نظر نهائی اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی مربوطه :

 

ـ‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ

•          در مورد بند هشتم نام و مشخصات منابع ، مآخذ و استاندارهايي را كه از آن در ساخت فرآورده استفاده شده يا ويژگيهاي نهائي بر اساس آن تنظيم گرديده ، عنوان شود . بديهي است در خصوص محصولاتي كه داراي استاندادهاي ملي مي باشند فرمول فرآورده و ويژگيهاي آن مي بايد با استاندادرهاي مربوطه مطابقت نمايد .

 

گزارش بازديد از كارگاههاي توليد و بسته بندي مواد غذايي ،‌آشاميدني ،‌آرايشي و بهداشتي

مشمول شناسه  نظارت

 

چك ليست ارزيابي رعايت اصول فني و بهداشتي در واحدهاي توليدي مشمول شناسه وزارت بهداشت

 

محل مميزي     مورد مميزي     نظريه مميزي

                        بله        خير      ملاحظات

محوطه و اطراف كارگاه           1- فاصله كارگاه با واحدهاي آلاينده اطراف طبق ضابطه رعايت شده است ؟                             

            2- آيا محوطه كارگاه تميز بوده و داراي پوشش مناسب و قابل نظافت مي باشد ؟                                   

            3-آيا محل مناسبي جهت جمع آوري و نگهداري زباله و ضايعات وجود داشته و تخليه آن به طور مرتب و بهداشتي انجام مي گيرد ؟                                   

امكانات ساختماني كارگاه          1- ساختمان كارگاه دائمي است ؟                                  

            2- امكانات و فضاي كافي جهت انبارش مواد اوليه  ، ‌محصول نهايي ،‌مواد بسته بندي وجود دارد ؟                              

            3-امكانات و فضاي كافي جهت توليد ،‌فرآوري و بسته بندي محصول وجود دارد ؟                                

            4-امكانات و فضاي كافي و مناسب جهت استراحت ، رختكن و سرويس هاي بهداشتي كارگران وجود دارد ؟                            

            5- آيا قسمت هاي تميز از غير تميز به نحو مقتضي جدا شده اند ؟                                 

ويژگيهاي سالن توليد ، ‌بسته بندي و انبارها       1- آيا درها و پنجره ها از جنس مقاوم ،‌صاف و قابل شستشو و گندزدايي مي باشد ؟                          

            2-آيا درها و پنجره ها به منظور جلوگيري از ورود حشرات و جوندگان و تجمع گرد و غبار به طور مناسب طراحي و نصب شده اند ؟                                

            3-آيا درها و پنجره هاي قابل باز شدن مجهز به توري سيمي مي باشند ؟                                   

            4- آيا كف از جنس مقاوم ،‌صاف ،‌قابل شستشو و گندزدايي ،‌بدون خلل و فرج ،‌ترك و شيار مي باشد ؟                          

            5- آيا كف محل توليد داراي شيب مناسب به سمت كانال هاي فاضلاب مي باشد ؟                                 

            6-آيا كانال هاي فاضلاب و آبروها به نحومناسب طراحي شده و به راحتي قابل نظافت مي باشند ؟                                

            7-آيا ديوارها از جنس صاف ،‌قابل شستشو و گندزدايي ، ‌بدون خلل و فرج ، ترك و شيار مي باشد ؟                              

            8- آيا سقف از جنس مقاوم بوده و داراي ارتفاع مناسب مي باشد ؟                                 

            9- آيا سقف به نحوي طراحي شده است كه از ورود و لانه گزيني حشرات و پرندگان جلوگيري كند ؟                            

            10-آيا ميزان روشنايي با توجه به نوع عمليات توليد كافي مي باشد ؟                            

            11-آيا لامپ ها به طور مناسبي حفاظت شده و قابل نظافت مي باشند ؟                         

            12- آيا سيستم تهويه طبيعي و مكانيكي جهت كاهش آلودگي هوا و كنترل دماي محيط وجود دارد ؟                               

            13- آيا سيستم سرمايش و گرمايش متناسب با فضاي توليد طراحي و نصب شده است ؟                        

سيستم شستشو و گندزدايي         1- آيا برنامه مدوني براي شستشو و نظافت سطوح و تجهيزات وجود داشته و اجرا مي شود ؟                                 

            2- آيا وسايل و ابزار شستشو و نظافت و مواد شوينده و پاك كننده مناسب ،‌مطابق برنامه مربوطه وجود دارد ؟                          

 

محل مميزي     مورد مميزي     نظريه مميزي

                        بله        خير      ملاحظات

آب        1-آيا آب مورد استفاده در كارگاه داراي ويژگيهاي آب آشاميدني مي باشد ؟                                

بهداشت فردي   1- آيا كارگران داراي كارت بهداشتي معتبر مي باشند ؟                                   

            2- آيا كارگران در زمينه رعايت اصول بهداشت فردي آموزش هاي لازم را ديده اند ؟                          

            3- آيا كارگران داراي لباس مناسب ، كفش ،‌ماسك ، كلاه و دستكش و ... تميز و به رنگ روشن متناسب با نوع فعاليت مي باشند ؟                               

            4- آيا كارگران قبل از ورود به محل توليد نسبت به شستشوي دستها و گندزدايي آنها اقدام مي نمايند؟                            

شرايط انبارش  1- آيا انبارهاي مواد اوليه ،‌بسته بندي ،‌قرنطينه و محصول نهايي به نحو مقتضي تفكيك شده است ؟                              

            2- آيا انبارها از لحاظ دما و رطوبت كنترل مي شوند ؟                         

            3- آيا نحوه چيدمان مواد در انبار مناسب بوده و از پالت يا قفسه بندي مناسب استفاده شده است ؟                                   

            4- آيا طراحي انبارها به گونه اي است كه اولين ورودي به انبار ،‌اولين خروجي از آن باشد (FIFO)                             

            5- آيا مواد اوليه و محصولات داراي برچسب مشخصات كالا مي باشد ؟                                   

            6- براي مواد اوليه يا محصولاتي كه بايد در شرايط خاص نگهداري شوند ،‌امكانات و فضاي مناسب در نظر گرفته شده است ؟                               

آزمايشگاه         1- آيا كارگاه داراي آزمايشگاه فيزيكوشيميايي و ميكروبي مي باشد ؟                            

            2- آيا امكانات و تجهيزات مناسب آزمايشگاهي وجود دارد ؟                             

            3- آيا فرد متخصص جهت انجام آزمونهاي مربوطه در نظر گرفته شده است ؟                          

            4- آيا كارگاه داراي قرارداد با آزمايشگاه مورد تأييد مي باشد ؟                          

            5- در صورت انعقاد قرارداد ،‌نمونه برداري توسط فرد مسئول انجام شده و به آزمايشگاه تحويل مي گردد ؟                              

مستندات و سوابق         1- آيا مواد اوليه از مراكز معتبر و داراي مجوزهاي بهداشتي تأمين شده و مدارك آن ثبت و نگهداري مي شود ؟                             

            2-آيا برنامه مدون شستشو و نظافت براي كليه قسمتها وجود داشته و سوابق آن ثبت و نگهداري مي شود ؟                                

            3-آيا برنامه كنترل حشرات و جوندگان موذي وجود داشته و سوابق آن ثبت و نگهداري مي شود ؟                                

            4- آيا كليه نتايج آزمونهاي انجام شده بر روي ماده اوليه و محصول در دفاتر مربوطه ثبت و صحه گذاري و نگهداري مي شود ؟                             

            5- آيا بهداشت فردي طبق برنامه آموزشي مدون به كارگران آموزش داده شده و سوابق آن نگهداري مي شود ؟                         

            6- آيا تجهيزات و ابزار توليد و آزمايشگاه در صورت نياز كاليبره شده و سوابق آن موجود مي باشد ؟                           

            7- آيا برنامه دفع زباله و ضايعات وجود داشته و به مورد اجرا گذاشته مي شود؟                                   

            8- آيا سوابق مربوط به هر سري ساخت محصول به نحوي كه قابل شناسايي و رديابي باشد حفظ و نگهداري مي شود ؟                          

 

كارگاه مورد بازديد با توجه به موارد درج شده در چك ليست از نظر فني و بهداشتي با ضوابط و مقررات مربوطه مطابقت دارد                              ندارد

اين صورتجلسه در  نسخه كه هر يك حكم واحدي دارند تنظيم و يك نسخه تحويل امضاء كنندگان ذيل شد و محل بدون هيچگونه ضرر و  زيان جاني و مالي ترك گرديد .

كارگاه مذكور موظف است در اسرع وقت و با توجه به زمان تعيين شده در مورد نواقص فني و بهداشتي اقدام نموده و نتيجه را در سر رسيد مهلت تعيين شده به اداره نظارت بر مواد غذايي ،‌آشاميدني ،‌آرايشي و بهداشتي شيراز اعلام نمايد .

 

مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی

 • 1- معرفی نامه از شرکت به امضای مدیرعامل و مهر شرکت که در آن شیفت وخطوط تولید ذکر شده باشد.                                                                  
 • 2- اصل فيش بانكي به مبلغ 560000 ريال به حساب سیباشماره 2173319011008 بانك ملي شعبه شهرك قدس
 • 3- قرار داد بين شركت و مسئول فني تأييد شده توسط جامعه مسئولين فني و اداره كار و امور اجتماعی 
 • 4- اصلتعهد نامه محضري  ساعت کار وخطوط تولید    (فرم مذكوردرسايت موجود مي باشد)
 • 5- اصل تعهد نامه محضري ماده 11 قانون مواد خوراکی وآشامیدنی (فرم مذكور درسايت موجود مي باشد)
 • 6- تصویر پروانه بهره برداري کارخانه (از وزارت بهداشت)
 • 7- اصل پروانه مسئول فنی قبلی کارخانه
 • 8- اصل استعفای مسئول فنی قبلی کارخانه
 • 9-تأییدیه ارزش تحصیلی )کسانیکه دارای دانشنامه  می باشند،کپی برابر اصل شده دانشنامه  را ارائه نمایند)(جهت اخذ تاییدیه ارزش تحصیلی، ارائه  معرفی نامه از شرکت  وکپی گواهی موقت تحصیلی جهت استعلام از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. لذا پس از دریافت تاییدیه تحصیلی از دانشگاه مربوطه، نسبت به تکمیل سایر مدارک اقدام نمایید )

 

*تبصره: در مورد  افرادی که قبلاً مسئول فنی بوده اند ارائه اصل پروانه مسئول فنی کارخانه ای که قبلاً درآن فعالیت می کرده اند، الزامی است.

 

 ضمناً مدارک زیر نیز بصورت اسکن شده،مجزا وخوانا بافرمتJPEG وبا حداکثر حجم500 کیلو بایت برای هر فایل ، برروی لوح فشرده ارائه می گردد:

1-صفحه اول شناسنامه            2-کارت ملی          3-آخرین دانشنامه ویا گواهی موقت تحصیلی      4-عکس

5-پروانه های مسئول فنی شخص معرفی شده، در کارخانه های قبلی(درمورد افرادی که قبلاً مسئول فنی بوده اند)     6-گواهی دوره های آموزشی گذرانده شده

7-نشانی محل سکونت و شماره تلفن ثابت و همراه که برروی کاغذ تایپ شده ومشابه سایر مدارک اسکن شده اند.

 

 

راهنماي تكميل فرم سه برگي پروانه ساخت بهداشت

 1- مشخصات كارخانه بصورت كامل همراه با آدرس و شماره تلفن مطابق پروانه بهره برداري از

بهداشت قيد گردد .

2- در بند شماره 3 مشخصات كامل پروانه هاي بهداشتي شامل شماره و تاريخ صدور پروانه قيد گردد . در اين بخش يك شماره تلفن جهت تماس هاي ضروري قيد گردد

3- در قسمت مشخصات بسته بندي فرآورده جنس ظروف بسته بندي به تفكيك اوزان درخواستي نوشته شود .

4- در قسمت فرمولاسيون :

1- ترتيب مواد از بزرگ به كوچك نوشته باشد .

2- آب در آخر فرمولاسيون قيد گردد .

3- منظور از نام تجاري خواسته شده در اين بخش نام تجاري ماده اوليه مصرفي مي باشد .

4- روش فرآوري بصورت فلودياگرام با ذكر مشخصات زمان و دماهاي فرآيند نقاط كنترل ضروري قيد گردد .

5- در قسمت ويژگيهاي ميكروبي ،فيزيكي و شيميايي :

 1- تمامي ويژگيهاي شيمايي ،ميكروبي و فيزيكي بطور كامل مطابق برشور استاندارد مربوطه قيد گردد .

2- چنانچه واحد توليدي قادر به انجام بعضي از آزمون هاي محصول مطابق برشور استاندارد نباشد واحد توليدي مي بايست با آزمايشگاه مورد تأييد اين مديريت قرارداد انجام آزمون

مربوطه منعقد سازد .

 3- از ذكر نتايج آزمونها بصورت رنجي خودداري گردد .

 4- جهت نتايج ميكروبي و شيميايي ها واحدهاي اندازه گيري مشخص گردد .

6- از ذكر نام بروشورهاي استاندارد غير مرتبط خودداري گردد .

7- از ارائه فرم سه برگي قبل از تأييد توسط كارشناس صدور پروانه به آزمايشگاه جهت امضاء خودداري گردد.

 

دياگرام استعلام تأسيس كارخانه

 

 • وصول استعلام از جهاد / صنايع
 • ثبت در دبيرخانه مركزي
 • دبيرخانه
 • مدير غذا
 • كارشناس صدور پروانه
 • مدير غذا
 • رئيس صدور پروانه
 • اخذ تعهد
 • بررسي و پاسخ
 • رئيس واحد صدو پروانه
 • وصول پاسخ استعلام
 • استعلام از شبكه بهداشت
 • بررسي
 • كارشناس مربوطه
 • رئيس واحد صدور پروانه
 • مدير غذا
 • وصول پاسخ از مركز بهداشت
 • واحد فني و نظارت *
 • مركز بهداشت شيراز
 • ارسال پاسخ به صنايع / جهاد

مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی , مشاوره اخذ موافقت محیط زیست.

حامی صنعت لجور